Echt veel ruchtbaarheid is er tot nu toe niet gegeven aan de nieuwe Top Level Domains of TLD's. Toch zullen zij het internet grondig veranderen. Een overzicht van het waarom, hoe, en vooral van wat de nieuwe TLD's voor u kunnen betekenen.

Registreren van domeinen steeds moeilijker

Tegenwoordig heeft haast elk bedrijf, klein of groot, zijn eigen webadres. Een mooie evolutie, maar het zorgt er wel voor dat het voor nieuwkomers steeds moeilijker wordt om een goede domeinnaam vast te krijgen. Een domein in de landencode zoals .BE, .NL, .FR, ... valt meestal nog wel te registreren; wil u echter internationaal gaan, en een generische Top Level Domain (gTLD) zoals .com of .net registreren, dan moet u ofwel heel veel creativiteit aan de dag leggen, ofwel heel veel geld neerleggen om een bestaande domeinnaam over te kopen.

Nieuwe Top Level Domains

Daarom heeft de organisatie die de rootservers van het internet beheert, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) in 2011 beslist om het internet als het ware open te gooien: wie dat wou, kon een voorstel doen voor een nieuw generisch Top Level Domain. Uiteraard moest de aanvrager waarborgen bieden over zijn technische en financiële draagkracht, om een goede werking van het nieuwe TLD te verzekeren. En goedkoop was het niet: voor elke aanvraag moest maar liefst 185.000 dollar neergeteld worden…

Het idee kende een groot succes: 1.930 aanvragen werden ingediend, waarvan 751 in "contention set", dat wil zeggen dat verschillende bedrijven voor dezelfde domeinextensie een dossier indienden (in totaal 230 verschillende extensies). Op de erg lucratieve .app domeinnaam bijvoorbeeld hadden 13 bedrijven hun oog laten vallen.

Niet alles wordt geaccepteerd

Al deze aanvragen hebben ondertussen de Initial Evaluation doorlopen, waarin het dossier getoetst werd op de technische vereisten, maar waarin ook nagegaan werd of de nieuwe domeinnaam wezenlijk vernieuwend is en bijdraagt tot de verdere ontwikkeling van het internet. Tevens moesten ook de bezwaren onderzocht worden, die in de zogenaamde GAC (Governmental Advisory Committee) Warnings tegen sommige domeinen geuit werden.

Zo werd bijvoorbeeld bezwaar aangetekend tegen het creëren van drie bijkomende domeinnamen in het "rode oortjesdistrict" (porno, sex en adult) , omdat het huidige .XXX al zou volstaan. Enkele religieuze domeinextensies, halal en kosher, lagen ook gevoelig: er zijn immers verschillende strekkingen bij de voorschriften voor het bereiden en nuttigen van eten, en gevreesd werd dat de ene groep zijn wil zou kunnen opleggen aan de andere. En dan waren er ook heel wat GAC Early Warnings tegen nieuwe TLD's die een algemene string bevatten, zoals .app, maar die door een bepaald bedrijf geclaimd worden, om enkel voor eigen doeleinden te gebruiken.

Kortom: echt van een leien dakje is de creatie van de nieuwe TLD's niet gelopen. Maar het resultaat mag gezien worden: een kleine 1200 nieuwe TLD's, voor elk wat wils. Er zijn merknamen zoals Coca-Cola, IBM, Mercedes.

Meer mogelijkheden voor geografische domeinnamen 

Maar ook geografische domeinnamen: steden zoals .amsterdam en .gent of .barcelona, en regio's die nu geen eigen landencode hebben, doch via hun nieuwe TLD hun online aanwezigheid kunnen uitbouwen, zoals .vlaanderen, .brussels, .aquitaine, of .frl voor Friesland.

Nieuwe zakelijke extensies  zoals .ltd, .inc, .trade,.shop, kunnen gebruikt worden in plaats van het o zo dure .com. Professionals kunnen meteen hun beroep duidelijk maken via een op hun maat gesneden domeinextensie zoals .lawyer, .actor, .vet of .engineer. Bedrijven kunnen aan hun product een extra tintje geven met extensies als .cool, sexy, .fun. En met de extensie .save kunnen ze dan weer vertellen waar de gebruiker geld kan besparen. 

Hoe moet het nu verder? 

Geleidelijk aan zullen de nieuwe domeinen op het internet binnensijpelen. Bij elk nieuw gTLD geldt er een eerste fase,  de zogenaamde sunrise periode, die merkhouders moet beschermen: tijdens deze periode hebben zij als eerste het recht om hun domeinnaam te registreren in het nieuwe domein. Daarna volgt de landrush periode, waarin alle domeinnamen verkrijgbaar zijn op een eerst komt, eerst maalt basis.

Let wel: bij sommige nieuwe domeinen gelden beperkingen;  zo kunnen bij .bank enkel erkende bankinstellingen een domein registreren, bij .CFA enkel erkende Chartered Financial Analysts, en enkele geografische nieuwe TLD's zullen registratie in een beginperiode voorbehouden voor de eigen inwoners en bedrijven.

Waar kan je de domeinen registreren?

Duizelt het u? Geen nood. Verschillende hostingbedrijven, o.a. Combell, hebben een handig overzicht gemaakt van de verschillende nieuwe TLD's, netjes gerangschikt naar genre. Daar kan u meteen zien welke nieuwe domein extensies voor u interessant zouden kunnen zijn.

En u kan er zelfs een of meerdere domeinen in een nieuw TLD gratis pre-registreren. Dat wil zeggen dat het hostingbedrijf uw interesse voor dit domein noteert, opvolgt, en uw aanvraag voor dit domein meteen kan doorsturen zodra registratie geopend werd. U krijgt op dat moment informatie over de kostprijs van registratie, en beslist of u de aanvraag definitief bevestigen wil.

Pre-registratie is gratis. Bekijkt u alvast de lijst met de nieuwe domeinnamen? U zal moeten toegeven dat het echt elk wat wils is. En dat het internet met deze nieuwe extensies er veel duidelijker zal uitzien!