Crypto-bedrijven verhogen hun inspanningen om de Europese wetgevers te beïnvloeden met betrekking tot het ontwerp van het regelgevingskader voor cryptocurrencies. Volgens een brief die ingezien is door Reuters, hebben meer dan 40 prominente personen in de cryptogemeenschap een oproep gedaan aan de Europese Unie en verschillende EU-ministers van Financiën.

Ze willen ervoor zorgen dat de regelgeving niet verder gaat dan de regels die al bestaan onder de wereldwijde Financial Action Task Force (FATF), die principes vaststelt voor het bestrijden van witwaspraktijken.

Anders dan in de VS, waar cryptobedrijven verschillende verenigingen hebben opgericht om te lobbyen bij Amerikaanse wetgevers is in Europa de cryptogemeenschap nog niet zo goed georganiseerd. "Er zijn niet genoeg sterke of gecoördineerde inspanningen geweest binnen onze industrie in Europa," zei Diana Biggs, Chief Security Officer bij DeFi Technologies, die de brief organiseerde.

De Europese Unie loopt ver voor op andere jurisdicties zoals de VS of het V.K. als het gaat om crypto-regulering. In maart keurde het Europees Parlement het ontwerp van de Markets in Crypto Assets (MiCA) verordening goed. MiCa zal de uitgevende instellingen en aanbieders van crypto-activa in Europa reguleren. De verordening is nog niet afgerond en kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen tijdens de interinstitutionele onderhandelingen met de lidstaten.

In de brief vroegen de cryptobedrijven de EU om gedecentraliseerde projecten uit te sluiten van de vereisten om zich als rechtspersoon te registreren. Ook werd gezegd dat bepaalde gedecentraliseerde stablecoins niet onder de MiCA-regelgeving zouden moeten vallen.

Het huidige ontwerp van de verordening vereist dat uitgevers van stablecoins zich registreren, whitepapers uitgeven en vergunningen verkrijgen. Wanneer de stablecoin van significant belang is zal het onder toezicht moeten staan van de Europese Bankautoriteit. Volgens sommige deskundigen ontmoedigt de voorgestelde wetgeving de uitgifte van aan de Euro gelinkte stablecoins.

De tweede regel die nog meer zorgen baarde bij de grote exchanges is de "reisregel". EU-wetgevers keurden op 31 maart een voorstel goed voor dat de informatievereisten zou verhogen die aanbieders van crypto-activa moeten verzamelen en delen voor elke transactie.

Volgens de nieuwe regels zouden cryptobeurzen gegevens moeten registreren en verkrijgen voor elke klant bij elke cryptotransactie, zonder een minimum limiet zoals het oorspronkelijke ontwerp overwoog (een drempel van € 1.000). Cryptobedrijven beweren dat dit de privacy en veiligheid van houders zou verminderen.

Hoewel sommige van de nieuwe regels al goedkeuring hebben gekregen van de commissie van het Europees Parlement, is er nog tijd voor de cryptobedrijven om de wetgevers te beïnvloeden.

Het is tijdens de interinstitutionele onderhandelingen nog mogelijk om wijzigingen aan de tekst toe te voegen. Ook kan de crypto-verordening MiCA secundaire wetgeving nodig hebben om sommige bepalingen ervan te verduidelijken.

Ook zijn er enkele gebieden in de cryptoruimte zoals NFTs en producten die volledig gedecentraliseerd zijn die buiten het toepassingsgebied van de verordening vallen. Deze zullen in de toekomst aan nieuwe regelgeving kunnen worden onderworpen.

"Als deze herziening wordt aangenomen, zou ze een heel toezichtregime ontketenen op beurzen zoals Coinbase, innovatie verstikken en de self-hosted wallets ondermijnen die individuen gebruiken om hun digitale activa veilig te beschermen", aldus Paul Grewal, Chief Legal Officer bij Coinbase.