Waarom de Escrow overeenkomst belangrijk is voor software ontwikkelaars

Waarom de Escrow overeenkomst belangrijk is voor software ontwikkelaars

Niet iedere computergebruiker is op de hoogte van wat er allemaal geleverd wordt wanneer men een softwarepakket aanschaft. En nog belangrijker: onder welke voorwaarden dit gebeurt. Voor particulieren lijkt dit misschien minder interessante informatie maar voor bedrijven is dit des te relevanter. Bij de aankoop zitten namelijk ook de licenties inbegrepen, wat er in het kort op neer komt dat de koper de software mag gebruiken, maar niet de eigenaar is. Dat maakt toch niet veel uit zou je denken? Maar met deze beperkte rechten is er dus ook geen garantie m.b.t. de programmacode van de software. In veel gevallen is dit wel wenselijk omdat bedrijven doorgaans custom aanpassingen willen doorvoeren in de software om het gebruik voor specifieke toepassingen mogelijk te maken of te verbeteren. Maar wat als de fabrikant failliet gaat, het bedrijf wordt overgenomen of zich eenvoudigweg niet aan de gemaakte afspraken houdt? Op dat moment kunnen er dus geen aanpassingen meer in de software gedaan worden en de hele bedrijfsvoering kan in gevaar komen. De financiële gevolgen zijn in zo'n geval vaak niet meer te overzien. Maar daar is iets op gevonden!

Wat is de Escrow overeenkomst?

De Escrow overeenkomst biedt in zulke gevallen een uitkomst omdat u daarmee als gebruiken altijd de beschikking hebt over de broncode waarmee het voortbestaan van de software wordt gewaarborgd. Wat er ook gebeurt, de broncode is altijd op te vragen en wordt door een derde partij vertrouwelijk in beheer genomen.  De rechten die voortkomen uit deze overeenkomst hebben echter niet alleen betrekking op software, maar meer op intellectuele eigendommen in z'n algemeenheid. Zo valt er ook te denken aan kennis en technologie bijvoorbeeld. Voorwaarde voor het vrijgeven van deze data is wel dat de leverancier in dat geval zelf niet meer aan de verplichtingen richting de gebruiker kan voldoen.

Waarom is de Escrow overeenkomst belangrijk voor software ontwikkelaars?

Met name voor software waarin maatwerk een grote rol speelt is een dergelijke garantie van groot belang. In de Escrow overeenkomst wordt bijvoorbeeld vastgelegd op welke gronden de broncode vrijgegeven moet worden en er wordt een specifieke beschrijving van de code gegeven. Ook de verplichting van de Escrow beheerder (de zogenoemde Escrow agent), de leverancier én die van de gebruiker worden in de overeenkomst vastgelegd.
Naast bovengenoemde garanties én het feit dat de broncode veilig wordt beheerd, biedt de Escrow overeenkomst ook het voordeel dat er gebruik gemaakt kan worden van aanvullende servicediensten en specifieke ondersteuning. De gebruiker kan daarnaast zelf online de Escrow account beheren en heeft een centraal contactpersoon in geval van vragen, geschillen of kwesties rondom gebruiksrechten bijvoorbeeld.

Hoe sluit je een Escrow overeenkomst af?

Bij het aangaan van een Escrow overeenkomst wordt er een (schriftelijke) afspraak gemaakt tussen de ontwikkelaar en de gebruiker van de betreffende software of data. De source code wordt daarbij op een speciale Escrow account geplaatst waarmee aan de gebruiker de zekerheid wordt geboden dat er altijd een beroep op deze code gedaan kan worden. In het geval dat de leverancier de verplichtingen niet meer kan nakomen en de klant wel aanpassingen wil doorvoeren in de software, dan kan de code worden vrijgegeven zodat de bedrijfsvoering niet onder druk komt te staan. 

Wie meer wil weten over de Escrow overeenkomst of er één wil afsluiten, kiest het beste voor een gespecialiseerde en gecertificeerde aanbieder.

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 84.827 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief