Opinie: Een onderwijsminister die studenten zonder digitale skills de markt opstuurt, is als een majoor die soldaten met pijl en boog naar het front zendt

Opinie: Een onderwijsminister die studenten zonder digitale skills de markt opstuurt, is als een majoor die soldaten met pijl en boog naar het front zendt

Met het oog op een 'inclusieve digitale samenleving' lanceerde de federale overheid recent ‘Digital Duel’: een voor jongeren veel te simpel online spel waarin je het tegen digital natives opneemt om bijvoorbeeld fake news te herkennen. Hoewel deze sensibiliseringscampagne voor ouderen nuttig kan zijn, hebben Vlaamse en Waalse jongeren meer nood aan een game waarin onder andere hun kennis van programmeren en photoshop wordt getoetst. Dat zijn tenminste vaardigheden die ze op de werkvloer later kunnen gebruiken. Helaas blijven die in het ontwerp van de nieuwe Vlaamse eindtermen onderbelicht. Een Vlaamse onderwijsminister als Hilde Crevits die studenten zonder broodnodige digitale vaardigheden de arbeidsmarkt opstuurt, is als een majoor die zijn soldaten met pijl en boog naar het front zendt.

Onlogisch ook. Agoria, de federatie van de Belgische bedrijven van de technologische industrie, kaartte in februari nog aan dat er maar liefst 8.000 digitale vacatures zijn. Tegen 2020 zijn dat er 27.000 volgens de EU. Bijna 80% van de technologiebedrijven gaf ook toe het moeilijk te hebben met het vinden van de juiste profielen. Mogelijke oorzaak?

Het merendeel van de jongeren studeert dan wel verder na het middelbaar, op hun 18de missen ze momenteel een basiskennis programmeren, photoshop en videobewerking. De onnodige afweging in het huidige onderwijsdebat tussen het aanbieden van een brede ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden moet dan ook stoppen: beiden zijn van tel. De introductie van een nieuw vak ‘computational thinking’ – creatief probleemoplossend denken met digitale tools – kan zowel die brede ontwikkeling als de nodige hands-on skills stimuleren. Zo leunen we ook dichter aan bij de recente beleidsinitiatieven van de EU om een gedragscode op te stellen voor online platformen en online informatie, en 20 miljard euro te pompen in onderzoek en vorming rond AI. Vergis u niet: de zogenaamde 4de industriële revolutie is volop bezig!

De onnodige afweging in het huidige onderwijsdebat tussen het aanbieden van een brede ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden moet stoppen: beiden zijn van tel!

Jong geleerd is oud gedaan

Vlaanderen – en bij uitbreiding België want het onderwijspact van Wallonië doet niet veel beter – dreigt de boot te missen. Van die fundamenten is immers bitter weinig concreets te vinden in de overkoepelende competentie ‘mediawijsheid’, een van de 16 centrale thema’s die het Vlaamse onderwijsdecreet rijk is. De ontwikkelcommissies die op basis van dat decreet vandaag de eindtermen opstellen, wrijven zich in de haren wanneer het over digitale vaardigheden gaat. Jong geleerd is nochtans oud gedaan. De voorstellen van eindtermen verzuimen echter om tegemoet te komen aan de vraag van de toekomstige arbeidsmarkt én om onze jongeren te wapenen zodat ze kritisch kunnen omgaan met sociale media.

Andere instanties nemen op dit moment die taak op zich. Getuige daarvan MolenGeek – ondersteund door Samsung, Google en de federale overheid – een project dat Molenbeekse jongeren succesvol laat proeven van digitale technologieën. Ze moeten vrijuit en op een geïntegreerde manier kunnen kennismaken met STEM (Sciene, Technology, Engineering, Mathematics).

Tastbare digitale vaardigheden in de nieuwe eindtermen

Als wereldwijd technologiebedrijf met een aanzienlijke ervaring omtrent onderwijsvernieuwing weet Samsung welke competenties zowel vandaag als in de toekomst nodig zijn. Leraren en schoolbestuurders zijn de onbetwiste onderwijsexperts, maar het is cruciaal om hen gepast op te leiden zodat ze met voldoende vertrouwen bepaalde onderwerpen kunnen aansnijden en digitale tools kunnen aanwenden.

De overgang naar moderne scholing met een focus op digitale vaardigheden kan het best worden bereikt via nauwe samenwerking met meerdere stakeholders, waaronder de technologiebedrijven

Samsung draagt hier al verschillende jaren aan bij met het Belgische Smart Education Hub-programma, met pilootscholen in Waregem, Gent en Waver. Daaruit blijkt onder meer dat de overgang naar moderne scholing met een focus op digitale vaardigheden het best kan worden bereikt via nauwe samenwerking met meerdere stakeholders, waaronder ook technologiebedrijven.

Zo luid het gejoel was begin mei toen Hilde Crevits het Atheneum van Aalst mee uitriep tot ‘De Strafste School van Vlaanderen 2018‘, zo oorverdovend stil blijft het rond tastbare digitale vaardigheden in de nieuwe eindtermen die nu voorliggen bij de uitwerking van het masterplan secundair onderwijs.

Of ze hun Vlaamse minister van Onderwijs binnen een paar jaar nog op handen zouden dragen eens ze ‘niet worden weerhouden’ voor bepaalde vacatures wegens een gebrek aan concrete digitale vaardigheden, is maar zeer de vraag.

Noot van de redactie: opinies vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Bloovi. Indien je het niet eens bent met de auteur of zelf een opinie wil schrijven, mail ons dan op redactie@bloovi.be

Connecteer met 82.323 abonnees