Wie zijn de sterkste spelers op de Belgische digitale markt? De Bloovi TOP 500 brengt het in kaart

Wie zijn de sterkste spelers op de Belgische digitale markt? De Bloovi TOP 500 brengt het in kaart

In de voorbije 20 jaar heeft de Belgische digitale sector zich danig ontwikkeld, dat zorgde voor innovatie, groei en een pak nieuwe jobs. Uit die positieve flow ontstonden immers heel wat digitale en e-businessbedrijven. Elk met een eigen totaalaanpak of binnen een specifieke niche: hetzij op strategisch, technisch, creatief en/of commercieel vlak. “Wat we tot op vandaag echter missen, is een initiatief dat de digitale groeisector op een bevattelijke manier in kaart brengt en laat zien hoe kwalitatief al deze spelers wel niet zijn”, zegt Marnik D’Hoore. Het bracht hem op het idee om een Bloovi TOP 500 te lanceren, dat een overzicht zal bieden van alle protagonisten op de Belgische digitale markt. “In september 2019 publiceren we de eerste editie van ons jaarlijks print magazine.”

Hoe komt het dat de digitale sector in België zo sterk is gegroeid?

“Zelf ben ik al sinds 1998 actief in de sector. Sindsdien heb ik die markt alleen maar zien groeien. Alhoewel sommige bedrijven ertussenuit vallen en er steeds meer consolidatie is, bleef de groei aanhouden. Die positieve evolutie kunnen we toeschrijven aan het feit dat bedrijven hun budgetten alsmaar meer investeren in eigen digitalisering waardoor de vraag naar digitale diensten steeg. Vandaar dat er sindsdien honderden nieuwe e-business servicebedrijven op onze markt zijn ontstaan.”

Hoe en wanneer zal de TOP 500 bekend gemaakt worden?

“In september 2019 brengen we onze eerste editie uit van wat een jaarlijks een magazine in print zal zijn. Daarin zullen alle eindscores per categorie verschijnen, verrijkt met inspirerende visies van thought leaders uit de markt. Enerzijds helpt die relevante marktdata decision makers bij het kiezen van het juiste digital agency wanneer ze op zoek zijn naar een bepaalde e-business dienstverlening. Voor bedrijven is de verschijning in onze lijst dan weer een mooie erkenning voor het werk dat ze dagelijks leveren.”

Hoe zal het marktonderzoek verlopen? Kan je daar iets meer over vertellen?

“Eerst en vooral willen we een 100% geloofwaardig onderzoek. Daarom zal de volledige uitvoering gebeuren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zo garanderen we de kwaliteit en objectiviteit van ons imago-onderzoek. We werken hiervoor samen met Motivaction uit Amsterdam. Zij zullen alle data verzamelen, verwerken en grondig analyseren.”

“De ranking wordt bepaald door een onafhankelijk expertpanel dat voor elk van de 4 hoofdcategorieën een shortlist van deelnemende bedrijven samenstelt. Het zijn uiteindelijk de klanten en gebruikers van die bedrijven die bepalen wie welke plaats krijgt in de ranking. Dat doen ze via een online enquête waarbij elke respondent kiest binnen welke categorie(ën) hij één of meerdere e-business dienstverleners beoordeelt aan de hand van een 7-puntenschaal en op basis van vier criteria: knowhow, prijs-kwaliteitverhouding, betrouwbaarheid en flexibiliteit.”

“Om oneerlijke concurrentie uit te sluiten, is het niet toegestaan te stemmen op het bedrijf waar men is tewerkgesteld. Bovendien kunnen respondenten geen ander bedrijf beoordelen binnen de categorie waarin zij zelf werkzaam zijn. Daardoor is het voor deelnemende bedrijven niet mogelijk om invloed uit te oefenen op de procedure en kan men de einduitslag niet beïnvloeden.”

Hoe kunnen bedrijven er zeker van zijn dat ze worden opgenomen in dit grootschalige imago-onderzoek?

“Heel eenvoudig: door zich in te schrijven. Dat kunnen ze trouwens volledig gratis doen. Een panel van experts beoordeelt alle inzendingen en zal deze al dan niet opnemen in de shortlist die per categorie wordt samengesteld.”

Er bestaat al zoiets als de ‘Top 100 van de grootste digitale agentschappen van België’. Waar zit het verschil met jouw Bloovi TOP 500?

“Die Top 100 biedt een leuk overzicht maar mist naar mijn gevoel toch een aantal essentiële zaken. Allereerst is die ranking louter gebaseerd op omzetgroei en aantal medewerkers. Dat zegt iets over een bedrijf maar niet over de kwaliteit die ze leveren.  Terwijl klanten vandaag veel meer belang hechten aan de service die een bedrijf biedt dan aan de schaalgrootte van zo’n organisatie.”
“Op de koop toe wordt voor het klassement van ‘100 grootste digitale bureaus’ geen enkele vorm van controle gedaan of die cijfers überhaupt kloppen. Ik weet dat sommigen daar heel creatief mee omspringen om zo hoog mogelijk te eindigen. Uiteraard komt dat de geloofwaardigheid van zo’n ranking niet ten goede. Bij de Bloovi TOP 500 is dat uit den boze.”

Marnik D'Hoore

“Bovendien hebben wij heel goed nagedacht over hoe we de totale digitale markt kunnen opnemen in ons onderzoek. Vandaar dat we 4 hoofdcategorieën en 25 subcategorieën hebben.”  
“En wat specifiek de webbedrijven betreft, houdt de Bloovi TOP 500 rekening met zowel grote, middelgrote als kleinere webbedrijven. Het lijkt me fair dat die laatste groep die er bewust voor kiest om niet exponentieel te groeien ook de kans krijgt om zich te onderscheiden.”

Zijn er nog andere redenen waarom je dit nieuwe initiatief lanceert?

“Jazeker. Wij Belgen zijn naar mijn mening veel te bescheiden. Bedrijfsleiders en hun teams zijn wel trots wanneer ze groei realiseren of een mooi parcours afleggen, maar wat mij betreft mogen we die Belgische succesverhalen nog veel sterker uitdragen.”

“In dit imago-onderzoek zullen honderden bedrijven worden opgenomen. Velen daarvan hebben zichzelf al sterk bewezen maar komen nauwelijks in de schijnwerpers. Daar willen we met de Bloovi TOP 500 verandering in brengen.”

In welke mate is er sprake van synergie tussen Bloovi.be en het TOP 500 magazine?

“Tal van e-business dienstverleners op de Belgische markt hebben zich de afgelopen jaren online geprofileerd via Bloovi.be, door middel van branded content en ondersteund met visuele bannering en social media-campagnes.”

“Deze succesformule trekken we nu door naar ons luxe print magazine dat we in september 2019 uitbrengen. Bedrijven die partner worden, zullen er extra exposure krijgen. Met een advertentie of via storytelling kunnen zij hun visie, strategie en expertise voor de toekomst kenbaar maken aan de meer dan 15.000 beslissingsnemers die ons magazine op naam zullen ontvangen. Wees maar zeker dat het een uitgave wordt waar mensen tijd voor zullen nemen om het te lezen!”

Voor alle details zie www.bloovi.be/TOP500 of mail naar TOP500@bloovi.be

Connecteer met 82.018 abonnees