Eerste werknemer geeft bedrijfsgroei enorme boost: “Belgische zelfstandigen zouden sneller moeten aanwerven”

Eerste werknemer geeft bedrijfsgroei enorme boost: “Belgische zelfstandigen zouden sneller moeten aanwerven”

In het jaar na aanwerving zorgt de eerste werknemer voor een stevige boost van zowel de omzet (+44%) als de winstmarge (+63%) van kleine ondernemingen. “Elke eerste werknemer vormt het startpunt voor een echte onderneming, wat de omzet en winstmarge aanzienlijk verhoogt. Uit onze cijfers en onze analyses kunnen we besluiten dat de Belgische zelfstandigen meer moeten overwegen om personeel aan te werven”, bevestigt Michel Halet, adjunct-CEO van Partena Professional dat hierover onderzoek deed bij zijn klanten. De analyse laat ook zien dat zelfstandigen de risico's en de rompslomp bij de aanwerving van hun eerste werknemer overschatten.

De eerste werknemer, een motor voor groei

Uit de analyse van Partena Professional blijkt dat de aanwerving van een eerste werknemer een echte meerwaarde biedt voor de financiële prestaties van een bedrijf. De geanalyseerde werkgevers hebben in totaal 1.047 werknemers aangeworven. In het jaar volgend op de aanwerving zorgde dit voor een gemiddelde groei van de omzet met 44% en van de winstmarge met 63%. De solvabiliteitsratio steeg met 38%.

Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, verklaart deze opmerkelijke resultaten: “Het aanwerven van een eerste werknemer betekent onmiskenbaar een meerwaarde voor jonge ondernemingen. De aanwerving vormt hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste motor achter hun groei.”

Elke eerste werknemer vormt het startpunt voor een echte onderneming en het zijn die ondernemingen die onze economie en onze welvaart doen groeien

“De cijfers laten zien dat een dergelijke aanwerving een enorme dynamiek creëert. Of dat nu in termen van omzet, winst of solvabiliteit is. De overlevingskansen van de ondernemingen die aanwerven, zijn ook zeer positief”, vult Michel Halet aan.

Twee jaar na de aanwerving van de eerste werknemer waren immers nog 866 ondernemingen actief, wat neerkomt op een overlevingspercentage van 97%. Ze stelden in totaal 1.417 werknemers tewerk, een stijging met maar liefst 35%.

Wie waagt de sprong? 

“We stellen vast dat een eerste werknemer het vertrouwen van de ondernemingen versterkt, want al gauw zijn de aanwervingen geneigd om elkaar op te volgen. Elke eerste werknemer vormt het startpunt voor een echte onderneming en het zijn die ondernemingen die onze economie en onze welvaart doen groeien”, aldus Halet. 

De ondernemers zelf geven aan dat het economische risico zwaar doorweegt in hun beslissing om al dan niet een eerste werknemer aan te werven: 29% van de respondenten noemt dat het belangrijkste obstakel. 

“Op basis van deze vaststelling durven we te stellen dat de Belgische ondernemers de risico’s van aanwerving overschatten. Het lijkt erop dat aanwerving eerst als een risico wordt beschouwd, terwijl het voor veel zelfstandigen een enorme impuls zal geven aan hun onderneming”, duidt Halet.

Naast het economische risico laat de enquête zien dat 33% van de ondernemers vooral de administratieve last en rompslomp als een rem ziet. Anderen vonden het erg moeilijk om de juiste kandidaat te vinden (32%), terwijl sommigen vonden dat aanwerving veel tijd kostte, iets wat ze zich niet konden veroorloven (12%).

“Natuurlijk maakt het gebrek aan talent op de arbeidsmarkt het vinden van goede profielen moeilijker. De angst voor de administratieve formaliteiten lijkt ons echter grotendeels onterecht. Iemand aanwerven is geen kwestie van papierwerk”, vindt Halet.

1 op de 3 werkgevers loopt RSZ-voordeel mis

Hoewel de aanwerving van een eerste werknemer een groeimotor is, wordt vastgesteld dat de zelfstandige onvoldoende thuis is in de administratie van de onderneming. Slechts 63% van de ondervraagde ondernemingen profiteerde bij hun eerste aanwerving van de korting op de socialezekerheidsbijdragen, voor een totaalbedrag van € 1.897.212.

“Op jaarlijkse basis mag deze korting op de bijdragen niet worden onderschat. Het gaat immers om ongeveer € 4.500 per werknemer”, merkt Demey op.

Halet voegt daaraan toe: “Het aanwerven van een eerste werknemer wordt aangemoedigd door de sociale zekerheid, maar een op de drie jonge ondernemers is zich er niet van bewust dat hij recht heeft op sociale voordelen bij de aanwerving van zijn eerste talent. Starters moeten dus meer geïnformeerd en begeleid worden.”

Hoe ziet de eerste werknemer eruit?

De belangrijkste reden waarom de zelfstandige professionals besloten om iemand in dienst te nemen, was omdat ze het gevoel hadden dat ze te ver van hun hoofdtaken afgeweken waren (voor 45% van de respondenten). Ze waren op zoek naar iemand die boekhoudkundige, administratieve of logistieke taken zou kunnen opnemen, zodat zij meer tijd konden vrijmaken. De werkgevers waren ook op zoek naar een profiel dat vergelijkbaar was met dat van hen om hun klantenbestand te kunnen uitbreiden (40%).

Ten slotte blijken de jonge ondernemers hoogwaardige banen te creëren: van de 1.047 eerste werknemers was het merendeel aangeworven met een overeenkomst voor onbepaalde duur (68%), gevolgd door een overeenkomst voor bepaalde duur (21%) en de aanwerving van studenten (5%). Andere vormen van aanwerving betreffen de flexjobs. En, voor de anekdote: iets meer dan 3,5% van de eerste werknemers is ouder dan 60 jaar en iets minder dan 1% is jonger dan 18 jaar.

Connecteer met 82.040 abonnees