Hoe boost je via Twitter traffic naar je website? 9 Concrete tips:

Lien Desmet
Door Lien Desmet Innoveren
Hoe boost je via Twitter traffic naar je website? 9 Concrete tips:

Een eenduidige succesformule om traffic naar je website te lokken via Twitter bestaat er helaas niet, maar onderstaande tips zouden je al een stuk op weg moeten helpen. In het eerste deel van het artikel geef ik 5 tips om op een goede manier content te verspreiden via social media kanalen. Daarna focus ik op 4 concrete tips om de clickthrough via Twitter te verhogen.

1. Think customer first

Wat zijn de noden van jouw doelgroep en hoe kan je hieraan tegemoet komen? Ontwikkel content die hierop is afgestemd. Het klinkt logisch maar een reality check leert dat heel wat merken hier tekort schieten.
Maar laat ons uitgaan van het positieve scenario. Je heb fantastische brokjes content op jouw site of blog, die perfect inspelen op de behoeftes van jouw doelgroep. Dat is super! En nu? Hieronder nog enkele tips om de CTR (click through rate) op gedeelde links via Twitter te vergroten.

2. Wees direct

Eenvoud: communiceer duidelijk en direct. Dit is echter niet altijd zo eenvoudig…

3. Gebruik getallen

Getallen scoren beter dan woorden als trigger. Kwantificeer daarom zoveel mogelijk titels. Denk bvb. aan “5 tips om …”; “10 redenen waarom …” enz. Bovendien zal men sneller op een tweet doorklikken als je het cijfer vooraan in de titel opneemt.

4. Spreek niet over jezelf maar wel als jezelf

Durf een standpunt in te nemen. Zorg voor een persoonlijke indruk. Geef de ontvanger het gevoel dat hij een persoonlijke inkijk krijgt en deel waar mogelijk ook af en toe interne info. Let op: dit is iets anders dan steeds over jezelf spreken. Dit laatste wordt niet altijd in dank afgenomen.

De quote “Social media is a cocktail party, nobody wants to listen to you talk about yourself all day,” verwoordt het perfect. Een personal touch komt je echter wel ten goede. Dit laat een authentieke indruk achter.

5. Test

Ga na welke zaken wel en juist niet scoren. Analyseer en vergelijk de CTR en gebruik die learnings om continu te optimaliseren. Testen doe je zo:

  • Kort url’s in via Bitly en plan ze via Bufferapp, Tweetdeck of Hootsuite).
  • Test twee verschillende headlines voor eenzelfde artikel en kijk welke de meeste traffic genereert.

4 concrete Twitter tips voor een hogere click through

5,91% is de gemiddelde CTR (click through rate) op links gedeeld via Twitter. Dit zijn cijfers o.b.v. een onderzoek dat tussen juli 2010 en juni 2013 werd uitgevoerd bij 20.000 Twitter accounts. Ook cijfers uit het verleden van Bruno Peters bevestigen dit.

Hieronder 4 tips om de click through via Twitter op te drijven:

1. Timing

Door het juiste moment te kiezen, stijgt de kans dat men op jouw link zal doorklikken. Deze infographic spreekt over veel lagere CTR cijfers dan hierboven (gemiddeld 1,64%). De dag van de week waarop je tweet en het uur van de dag spelen een doorslaggevende rol:

  • Zaterdag en zondag geven de hoogste CTR
  • In de voormiddag is 10u het meest gunstige tijdstip, maar je ziet algemeen dat de late namiddag de hoogste CTR genereert (na 17u).

Opvallend: significante daling in CTR naarmate het aantal volgers toeneemt: 6,16% CTR tot 1.000 followers, terwijl je vanaf 10.000 volgers nog slechts op een gemiddelde CTR van 0,45% kan rekenen.

Vermijd bovendien overkill en spamming. Uit onderzoek van social media scientist Dan Zarella blijkt dat de CTR significant afneemt naarmate je meer tweets verstuurt per uur: vanaf 5 tweets wordt er niet meer geklikt.

Cijfers kunnen echter verschillen in jouw eigen situatie. Maak daarom best zelf een analyse (wanneer is je doelgroep online en meest actief). Via een tool zoals Tweriod kan je gratis een analyse laten maken om te weten wanneer het best je volgers te bereiken en zo jouw optimale timing te bepalen.

2. Taalgebruik

Schrijf op een actieve manier. Er zijn diverse mogelijkheden:

  • Gebruik actieve (werk)woorden, vraag om te retweeten, vermeld de bron met @ of “via”, ... Vermijd dan weer adjectieven of zelfstandige naamwoorden zoveel mogelijk.

Bron: Dan Zarella

  • Gebruik een bepaalde vorm van “sense of urgency” (tijdelijk, scoop, …) en vermijd té veel andere links die de aandacht van de “hoofdlink” kunnen afleiden (denk aan @ of #).
  • Gebruik een duidelijke call-to-action en incentive in combinatie met de link die je tweet. Een studie van Twitter in 2012 wees uit dat tweets met link in combinatie met het woord “download” gemiddeld 13% hoger scoren op de CTR.

  • Een explicite oproep om te retweeten resulteert in +311% meer retweets. Het woord “retweet” voluit schrijven en opnemen aan het begin van een tweet hebben bovendien meer effect. Vergeet daarnaast ook niet om een reden te geven om te RT’en. Dit kan een wedstrijd zijn maar een blijk van dank kan ook volstaan afhankelijk van de context.

3. Lengte van de tweet

De lengte van jouw tweet heeft invloed op het klikgedrag. Tweets tussen de 120 en 130 karakters genereren meer clicks. Als je bovendien niet alle 140 beschikbare karakters gebruikt, zal dit ook positieve invloed hebben op de retweets. Zo blijft er ruimte om nog een eigen comment toe te voegen.

Bron: Dan Zarella

4. Plaats link

Integreer de link niet helemaal vooraan en niet helemaal achteraan in je tweet. Uit de analyse van 200.000 tweets blijkt dat de meest performante tweets diegene zijn waar de link op ongeveer 1/4de van de tweet geïntegreerd is.

Bron: Dan Zarella