Tien tips om je bedrijfscultuur naar een hoger niveau te tillen:

Tania Danckaerts
Door Tania Danckaerts Persoonlijk groeien
Tien tips om je bedrijfscultuur naar een hoger niveau te tillen:

Twee weken geleden organiseerde nmg een inspirerende workshop over het belang van company culture en het effect ervan op je bedrijf, medewerkers en klanten. Een selecte groep bedrijfsleiders die net zoals wij en vele anderen vandaag op zoek is naar antwoorden op de uitdagingen waarmee we als jonge, sterk groeiende bedrijven kampen, volgden de training van onze 3 experts.

Andy Coomans, strategy director van nmg, stelde zich kwetsbaar op en deelde zijn inzichten en successen maar ook uitdagingen in het traject van nmg. Als digital agency groeide nmg op 4 jaar tijd van 3 naar liefst 17 medewerkers. Een sector die in sneltempo evolueert, een creatieve business waarin je steeds vernieuwend moet zijn, en een personeelsbestand van young potentials dat andere eisen en verwachtingen stelt: dat zijn de krijtlijnen waarbinnen nmg zich moet ontplooien. Hoe gaan we daar vandaag mee om?

Nele Jacobs, bedrijfsleider van Faresa, leverde een bijdrage vanuit haar ervaring als psychologe over hoe bedrijven preventief burn-out kunnen opsporen en positief aanpakken. Hoe groot is het burn-out probleem nu eigenlijk echt? Of is dit gewoon een overgemediatiseerd thema?

Tot slot bracht Geert Van Hoof van Klokhuis interieurarchitecten een inspiratiesessie over hoe je jouw werkplek transformeert tot een creatieve broedplaats. Heb je echt een ballenbad en fitnessruimte nodig om je personeel te plezieren? Of zijn er ook andere manieren om van je bedrijf een hot spot te maken waar iedereen ’s ochtends met veel goesting in zijn werkdag vliegt

Was je er niet bij? Niet getreurd! Met deze 10 tips kan ook jij aan de slag.

1. Kies leiderschap in functie van je team

Erken je sterke en minder sterke skills als ondernemer. De meeste ondernemers zijn gegroeid omdat ze gepassioneerd zijn door wat ze doen en eveneens goed zijn in hun vak. Maar ben je daarom ook een geboren leider die de nodige finesse hanteert om teams te leiden? Self-awareness is belangrijk. Creëer een managementteam in functie van de behoeften binnen je team. Bij nmg hebben we sinds kort een people manager die in de eerste plaats instaat voor de sturing van het team, maar hen vooral ook helpt in hun behoeften en op wekelijkse of dagelijkse basis met hen communiceert over knelpunten en oplossingen. Er heerst een ijzersterk gevoel dat iedereen betrokken is bij de uitbouw van de organisatie, en dat is belangrijk.

2. The right man on the right spot!

Er zijn 3 soorten mensen nodig om een organisatie succesvol te laten draaien:

 • ‘Waarom’-mensen: Zij bepalen de visie van een bedrijf.
 • Hoe’-mensen: Zij bepalen de structuur om de bedrijfsdoelen te bereiken.
 • 'Wat’-mensen: Zij zorgen dat het werk uitgevoerd wordt.

Je hebt deze verschillende types werknemers alle drie even hard nodig, want alleen ‘samen’ bouwen ze aan een optimaal geheel. Dat staat trouwens los van leiderschap: een goede ondernemer kan een ‘waarom’-persoon zijn, maar laat het inplannen van het werk bijvoorbeeld beter over aan een ‘hoe’-werknemer.

3. Millennials: 'diamond in the rough' of 'pain in the ass'?

Er zijn veel vooroordelen over deze groep young potentials: Ze zijn lui, ongeduldig en onzeker, stellen hoge eisen en hebben een fout verwachtingspatroon. Deze millennials zijn het product van onze ‘gescheiden ouders-maatschappij’. Van jongs af aan worden ze bewierookt dat ze bijzonder en getalenteerd zijn. Pas in het bedrijfsleven ontdekken ze de harde realiteit: ze zijn niet specialer dan iemand anders en er worden geen medailles uitgereikt als je als laatste aan de meet komt.

Hoe ga je als bedrijf het best om met deze nieuwe generatie op de werkvloer? Creëer een team waarbij verschillende generaties gebruik kunnen maken van elkaars sterktes en tegelijkertijd elkaars zwakkere eigenschappen kunnen ondersteunen. Zorg voor een referentiekader waarbij jonge mensen kunnen putten uit ervaringen van oudere medewerkers en reik hen de tools aan om te groeien. Met een beetje coaching haal je het volle potentieel uit deze millennials.

4. Geef alles, verwacht niets!

Als ondernemer ben en blijf jij de baas van jouw bedrijf. Of zeg maar gerust jouw baby: je staat ermee op, gaat ermee slapen en ligt ervan wakker. Verwacht niet van je medewerkers dat ze even geëngageerd en betrokken zijn want dan raak je hoe dan ook teleurgesteld. Je personeelsleden zijn namelijk werknemers die ervoor gekozen hebben om anders in het leven te staan. Als ze even ondernemend waren als jij, dan waren ze vandaag je concurrent, niet je medewerker. Natuurlijk doe je er wel goed aan om van je werknemers tevreden medewerkers te maken zodat ze met plezier meebouwen aan jouw project en ook als ambassadeur voor je optreden naar de buitenwereld toe. Behandel hen dus steeds correct en respectvol en wees dankbaar voor hun engagement

5. Burn-out: mediahype of maatschappelijk probleem?

Burn, baby, burn! Bij een algemene bevraging zal maar liefst 20 tot 30% van de medewerkers vandaag zeggen dat ze een burn-out hebben. Een medische diagnose leert ons echter dat slechts 0.8 tot 5% effectief lijdt aan een burn-out. Concreet betekent dit dat het aantal burn- out-gevallen relatief meevalt, maar dat een grote groep medewerkers wel de druk en de symptomen voelen die leiden tot een burn-out. Het is belangrijk om deze symptomen te (h)erkennen, maar ook om in te schatten in welke risicograad werknemers zitten. Alleen iemand met een extreem hoog risico zal op termijn afstevenen op een burn-out en heeft daarbij medische begeleiding nodig. Alle 'lagere' risicogroepen zijn zelfredzaam. Maar om het roer tijdig om te gooien, is het belangrijk om dit thema bespreekbaar te maken binnen de organisatie en eventueel bij te sturen waar nodig.

