Microsoft wil jeugdwerkloosheid in Brussel terugdringen. Zo pakken ze het aan:

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Innoveren
Microsoft wil jeugdwerkloosheid in Brussel terugdringen. Zo pakken ze het aan:

Jongeren met weinig toekomstperspectief digitale vaardigheden aanleren. Dat is het uitgangspunt van het project Capital Digital. Een initiatief van het Brusselse Maks vzw, samen met Foyer en Fedactio. Dat project krijgt nu dankzij Microsoft een serieuze duw in de rug.

Via kampen leren kinderen op een speelse manier coderen door apps en games te maken. De coaches zijn jongeren die al eerder leerden coderen. Via Maks vzw krijgen ze een training waarin ze ondervinden hoe ze zelf hun digitale skills kunnen doorgeven. De kampen vinden plaats in kansenbuurten, zoals Kuregem en Molenbeek. De langetermijnvisie achter dat alles? Jeugdwerkloosheid in die kansenbuurten terugdringen.

Jonge vrouw legt uit aan kind

Doorstromen naar veelgevraagde beroepen

Eén derde van de jongeren die bij ons terecht komt, heeft thuis geen computer of moet een computer delen”, vertelt Veronique De Leener, directeur van Maks vzw. “Vaak hebben ze ook geen of moeilijk toegang tot naschoolse activiteiten. Bovendien is de werkloosheid in wijken zoals Kuregem torenhoog. Met Capital Digital willen we jongeren met minder kansen helpen om hun ICT- en pedagogische vaardigheden aan te scherpen. Hiermee hopen we dat ze gemakkelijker doorstromen naar beroepen waar veel vraag naar is, zoals in de IT-sector en het onderwijs. Dat lukt nu al! Eén van onze coaches startte in september een opleiding als informaticaleerkracht.”

Kinderen op tablet

38.000 euro erbij

Door complexe wiskundige en fysische principes spelenderwijs uit te leggen, hoopt Maks vzw om de drempel te verlagen voor jongeren om voor een wetenschappelijke of technologische richting te kiezen. Dankzij Microsoft kan Maks vzw nu zijn activiteiten uitbreiden en vooral meer jongeren bereiken. Ze ontvingen van de gigant namelijk de Youthspark-beurs, die maar liefst 38.000 euro waard is. 

“We vinden het belangrijk om als bedrijf bij te dragen aan de gemeenschap waar wij ook deel van uitmaken. We zijn dan ook erg trots dat we dit jaar dit prachtige Brusselse project kunnen steunen”, zegt Michael Beal, General Manager van Microsoft Belux. “Tijdens de Europe Code Week zetten we met plezier Capital Digital in de schijnwerpers en hopen zo dat nog meer kansarme jongeren leren coderen. Ik hoop dat we er samen met Maks vzw in slagen om meer jongeren de mogelijkheid geven om een carrière in de Wetenschap of IT te ambiëren in de toekomst om zo hun dromen waar te maken.

Hopelijk bloeit er wat moois uit dit initiatief!