Denk twee keer na voordat je iemand aanmoedigt

Lodi Planting
Door Lodi Planting Persoonlijk groeien
Denk twee keer na voordat je iemand aanmoedigt

Stel dat aanmoedigen niet tot betere resultaten leidt. Wat zegt dit dan over de huidige manier van leidinggeven binnen bedrijven? Moedig jij jouw medewerkers aan? Lees dan vooral verder!

Het onderzoek in een sportschool

Brandon Irwin wilde weten of aanmoedigingen tijdens een ‘workout’ tot betere resultaten leidde. Hiervoor heeft Irwin onderzoek gedaan in een sportschool. Hij verdeelde de proefpersonen in drie groepen en liet hen buikspieroefeningen doen. De eerste groep moest de oefeningen alleen doen. De twee andere groepen kregen een partner aangewezen. De ene groep kreeg een partner die zweeg. De andere groep kreeg een partner die voortdurend aanmoedigingen gaf.

Wat waren de resultaten?

Het gezegde “samen kom je verder dan alleen” ging hier 100% op. De proefpersonen met een partner hielden het langer vol dan diegene zonder partner. Maar de andere resultaten waren verbluffend. De groep met de zwijgzame partner scoorden aanzienlijk beter (33%) dan de proefpersonen die continu aanmoedigingen kreeg (22%). Hoe kan dit?

Aanmoedigingen leiden niet tot betere resultaten

Irwin omschreef het als volgt. Mensen die continu worden aangemoedigd hebben het gevoel dat de ander dat doet om zichzelf te overtuigen. Daardoor zien zij de vaardigheden van hun partner als minder goed dan dat deze in werkelijkheid kunnen zijn. Kortom: mensen die voortdurend anderen aanmoedigen worden als minder competent beschouwd.

Wat zeggen deze resultaten over het bedrijfsleven?

Irwin zegt feitelijk dat managers die betere resultaten wensen van hun medewerkers maar beter hun mond kunnen houden. Dit principe druist natuurlijk tegen alle onderzoeken, buikgevoelens en managementliteratuur in. Het aanmoedigend woordje wordt door vrijwel elke manager en leidinggevende dagdagelijks in de praktijk gebruikt. Hebben zij het dan allemaal bij het verkeerde eind?

Moeten managers stoppen met aanmoedigen?

Natuurlijk niet! Managers die hun medewerkers coachen en aanmoedigen stimuleren hen beter resultaten te behalen. Samen kom je nu eenmaal verder dan alleen. Dit geldt voor zowel korte als lange termijn. Managers moeten wel onthouden dat blijvend aanmoedigen wellicht niet de juiste vorm is om iemand te stimuleren. Niemand heeft graag een militair langs zich staan die je constant in de gaten houdt. 

6 tips voor het aanmoedigen

Hoe moeten managers hun mensen dan wél aanmoedigen? Hieronder 6 tips.
1. Geef ook complimenten en feedback
De aanmoedigingen moeten zo nu en dan worden afgewisseld met complimenten, feedback en/of erkenning. Managers die dat doen zullen minder snel de stempel krijgen van incompetent. Maar een veel belangrijkere reden is dat medewerkers daar echt van gaan groeien en gemotiveerd door raken om bepaalde doelstellingen te behalen.
2. Geef directe aanmoedigingen
Als je iemand wilt aanmoedigen dan moet dan heel direct op de persoon gericht zijn. In de praktijk betekent dit dat je de medewerkers bij zijn/haar naam noemt en zeer specifieke en toepasselijke aanmoedigingen geeft. Zo ontstaat er enerzijds geen misverstand over wie hier wordt aangesproken en anderzijds ontstaat er een verbinding tussen de manager en de medewerker in kwestie.
3. Geef medewerkers autonomie
Het helpt niet om medewerkers aan te moedigen en/of feedback te geven als je de medewerker constant controleert. Medewerkers hebben nood aan autonomie, heldere doelstellingen en empowerment. Zo weten de medewerkers perfect wat er van hen wordt verwacht en zullen zij naar hun eigen goeddunken tijd en energie stoppen in het project om de gewenste resultaten behalen.
4. Laat medewerkers in team werken
Managers moeten werken aan het groepsproces. Medewerkers die in een team werken (of het gevoel hebben dat ze in een team werken) stimuleren elkaar. Zij hebben een gemeenschappelijk doel en daarom moedigen zij elkaar aan wanneer iemand dreigt af te haken. Een team is zo sterk als de zwakste schakel.
5. Zorg dat je elkaar goed kent
Deze tip hangt samen met de vorige. Wanneer alle medewerkers en de manager elkaar goed kennen zullen zij betere resultaten halen dan wanneer zij elkaar niet goed kennen. Mensen die elkaar goed kennen en één gezamenlijk doel hebben zijn daardoor bereid die extra stap te zetten.
6. Laat het geld achterwege
Geld aanbieden werkt averechts omdat dit een externe motivator is. Managers die een groepsproces stimuleren werken aan de intrinsieke motivatie. Deze vorm van motiveren werkt veel langer door dan het aanbieden van een geldsom als de klus is geklaard. Daar komt nog bij dat het geldbonussen zelden evenredig worden verdeeld tussen de teamleden. Er zal altijd wroeging zijn of komen tussen de teamleden wanneer er een geldbonus bij komt kijken.

Op welke manier stimuleer jij jouw medewerkers om betere resultaten te halen? Ben jij een militair of beheers jij de kunst van het loslaten en laten groeien? Welke andere tips kun jij jouw collega’s meegeven? Reageer hieronder.