De Europese Centrale Bank heeft een nieuw rapport uitgebracht over de toestand van cryptocurrency, en zegt dat de "enorme groei" van de ruimte benadrukt hoe belangrijk het is om de risico's ervan te begrijpen.

Het rapport, genaamd "Decrypting financial stability risks in crypto-asset markets", is weliswaar vooral een kritiek op en waarschuwing voor de sector, maar onthult ook enkele positieve cijfers.

De ECB zegt bijvoorbeeld dat op basis van de resultaten van haar recente Consumer Expectation Survey uit zes grotere landen van de eurozone, maar liefst 10% van de huishoudens crypto-activa zou kunnen bezitten

"De meeste eigenaars van crypto-activa gaven aan minder dan 5.000 euro aan crypto-activa te bezitten, met een grote groep in de categorie van kleinere bezittingen (minder dan 1.000 euro)." verklaren ze. "Aan de andere kant van het spectrum bevestigde ongeveer 6% van de bezitters van crypto-activa dat zij meer dan €30.000 aan crypto-activa bezaten."

"Als we kijken naar de inkomensquintielen van de respondenten, is het patroon grotendeels U-vormig: hoe hoger het inkomen van een huishouden, hoe groter de kans dat het crypto-activa bezit, waarbij huishoudens met lagere inkomens vaker crypto bezitten dan huishoudens met een middeninkomen."

Volgens het rapport hadden jongvolwassen mannen en "hoogopgeleide" respondenten meer kans om te beleggen in crypto-activa. Er werd ook vastgesteld dat de respondenten zich ofwel aan de top van de financiële geletterdheid bevonden, ofwel aan de onderkant, vergelijkbaar met de "U-vorm" die in de inkomensverschillen werd aangetroffen.

Aan de andere kant zegt de ECB: "Crypto-activa missen intrinsieke economische waarde of referentieactiva, terwijl hun veelvuldig gebruik als speculatie-instrument, hun hoge volatiliteit en energieverbruik, en hun gebruik bij de financiering van illegale activiteiten, crypto-activa tot zeer risicovolle instrumenten maken. Dit geeft ook aanleiding tot bezorgdheid over het witwassen van geld, marktintegriteit en consumentenbescherming, en kan gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit."

Het overheidsorgaan herhaalde dat het grootste deel van de crypto-activa "niet geschikt zijn voor de meeste retailbeleggers," noch als belegging, noch als waardeopslag, en waarschuwde dat ze een groot deel van het geld dat ze hebben geïnvesteerd kunnen verliezen.

De ECB somde ook alle gebruikelijke vermeende risico's op die aan crypto's verbonden zijn, waaronder "misleidende informatie, het ontbreken van rechten en beschermingen zoals klachtenprocedures en productcomplexiteit.”

Met meer dan 19.000 verschillende munten en tokens op de markt, groeit de interesse van beleggers snel. Maar het kiezen van de juiste mix om langetermijnrendement te maximaliseren kan overweldigend zijn.

Bitcoin is qua marktkapitalisatie de grootste cryptocurrency ter wereld. De meeste bitcoinbeleggers zien het als een “buy-and-hold activa” in hun beleggingsportefeuille. Het is meer een safe-haven investering geworden dan een valuta, waardoor het een belangrijke plaats verdient binnen een langetermijn cryptocurrency portfolio.