Belgische werkgevers staan niet te springen voor jobhoppers

Belgische werkgevers staan niet te springen voor jobhoppers

Belgische werkgevers staan niet positief tegenover jobhoppers. Maar liefst 56 procent van de ondervraagde werkgevers zegt niet of nauwelijks een kandidaat uit te nodigen voor een gesprek als ze vinden dat het een jobhopper is.

De voornaamste reden die ze daarvoor aanhalen, is dat het tijd en moeite kost om telkens nieuwe medewerkers op te leiden (70 procent). Een kwart van de ondervraagde werkgevers geeft zelfs aan dat werknemers met meerdere kortetermijnjobs nefast zijn voor het bedrijf of de organisatie. Dat blijkt uit een enquête van Indeed in samenwerking met onderzoeksbureau Censuswide, uitgevoerd bij 1.001 werknemers en 202 werkgevers in België.

“Regelmatig van job veranderen wordt steeds meer de standaard”, zegt Sander Poos, Managing Director bij Indeed Benelux van Indeed. “Dat betekent dat werkgevers, zeker in de huidige arbeidsmarkt,  anders moeten kijken naar hun rekruteringsstrategie, en kandidaten niet meer kunnen beoordelen op de lengte van hun voorgaande jobs.”

Regelmatig van job veranderen wordt steeds meer de standaard

Toch erkennen werkgevers dat er ook voordelen verbonden zijn aan het aannemen van jobhoppers. De belangrijkste reden die ze aanhalen is de toevoeging van nieuwe inzichten (75 procent). Dat ze voor verfrissende perspectieven en ideeën zorgen (61 procent) en dat collega’s van hen nieuwe vaardigheden kunnen leren (28 procent), vervolledigen de top drie.

Jobhoppers hebben negatief imago

Werknemers staan in het algemeen positiever tegenover jobhoppen dan werkgevers. Volgens 64 procent van de ondervraagde werknemers heeft het geen invloed op hun carrière, terwijl 17 procent vindt dat het net een meerwaarde is. Maar 19 procent denkt dan weer dat jobhoppen meer kwaad dan goed doet aan de eigen loopbaan. Vooral jongeren (16 tot 24 jaar) vinden dat jobhoppen niet slecht is voor een carrière. In die leeftijdscategorie vindt 31 procent dat het helpt om een goede carrière uit te bouwen, voor 62 procent heeft het geen invloed en slechts 8 procent vindt dat jobhoppen de loopbaan schaadt.

Vooral jongeren vinden dat jobhoppen niet slecht is voor je carrière

Daarnaast beseft de helft van de werknemers wel dat jobhoppen negatief gepercipieerd kan worden door toekomstige werkgevers (49 procent) en vier op de tien vinden dat het een gebrek aan loyaliteit ten opzichte van de huidige werkgever (42 procent) kan tonen. Volgens 41 procent van de ondervraagden kan jobhoppen een onbeslist carrièrepad uitschijnen.

Redenen om van baan te veranderen

De belangrijkste redenen waarom werknemers snel opnieuw van job veranderen is omdat ze niet kunnen aarden op de nieuwe werkplek (40 procent), de job niet beantwoordt aan de verwachtingen (36 procent) of omdat ze in de korte periode een beter voorstel kregen van een ander bedrijf (35 procent).

Poos verklaart: “Het is opvallend dat werknemers de negatieve effecten van het snel veranderen van jobs erkennen, maar dat het negen op de tien ondervraagden toch niet tegenhoudt om langer dan nodig een bepaalde job uit te oefenen enkel en alleen om te vermijden dat ze het etiket jobhopper opgekleefd krijgen. Werknemers staan open voor een nieuwe uitdaging als die beter lijkt te zijn dan de huidige job.  In de huidige arbeidsmarkt is het dan ook aan de werkgevers om hun rekruteringsstrategie daarop aan te passen, om toch het talent aan te trekken dat zo nodig is.”

Het onderzoek peilde ook naar wat zowel werkgevers als werknemers een aanvaardbare tijdspanne vinden om van job te veranderen. Beide partijen vinden het niet onlogisch om na twintig maanden uit te kijken naar een nieuw avontuur. 

Connecteer met 82.175 abonnees