Je ecologische voetafdruk fors verkleinen? Dat doe je vanaf nu met je smartphone

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Innoveren
Je ecologische voetafdruk fors verkleinen? Dat doe je vanaf nu met je smartphone

Vandaag is het Earth Overshoot Day, de dag dat we de natuurlijke rijkdommen voor een heel jaar al hebben opgebruikt. Met de vijfde grootste ecologische voetafdruk van de hele wereld hebben ook de Belgen een stevig aandeel in die trieste dag. Start-up For Good wil met zijn app, die je ecologische voetafdruk in kaart brengt, tonen hoe weinig opofferingen het kost om onze impact op de planeet drastisch te verkleinen. “Eén extra keer per week vegetarisch eten, één extra dag per week de fiets nemen en één keer per jaar een vliegreisje schrappen, en we halen de Europese klimaatdoelstelling.”

Natuurlijke bronnen steeds vroeger uitgeput

Vijf maanden voor het einde van het jaar hebben we met z’n allen al evenveel natuurlijke hulpbronnen geconsumeerd als de aarde jaarlijks produceert. Earth Overshoot Day valt ook elk jaar vroeger. Vorig jaar viel hij nog bijna een week later, op 8 augustus. Het is dus vijf voor twaalf.

Daarom lanceerde de start-up For Good een jaar geleden een app waarmee je je eigen ecologische voetafdruk kan meten, berekenen hoeveel planeten als de aarde je nodig hebt met jouw levensstijl, en tips krijgt om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Al zo’n 4.000 gebruikers maken gebruik van de app om hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. For Good wil het komende jaar verder groeien, zegt oprichter Maarten Desmet. Uit de nationale klimaatenquête weten we dat de grote meerderheid van de Belgen bezorgd is over de klimaatopwarming, maar daarvoor vooral kijken naar de industrie, het vrachtvervoer, de overheid,… Terecht, maar tegelijkertijd vergeten we hoeveel we op korte termijn zélf kunnen doen, op het niveau van ons eigen huishouden.”

Zo berekende For Good samen met CO2-adviesbureau CO2logic welke inspanningen nodig zijn om de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Europa engageerde zich om de CO2-uitstoot met gemiddeld minstens 40 procent terug te dringen tegenover het niveau van 1990. Op de concrete doelstellingen per land is het nog even wachten - en mogelijk zullen die voor België strenger uitvallen - maar de Europese ambitie zou betekenen dat elke Belg zijn CO2-uitstoot jaarlijks met 2,04 ton moet reduceren.

Kleine aanpassingen, groot resultaat

For Good en CO2logic keken vooral naar de manier waarop we wonen, eten en ons verplaatsen, aangezien heel wat studies aangeven dat daar nog grote winst te halen valt voor het klimaat:

  • één keer per week een warme maaltijd met vlees vervangen door een vegetarische maaltijd: ongeveer 700 kg CO2e-reductie op jaarbasis
  • één keer per week de auto laten staan en de fiets nemen: bijna 1 ton CO2e-reductie op jaarbasis
  • één vliegreis binnen Europa schrappen: ongeveer 500 kg CO2e-reductie
  • overschakelen van grijze stroom naar groene stroom: ruim 300 kg CO2e-reductie per persoon op jaarbasis

“Als de gemiddelde Belg één keer per week vegetarisch zou eten, één keer per week de auto in de garage zou laten staan en één vliegreis zou laten, dan halen we de Europese klimaatdoelstelling”, verduidelijkt Maarten Desmet. “Dat vraagt een kleine aanpassing in onze dagelijkse gewoontes, maar vereist zeker geen revolutie. Dat is ook wat we met onze app willen tonen: we willen niemand een schuldgevoel aanpraten, we willen mensen vooral duidelijk maken hoe weinig moeite en hoe weinig opofferingen het eigenlijk vraagt om je impact op het klimaat drastisch terug te dringen.”

De For Good app is gratis te downloaden via de App Store en de Google Play Store.