Fabio Panetta, ambtenaar van de Europese Centrale Bank en voormalig directeur-generaal van de Bank of Italy heeft opgeroepen tot een wereldwijd kader voor regelgeving voor cryptocurrency. De sector lijkt volgens hem momenteel op het "Wilde Westen".

De huidige aanpak van de regelgeving verschilt per land. Sommige landen hebben crypto-activa ronduit verboden terwijl anderen het gebruik ervan enkel hebben beperkt.

De situatie is volgens Panetta onbevredigend aangezien crypto-activa een wereldwijd fenomeen zijn en de onderliggende technologieën ervan een belangrijke rol kunnen spelen, ook buiten de financiële wereld. Er is volgens hem een wereldwijd gecoördineerde regelgeving nodig om problemen aan te pakken zoals het gebruik van crypto-activa bij grensoverschrijdende illegale activiteiten of hun ecologische voetafdruk.

De regelgeving moet de risico's en voordelen tegen elkaar afwegen om te voorkomen dat innovatie wordt verstikt die de efficiëntie van betalingen en bredere toepassingen van deze technologieën kan bevorderen. Hoewel er "vooruitgang" wordt geboekt, met name in Europa dat vooroploopt in crypto-regelgeving zegt Panetta dat het niet genoeg is om het tempo van de opkomende uitdagingen bij te houden.

Er worden enkele belangrijke gebieden belicht op het vlak van cryptocurrency-regulering waar volgens hem vooruitgang moet worden geboekt.

Ten eerste zullen crypto-activa aan dezelfde normen moeten worden gehouden als de rest van het financiële systeem. Specifiek moeten cryptocurrency worden onderworpen aan de normen van de Financial Action Task Force en binnen de reikwijdte vallen van wetten tegen het witwassen van geld. Ook het tegengaan van de financiering van terrorisme is een belangrijk item.

Verder zegt de Italiaanse econoom dat autoriteiten moeten nadenken over hoe crypto-activa worden belast.

"Momenteel is de fiscale behandeling van crypto-activa minimaal: we weten heel weinig over wie ze echt bezit en over de omvang en de verdeling van de vermogenswinsten."

Er wordt gesuggereerd dat sommige crypto-activa tegen verschillende tarieven zouden kunnen worden belast afhankelijk van hun categorie of kenmerken. Bijvoorbeeld zouden proof-of-work (POW) gebaseerde activa tegen een hoger tarief kunnen worden belast dan andere energiezuinige projecten.

Ook de openbaarmaking van informatie en de rapportage op gebied van regelgeving moeten worden verbeterd omdat volgens de bankier de huidige normen "zeer problematisch" zijn.

Nog een punt van zorg voor Panetta is de transparantie van exploitanten en eigenaren van crypto-bedrijven.

"Gezien de onbeantwoorde vragen over kwesties als operationeel risico, volatiliteit en liquiditeit moeten toezichthouders strikte transparantie-eisen invoeren en gedragsnormen vaststellen die professionele exploitanten moeten volgen om onervaren retailbeleggers in crypto-activa te beschermen."

Momenteel is er nog geen specifiek of officieel voorstel voor wereldwijde regulering van cryptocurrency. Andere organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben de roep van Panetta om een dergelijk kader wel overgenomen.