De Zuid-Afrikaanse Reserve Bank (SARB) is van plan om volgend jaar regelgeving in te voeren waardoor crypto zal worden geclassificeerd en behandeld als financiële activa. Het land zal proberen om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van beleggers en innovatie.

Het gebruik van cryptocurrency in Zuid-Afrika groeit dagelijks, met naar schatting ongeveer 13% van de bevolking, dat volgens onderzoek van de wereldwijde exchange Luno een of andere vorm van cryptocurrency bezit. Met meer dan zes miljoen mensen in het land die blootgesteld zijn aan cryptocurrency, is regulering al lang een punt van discussie.

Bedrijven of personen die advies of diensten met betrekking tot crypto willen verlenen, moeten momenteel worden erkend als financiële dienstverleners. Dit houdt in dat zij moeten voldoen aan een aantal voorwaarden gekoppeld aan de wereldwijde richtlijnen die zijn opgesteld door de Financial Action Task Force.

De staat is ook van plan om het toezicht op en de rapportering van crypto-transacties te verbeteren om te voldoen aan de beursvoorschriften in het land. Hierdoor zullen cryptocurrencies onder het toepassingsgebied van de Financial Intelligence Centre Act (FICA) vallen.

Dit is belangrijk, omdat de sector zo kan worden gecontroleerd op het witwassen van geld, belastingontduiking en het financieren van terrorisme, wat een bijproduct is van de gedecentraliseerde aard van cryptocurrencies en blockchains.

Vice-gouverneur Kuben Chetty van de Zuid-Afrikaanse Reserve Bank zei in een verklaring: "Volgens alle definities is crypto geen valuta, het is een activum. Het is iets dat verhandelbaar is, het is iets dat gecreëerd wordt. Sommige projecten zijn ingedekt met een echte onderbouwing en kunnen echte economische activiteit omvatten, andere projecten ook helemaal niet."

De vice-gouverneur benadrukte dat cryptocurrencies niet als een vorm van valuta beschouwd kunnen worden door de grote volatiliteit die er voor zorgt dat ze nog niet geschikt zijn voor dagelijks gebruik in de handel.

Chetty was het ermee eens dat de aanhoudende belangstelling voor cryptocurrencies het noodzakelijk maakt de sector te reguleren en de integratie ervan in de reguliere financiële wereld te vergemakkelijken, "op een manier die de opwinding en hype in evenwicht brengt met de vereiste bescherming van beleggers".

De SARB blijft ook de mogelijke invoering van een digitale valuta voor de centrale bank (CBDC) onderzoeken en heeft onlangs een technisch proof-of-concept voltooid.