Deze Limburgse hogeschool wil als eerste in Vlaanderen starten met bacheloropleiding rond Artificiële Intelligentie

Deze Limburgse hogeschool wil als eerste in Vlaanderen starten met bacheloropleiding rond Artificiële Intelligentie

Hogeschool PXL wil als eerste in Vlaanderen starten met een professionele bacheloropleiding Artificiële Intelligentie en Robotics. “Willen we in Vlaanderen de toekomst maken en internationaal een prominente rol blijven spelen, dan moeten we nu de nodige initiatieven nemen binnen dit domein.” Dat zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Er moet een hoger onderwijsopleiding komen”, vult hij aan. “We moeten er werk van maken om te zorgen dat een dergelijke opleiding binnen het decretale kader van het hoger onderwijs mogelijk wordt.”

AI omzetten naar de praktijk

“PXL bereidt al geruime tijd een dossier voor met het oog op de nieuwe opleiding. Met de expertise die we over de jaren hebben opgebouwd in het AI & Robotics Lab en de bacheloropleiding toegepaste informatica hebben we de uitgelezen achtergrond en know-how om deze nieuwe opleiding te starten. Vandaag zijn er grootse ontwikkelingen, maar die moeten vertaald worden naar concrete toepassingen voor de samenleving en organisaties. Net die praktijklink tussen de maatschappij en het onderwijs is een sterkte van onze hogeschool”, aldus Francis Vos, departementshoofd PXL-IT. 

“De nieuwe professionele bachelors zullen met de nieuwste ontwikkelingen binnen artificiële intelligentie praktische toepassingen maken. Op dit ogenblik werken studenten bijvoorbeeld aan toepassingen rond object-, spraak- en gezichtsherkenning”, vervolgt Vos. De studenten zullen zich tijdens de opleiding verdiepen in logica en softwareontwikkeling. Maar ook het multidisciplinaire karakter van dit vakgebied wordt ook meteen naar voren geschoven. Het is belangrijk dat de studenten een open en brede kijk ontwikkelen en vroeg leren samenwerken met andere disciplines zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg.

Aandacht voor het ethische luik

Ook de ethische aspecten van AI komen aan bod. Wetenschappers zoals wijlen Stephen Hawking en entrepreneurs zoals Elon Musk hebben in het verleden al gewezen op de mogelijke gevaren. Doorheen de gehele opleiding zal er aandacht zijn voor dergelijke ethische kwesties zodat het morele kompas van de studenten te allen tijde in de juiste richting wijst.

Het doel van de opleiding is studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Aan het einde van de opleiding zullen de studenten nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied artificiële intelligentie kunnen gebruiken om slimme en praktisch inzetbare toepassingen te ontwikkelen voor concrete problemen. Stijn Bijnens, algemeen directeur LRM, verduidelijkt hoe ze daarbij alvast nauwe willen samenwerken met de bedrijfswereld: “Een vergaande samenwerking met bedrijven is essentieel. De Corda Campus is daarbij een van de eerste bedrijven die haar absolute medewerking verleent.”

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 84.639 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief