Waarom fouten maken op het werk moet kunnen

Waarom fouten maken op het werk moet kunnen

Niemand maakt graag fouten op het werk. Ben ik wel geschikt voor deze job? Zal mijn baas mij ontslaan als ik fouten maak? Hoe komt het dat ik die fouten maak? Het gevoel van onzekerheid verbonden aan werkgerelateerde fouten is niet onlogisch. Maar is een fout maken op de werkvloer nu echt zo erg?

Fouten maken is oké

Het antwoord is neen: fouten maken op het werk, en ook het besef dat het niet erg is om een fout te maken, kan net een positief effect hebben. Zowel de werknemer als de onderneming kunnen voldoende voordelen halen uit het implementeren van deze gedachte op de werkvloer. Jammer genoeg wordt het maken van fouten nog steeds als iets negatiefs gezien.

We live in a culture where mistakes are something to be avoided at all costs. Often, when we make an error, it creates feelings of embarrassment, frustration or even fear, especially when it happens at work. - Rehan Ijaz

Het gevoel dat we geen fouten mogen maken, kan dus leiden tot angst, frustratie en onzekerheid. Stuk voor stuk gevoelens die leiden tot stress. Stress kan op zich wel positieve effecten hebben, zoals het beter in staat zijn tot concentreren en het sneller kunnen handelen. Maar het brengt ook een heel scala aan negatieve zaken met zich mee. Zeker als het gaat om chronische stress, stress die blijft aanhouden, kan dat een ware aanslag op de gezondheid van een werknemer betekenen. Het vermijden van chronische stress is dan ook uiterst belangrijk. Het implementeren van een bedrijfscultuur die het maken van fouten niet als iets negatiefs ziet, is in mijn ogen dan ook een strijdpunt voor iedere HR-afdeling die rekening wil houden met de mentale en fysieke gezondheid van zijn werknemers.

De gevaren van chronische stress

Chronische stress brengt namelijk heel wat gevaren mee: het zorgt voor een grotere kans op ziekte, het vergroot de kans op gebruik van drugs en alcohol, het kan leiden tot ziekteverzuim, het kan zorgen voor relatieproblemen die dan weer andere gezondheidsproblemen meebrengen, het kan leiden tot interne conflicten en spanningen,… De lijst met nadelen van chronische stress gaat verder dan enkel deze voorbeelden, maar het toont wel duidelijk aan dat chronische stress best vermeden wordt. Door het acceptabel maken van fouten op de werkvloer, neemt de druk en stress af van de werknemers en wordt het risico op bovenstaande problemen al verkleind.

Hiermee wil echter ik niet aanhalen dat een werkomgeving mag veranderen in een omgeving waar elke fout perfect acceptabel is! Dat zou dan weer leiden tot nonchalant werkgedrag en net een toename van fouten. Het is een grijze zone waar er evenwicht moeten worden gevonden tussen enerzijds zo accuraat mogelijk te werken en anderzijds geen stress te creëren door zoveel druk op te leggen dat er een te grote hoeveelheid stress ontstaat.

Voordelen voor beide partijen

De voordelen van de gedachte dat fouten maken niet per se erg is, heeft dus duidelijk voordelen voor een werknemer. Maar zoals eerder aangehaald, houdt dat ook voordelen in voor de onderneming zelf.

Stress kost de gemeenschap jaarlijks enorme hoeveelheden geld – zowel in de vorm van directe medische en juridische kosten, als in de vorm van indirecte kosten die gemoeid zijn met ziekteverzuim, scheidingen en ongelukken

Ziekteverlof kost een onderneming zeer veel geld. Daarnaast brengen ongemotiveerde werknemers een onderneming minder op dan gemotiveerde werknemers. En studies tonen aan de gezonden werknemers beter presteren dan hun minder gezonde collega’s.

Het is duidelijk dat een werknemer met chronische stress de werkgever heel wat geld kan kosten. Het loont dan ook zeer zeker de moeite om als onderneming HR de opdracht te geven werk te maken om de bedrijfscultuur aan te passen naar een omgeving waar het maken van een fout niet meteen tot negatieve reacties hoeft te leiden.

Bronnen: Entrepreneur, Delta Lloyd, 'In tien stappen je stress beheersen'

Connecteer met 82.302 abonnees