6. Hoe herken je de symptomen die duiden op een burn-outrisico?

 • Uitputting
 • Verlies van concentratie & geheugen
 • Werken voelt steeds meer aan als een belasting
 • Vervreemding van collega’s en werk
 • Verminderde motivatie en passie voor het werk
 • Verlies van geloof in eigen competenties
 • Falen in het werk
 • Controleverlies (huilbuien/kwaadheid)

Als bedrijfsleider maar ook als medewerker is het belangrijk om oog te hebben voor deze symptomen bij je collega's: alleen door open te staan voor een gesprek kan je mogelijk ergere situaties in de toekomst voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen!

7. Welke elementen bepalen een burn-out-proof company culture?

Psychologen vatten het geheel samen in ‘De vijf A's’. Het is belangrijk om een goede balans te hebben tussen werkeisen (zoals takenpakket, werkdruk…) en energiebronnen (zoals sociale steun, stimulerend werk, controle…).

 • Arbeidsinhoud: elke job bevat een niveau van complexiteit en variatie. Het is belangrijk dat de emotionele en fysieke belasting goed gemonitord wordt en ondersteund met de nodige opleiding en groeimogelijkheden.
 • Arbeidsomstandigheden: de werkplek moet aangepast zijn aan de context waarin de werknemer moet werken (verlichting, geluidshinder, beschikbare werkmiddelen…) 
 • Arbeidsvoorwaarden: de contractuele afspraken en eventuele flexibele uurroosterregelingen zoals deeltijds werken bepalen de waardering en de motivatie van de werknemer
 • Arbeidsverhoudingen: de sociale verhoudingen tussen collega's en met leidinggevenden is bepalend voor de werksfeer. Een goede conflictbemiddeling en people management is key voor een gezonde werksfeer.
 • Arbeidsorganisatie: een duidelijke bedrijfsstructuur, transparante communicatie en een heldere taakomschrijving maken dat een werknemer weet wat er van hem verwacht wordt.

8. Cube farm of open office: wat is de ideale werkomgeving?

Geen van beiden, of liever: een combinatie van de twee. Een gezonde werkomgeving bevat een compromis van afgesloten én open kantoorgedeeltes. De klassieke werkplek waar iedereen from nine to five vastzit aan zijn bureau is verleden tijd. Elke medewerker gebruikt de ruimte die op dat moment het best past bij de uit te voeren activiteit. Afgesloten kantoorgedeeltes zijn geschikt voor geconcentreerd individueel werken, meetings, vertrouwelijke gesprekken enzovoort. Open kantoorgedeeltes zijn dan weer vrij te gebruiken door alle werknemers voor teamwork, opleiding, contacten met collega's, ontspanning…

Het vergroot de betrokkenheid, eigenwaarde en productiviteit van je medewerkers als je hen inspraak geeft in de inrichting van hun werkplek.

9. Een gezonde werknemer is een goede werknemer

Veel werknemers spenderen 8 uur of langer per dag op kantoor. Een gezonde werkomgeving is dus niet onbelangrijk.

 • Goede verlichting voorkomt onnodige belasting van de ogen, vermoeidheid, hoofdpijn…
 • Een goede ergonomie: investeer in goede stoelen, computerschermen en tools om je medewerkers te behoeden voor rug-, nek- en andere chronische klachten.
 • Een goede infrastructuur voorkomt onnodige ergernissen (voldoende stopcontacten, opbergruimte, printapparatuur enzovoort).
 • De kleuren van het interieur bepalen mee het gemoed van je medewerkers. Lichtblauw en lichtgroen hebben een verzachtend effect. Rood zorgt dan weer voor productiviteit maar ook voor agressie.

10. Fun hoeft niet veel geld te kosten!

Kleine ingrepen kunnen een groot effect hebben op de fun-factor op de werkvloer. Een aantal tips van onze interieurexpert om zelf aan de slag te gaan:

 • Maak het persoonlijk: hang foto's van je medewerkers omhoog. Het verhoogt de betrokkenheid van je medewerkers en geeft je bedrijf een gezicht voor klanten die je bezoeken.
 • Maak het interactief: ontwikkel een creative wall op een publieke plek waar werknemers op kunnen schrijven, boodschappen ophangen, leuk nieuws delen…
 • Zorg voor ontspanning: een werkplek is een evidentie, maar een ontspanningsplek is dat ook. Het hoeft niet veel te zijn: een zit-bal of step op kantoor kan al voor ontspanning zorgen. Een schommel of pooltafel geeft nog net dat tikkeltje extra.
 • Creatief met stickers: je hoeft geen complete make-over te doen om een leuk interieuraccent te bekomen. Denk eens aan stickers op de ramen, vloer of deur. Een grappig accent werkt altijd stimulerend op het humeur!

Welke tips heb jij nog voor een bloeiende bedrijfscultuur?