Welk type Chief Innovation Officer past het best in jouw organisatie?

Welk type Chief Innovation Officer past het best in jouw organisatie?

Innovate or die. Het is een vaak gehoord devies, en steeds meer organisaties nemen het -gelukkig maar- ter harte. Met als resultaat dat het voor bedrijven steeds gebruikelijker wordt om iemand in hun gelederen te hebben met de titel van Chief Innovation Officer. Maar hoe beslis je wie in jouw bedrijf deze nieuwe rol best kan invullen?

De functie van Chief Innovation Officer (kortweg CINO) is relatief nieuw, wat maakt dat er nog geen standaarddefinitie voor bestaat. De rol van CINO kan verschillend worden ingevuld, afhankelijk van de bedrijfscultuur, organisatorische uitdagingen en de achtergrond van de persoon die de functie waarneemt. Niet alleen ervaren leiders, maar evengoed academici, voormalige investeringsbankiers, creative directors en start-up ondernemers zouden deze functie op zich kunnen nemen. Hoe weet je wie in jouw bedrijfscultuur het meest in aanmerking komt voor de positie van CINO?

Schep eerst en vooral een duidelijk beeld van de taken die de Chief Innovation Officer in jouw organisatie zal opnemen. Want net zoals bij ‘strategie’ vullen mensen het woord ‘innovatie soms op heel verschillende wijze in. Voordat je een CINO aanstelt, moet je dus een goed inzicht hebben in de innovatiedoelstellingen van jouw bedrijf.

Darko Lovric en Greig Schneider beschrijven in de Harvard Business Review de persoonlijkheidskenmerken van zes types Chief Innovation Officer. De voorbije vijf jaar hielpen zij een tachtigtal ondernemingen uit diverse sectoren bij hun zoektocht naar het juiste CINO-profiel dat het meest aansluit bij de specifieke behoeften van het bedrijf in kwestie.

Ze stelden daarvoor een ‘field guide’ samen waarin elk type nauwkeurig wordt beschreven. Het zal je misschien wel geen definitief antwoord bieden – aangezien elke situatie uniek is en geen enkele kandidaat aan het perfecte profiel beantwoordt – maar dankzij deze lijst zal je toch beter verstaan naar welk type CINO jouw bedrijf op zoek moet gaan.

1. De onderzoeker

De onderzoeker vindt het frustrerend dat de term ‘innovatie’ als modewoord wordt beschouwd, aangezien hij elke dag streeft naar innovatie en nieuwe ideeën die nooit eerder zijn bedacht. Onderzoekers zijn stille krachten met een indrukwekkend academisch CV. Ze voelen zich het meest thuis in een bedrijfscultuur waar het stellen van de juiste vragen net zo belangrijk is als het geven van de juiste antwoorden. Ze komen het best tot hun recht in organisaties die er niet voor terugdeinzen om te investeren en verlangen sterke businesspartners die hen de weg leiden naar ideeën die niet alleen interessant, maar ook winstgevend zijn.

2. De ingenieur

In tegenstelling tot de onderzoeker, is de ingenieur minder wetenschappelijk aangelegd. Ze willen dan ook iets opbouwen dat direct toepasbaar is. Ze testen verschillende technologieën en ideeën uit om uiteindelijk tot iets te komen dat echt aanslaat en het bedrijf verder helpt. Ze halen alles uit de kast om iets bestaands net iets beter te maken. Ingenieurs zijn gepassioneerd door wat haalbaar is, en eerder ongeduldig met zaken die dat niet zijn, en lopen over van ideeën. Hun kwaliteiten komen van pas in bedrijven die werken met complexe technologieën.

3. De investeerder

Een investeerder die de rol van CINO op zich neemt, is eerder zeldzaam – en toch kan het. In de ogen van een investeerder draait alles om groei. Ze zijn analytisch ingesteld, op financieel gebied snugger en gefocust op data. Ze gaan altijd op zoek naar de meest efficiënte manier waarop een organisatie de volgende stap kan zetten. Soms zijn ze te veel gericht op de kortetermijnoplossing en laten daardoor langetermijnprojecten links liggen. Ze functioneren het best in partnership met een technisch expert, die hen de haalbaarheid en het toekomstig potentieel van innovatieve ideeën aantoont, en dus niet enkel de actuele mogelijkheden.

4. De advocaat

De advocaat heeft hoge aspiraties, een marketinggerelateerde achtergrond en denkt vooral vanuit de klant. Hij kent als geen ander de klant door steeds op zoek te gaan naar diens behoefte en daar dan ook op in te spelen. Advocaten proberen voortdurend een stap vooruit te denken en voelen de volgende stappen van de klant goed aan. Ze kunnen snel en effectief werken, maar in hun constante zoektocht naar iets nieuws, willen ze soms te veel richtingen in éen keer uitgaan. Daarom werken ze het best samen met een strateeg die hen helpt het primaire doel voor ogen te houden.

5. De motivator

De motivator stimuleert anderen in de organisatie - en soms ook klanten - om hun creativiteit de vrije loop te laten. Door in te zetten op fantasie en visie en weg te blijven van bureaucratie en ingewikkelde regels proberen ze ‘het creatieve brein van werknemers’ open te krijgen. Wat meteen ook hun eigen definitie van innovatie is.

Ze zijn er goed in bedrijven op een positieve manier door elkaar te schudden, en een omgeving te scheppen waarin iedereen kan innoveren

De motivator vind je niet in één specifieke industrie, die zitten overal. Ze zijn er goed in bedrijven op een positieve manier door elkaar te schudden, en een omgeving te scheppen waarin iedereen kan innoveren: dit door de buitenbeentjes in bescherming te nemen en de stille stemmen op de werkvloer op een positieve manier aan te moedigen bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen. Aangezien culturele verandering realiseren best een complexe uitdaging is, moet de motivator kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de CEO en Raad van Bestuur.

6. De organisator

De organisator denkt in processen. Met hun kleurgecodeerde agenda in de aanslag, geloven ze er steevast in dat wanneer je dingen op de juiste manier uitvoert, de resultaten vanzelf komen. Ze hechten vaak meer belang aan het proces dat de weg vrijmaakt voor innovatie, dan aan de daadwerkelijke vooruitgang.

Organisatoren zie je bij wijze van spreken overal opduiken, maar vinden vooral hun weg naar spelers uit de professionele dienstverlening, de academische wereld en de overheid. In een omgeving waar alle werknemers actief betrokken zijn bij het innovatieproces komen ze sowieso het best tot hun recht.

Je zou kunnen denken dat je bedrijf iemand nodig heeft die de aspecten van alle zes beschreven types vertoont – en dat is waarschijnlijk zo. Toch geloven we sterk dat je prioriteiten moet stellen; je zal nooit iemand ontmoeten die uitblinkt in alles, en de meeste bedrijven hebben gewoon niet de middelen om elk type in te huren. Door duidelijk voor ogen te houden welk soort innovatie jouw business het meest nodig heeft, zal je gemakkelijker de juiste Chief Innovation Officer vinden die perfect in jouw bedrijfscultuur past.

(Uit: Harvard Business Review)

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Connecteer met 84.642 abonnees
Bloovi Magazine

Bloovi brengt 2x per jaar een eigen print magazine uit. Met inspirerende verhalen van spraakmakende ondernemers.

>> vraag hier je gratis exemplaar aan

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief