Dit zijn de belangrijkste tech trends volgens Deloitte:

Dit zijn de belangrijkste tech trends volgens Deloitte:

Vandaag publiceerde Deloitte zijn tiende jaarlijkse rapport over technologische trends: 'Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier'. Daarin gaat het bedrijf na hoe de convergentie van nieuwe technologieën en technologische krachten tot disruptie leidt in de bedrijfswereld. “Technologie is niet alleen een factor die dingen mogelijk maakt, ze vormt de universele taal van de bedrijfswereld,” vertelt Patrick Callewaert, Technology Practice Leader bij Deloitte België. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport.

Digitale ervaring, analytica, cloud, core modernisation, cyber, informatietechnologie, cognitieve technologie, blockchain en digital reality zijn negen macrokrachten die een decennium lang disruptieve veranderingen in de hand hebben gewerkt. Ze blijven dat overigens doen tot de dag van vandaag. In de toekomst zullen nieuwe technologieën zoals serverless computing en intelligente interfaces verdere veranderingen genereren bij bedrijven en overheden.

"Voor België zijn twee trends van bijzonder belang: cloud computing en kunstmatige intelligentie. Binnen bedrijven zorgt de adoptie van cloud computing voor technologische innovatie, zoals Industry 4.0-capaciteiten bovenop ERP-systemen, om nieuwe manieren van werken mogelijk te maken. We zien ook de snelle acceptatie van ondersteunde intelligentie met behulp van Robotics Process Automation - of machine learning - en verbeterde processen met behulp van algoritmen om menselijke besluitvorming te vergemakkelijken,” aldus Callewaert.

Cloud computing groeit exponentieel

Het volgende niveau in de evolutie van cloud computing is bereikt: technische voorzieningen zijn volledig geabstraheerd en beheertaken worden steeds meer geautomatiseerd. Uit data van Eurostat blijkt dat België samen met Finland, Zweden, Denemarken, Nederland en Ierland de toon zet in deze trend, met minstens 40% van de bedrijven die gebruikmaken van cloud computing.

“Volgens de Belgium Cloud Barometer 2018 was er iets meer dan vijf jaar geleden slechts een acceptatie van 20% onder bedrijven; vandaag is dat meer dan 70% in Vlaanderen en meer dan 60% in Brussel. In toenemende mate hebben op de cloud gebaseerde services een revolutie teweeggebracht in grote en middelgrote bedrijven en overheden, en we zien een toegenomen acceptatie van de cloud, ook voor kernapplicaties zoals financiële systemen, business intelligence of ERP in heel Europa,” vertelt Christian Combes, Technology Eminence Leader bij Deloitte België.

Organisaties worden aangedreven door AI

Toonaangevende bedrijven nemen systematisch technologieën die snel matuur worden – machine learning, natural language processing, RPA en cognitieve technologie - in gebruik. Ze doen dat niet alleen voor elk essentieel bedrijfsproces, maar ook voor producten, services en met het oog op de toekomst van hun sector. De kijk van die bedrijven op artificiële intelligentie is verlegd van 'Waarom?' naar 'Waarom niet?'.

DevSecOps, of 'development, security, and operations', biedt bedrijven dan weer de mogelijkheid om het risicobeheer om te schakelen van op conformiteit gebaseerde activiteiten naar een essentiële framing-mentaliteit binnen de hele productontwikkeling. Op die manier garandeert men dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd in de levenscyclus van de softwareontwikkeling.

De Belgische overheid heeft de afgelopen tijd alsmaar meer geïnvesteerd in cybersecurity. Gezien tal van burgers zich steeds meer zorgen zijn gaan maken, is cybersecurity uitgegroeid van een regulatief compliance-thema tot een faciliterende factor voor transacties en een voorwaarde waarover niet kan worden onderhandeld.

Connectiviteit van morgen

De alsmaar grotere verspreiding van mobiele apparaten, serverless computing, massale volumes van gedeelde data en automatisering vragen allemaal om geavanceerde connectiviteit en een versnelling van de datastromen, waaronder de verwerking van data in realtime zonder vertraging.

Technologieën zoals 5G en edge computing – waarbij data worden verwerkt door het toestel zelf of door een lokale computer in plaats van te worden doorgestuurd naar een datacenter – leiden ertoe dat de reikwijdte van bedrijven zich uitstrekt tot enerzijds alle hoeken van de wereld, anderzijds tot de kleinste ruimtes in magazijnen, winkels en andere locaties. Geavanceerde netwerking is daarbij de miskende held die de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de hand werkt en de manier waarop er wordt gewerkt, van aanschijn doet veranderen.

Slimme interfaces

Vandaag interageren mensen steeds meer met technologie via intelligente interfaces. Ze combineren het neusje van de zalm in ontwerptechnieken, waarin de mens centraal staat, met technologieën zoals computer vision, conversational voice, auditory analytics, augmented reality en virtual reality.

Zogenaamde ‘phygital’ technologieën brengen klanten op menselijke wijze dichterbij de fysieke ruimte. Onlangs nam een Belgische overheidsinstelling een dergelijk initiatief: de onthaalruimte werd uitgerust met fysieke robotten en interactieve aanraakschermen die op courante FAQ’s beantwoorden. Tegelijk werd waardevolle informatie verzameld over bezoekers die kon worden benut voor het sturen van gerichte boodschappen.

“Nu het ritme van de veranderingen versnelt, stuurt technologie de bedrijfsstrategie aan en dwingt ze overheden tot het aannemen van nieuwe werkmethodes", besluit Callewaert.

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 82.765 abonnees
Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief