Met een oorlog die hevig woedt in hun vaderland hebben duizenden Oekraïners, waaronder velen die werkzaam zijn in de crypto-industrie, Portugal verkozen als hun nieuwe thuis. Het Zuid-Europese land is een aantrekkelijke bestemming, niet alleen omwille van het warmere klimaat maar ook omwille van de relatief betaalbare levenskosten en het cryptovriendelijke belastingregime.

Zij die actief waren in de groeiende crypto-industrie van Oekraïne vinden het gemakkelijker om zich in Portugal te vestigen dan in andere landen in Europa. Net als Oekraïne voor de oorlog groeit Portugal, dankzij een aantal bitcoin-vriendelijke beleidsmaatregelen, steeds meer uit tot een cryptocurrency-hub.

Oekraïne was een leider in bitcoin adoptie in Oost-Europa en was goed op weg om een crypto hotspot te worden, tot Rusland de aanval inzette. Te midden van de voortdurende vijandelijkheden heeft Oekraïne vertrouwd op crypto donaties om haar militaire verdediging te financieren en humanitaire problemen op te lossen.

Portugal handhaaft geen belastingheffing op winsten uit particuliere crypto-investeringen. Wanneer deze winsten niet voortvloeien uit professionele activiteiten, zijn ze niet onderworpen aan inkomstenbelasting. Sommige buitenlanders kunnen ook profiteren van een forfaitaire inkomstenbelasting van 20%.

Vandaag de dag is de aanwezigheid van cryptoliefhebbers uit alle lagen van de bevolking voelbaar in Lissabon, waar netwerkmogelijkheden in overvloed zijn. Deze variëren van de jaarlijkse Web Summit, een van 's werelds grootste technologieconferenties, tot wekelijkse bijeenkomsten waar de volgende grote trends in crypto besproken worden.


Als volgende buitenlandse trip trekt Bloovi samen met 100 ondernemers naar de Web Summit 2022 in Lissabon. Vraag meer informatie of schrijf je hier in.