Onderzoek: drie keer meer mensen willen liever meer vrije tijd in plaats van meer geld

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Persoonlijk groeien
Onderzoek: drie keer meer mensen willen liever meer vrije tijd in plaats van meer geld

foto: unsplash.com

In een online onderzoek dat net werd vrijgegeven door het wereldwijde onderzoeksbureau GfK, blijkt dat drie op tien mensen (31 procent) het hebben van meer tijd zouden verkiezen boven het hebben van meer geld. Daarnaast zijn 4 op de 10 mensen er van overtuigd dat ervaringen belangrijker zijn dan bezittingen.

Onderzoek met 22.000 mensen

In het onderzoek van GfK werden 22.000 mensen uit 17 verschillende landen bevraagd. Ze moesten hun mening geven over twee uitspraken: “Ik zou liever meer tijd hebben dan meer geld” en “Ervaringen zijn belangrijker dan bezittingen”. Internationaal gaan er drie keer meer mensen akkoord dan niet akkoord met de stelling dat ze liever meer tijd dan geld zouden hebben. En ruim tien keer zoveel mensen zijn het eens dat ervaringen belangrijker zijn dan bezittingen.

Deze voorkeur voor meer tijd dan geld, is vooral belangrijk voor mensen in China (41 procent), Brazilië (37 procent) en Argentinië (32 procent). Het eens zijn met de stelling dat ervaringen belangrijker zijn dan bezittingen, is het hoogst in Mexico (57 procent), Argentinië en de VS (beide 53 procent).

Zowel arm als rijk denken grotendeels hetzelfde

Inkomen speelt een rol in de manier van denken van consumenten, maar mogelijk niet in de mate die verwacht wordt. Er zijn slechts elf procentpunten verschil tussen huishoudens met een hoog inkomen en die met een laag inkomen, wat betreft de aantallen die liever meer tijd dan geld zouden hebben (38 procent versus 27 procent).

Een gelijkaardig beeld valt op te tekenen bij de perceptie van mensen dat ervaringen belangrijker zijn dan bezittingen. De helft van de mensen uit een huishouden met een hoog inkomen gaat hiermee akkoord (50 procent), in vergelijking met 38 procent van de mensen uit een huishouden met een laag inkomen.

Geld wordt relatief belangrijker voor 60-plussers

Er zijn ook enkele verschillen te noteren tussen verschillende leeftijdsgroepen. Wereldwijd hebben, van alle leeftijdsgroepen, twintigers en dertigers het hoogste percentage, dat meer vrije tijd verkiest boven meer geld – met elk meer dan een derde (36 procent). Zij hebben ook het kleinste percentage van mensen die helemaal niet akkoord gaan met die stelling (beide 7 procent).

Daarentegen is er voor de 60-plussers een veel nipter verschil in de aantallen die meer tijd boven meer geld verkiezen (19 procent), ten opzichte van degenen die aangeven dat ze liever meer geld dan meer tijd zouden hebben (13 procent).

Wanneer we kijken naar de gepercipieerde waarde van ervaringen versus bezittingen, zorgt leeftijd niet voor een significant verschil in het overzicht. Twintigers en dertigers zijn de grootste voorstander van het verkiezen van ervaringen boven bezittingen, met 46 procent dat hier volledig mee akkoord gaat. Voor tieners daalt dit tot 40 procent (15-19 jaar oud).

GfK’s bevindingen tonen een duidelijk marktpotentieel voor merken die zichzelf kunnen inleven in de geest van de consument door vrije tijd terug te geven aan het leven van deze mensen, of door dagelijkse taken makkelijker en sneller te maken. Merken kunnen zichzelf ook boven de dichtstbijzijnde concurrenten zetten door manieren te identificeren om hun van aankoopproces een grotere beleving te maken voor de consument.

Ook Belgen verkiezen tijd over geld

Ook in België gaat de grootste voorkeur uit naar het hebben van meer tijd (22 procent) tegenover het hebben van meer geld (11 procent). Zowel mannen als vrouwen denken hier hetzelfde over, waardoor 22 procent van de mannen en de vrouwen akkoord gaat met de stelling. Wat betreft het verkiezen van ervaringen boven bezittingen, zijn de resultaten nog meer uitgesproken. Maar liefst 31 procent van de Belgen (32 procent vrouwen tegenover 30 procent mannen) zijn het eens met deze stelling.

Als we kijken naar de verschillende leeftijdscategorieën zijn het vooral de dertigers (26 procent), de veertigers (26 procent) en de vijftigers (27 procent) die het eens zijn met de stelling “ik verkies meer tijd boven meer geld”. Tieners en twintigers vinden meer tijd iets minder belangrijk (19 procent gaat akkoord) en 60-plussers hebben minder behoefte dan de andere leeftijdscategorieën aan meer tijd (16 procent gaat akkoord).

Bekijken we dan de resultaten omtrent de stelling “Ervaringen zijn belangrijker dan bezittingen”, merken we op dat bijna alle leeftijdsgroepen hier uitgesproken mee akkoord gaan. Vooral de vijftigers en de tieners hechten hier veel belang aan (respectievelijk 36 en 34 procent). Opvallend is wel dat net in deze twee leeftijdscategorieën ook de grootste groep zit die het oneens is met de stelling (6 procent van de tieners en 5 procent van de vijftigers).

Nemen we de verdeling naargelang het inkomen, zijn het vooral de medium hoge inkomens die belang hechten aan meer tijd (29 procent gaat akkoord versus 9 procent die niet akkoord gaat). Ook opvallend is dat huishoudens met een laag inkomen geen uitgesproken voorkeur heeft: 19 procent gaat akkoord tegenover 17 procent dat er niet mee akkoord gaat. Ervaringen zijn voor alle inkomensgroepen wel belangrijker dan bezittingen, maar het zijn de huishoudens met medium lage inkomens die hier het meeste belang aan hechten (38 procent is het eens en slechts 2 procent is het oneens met deze stelling). Ook hier zien we dat de huishoudens met een laag inkomen het kleinste verschil in voorkeuren vertonen: 24 procent van deze groep is het eens met de stelling, maar 9 procent is het niet eens.

Het is natuurlijk belangrijk om te kijken hoe de resultaten verschillen binnen elk land – en die data is beschikbaar in GfK’s gratis rapport met bevindingen voor elk van de 17 landen: www.gfk.com/global-studies/global- study-overview