Vader van het internet en Google’s Chief Internet Evangelist Vinton Cerf (70) sprak in een interview met De Morgen over privacy, de rol van Google bij het PRISM-schandaal en de wens van Duitsland voor een eigen Europees internet. Bloovi-auteur Mischa Verheijden ziet echter meer relevantie in zijn antwoord op de openingsvraag van het interview: of Cerf tevreden is met hoe zijn internetbaby is opgegroeid?

”Het is een heel open systeem en daar ben ik blij mee. Iedereen kan er mee aan de slag. Niet informatie, maar het delen van informatie is macht. Dat is het mooie van het internet”, antwoordt Vint Cerf (DM 2/11/2013).

Als ik het hele interview gelezen heb, keer ik weer terug naar die ene zin. ‘Niet informatie, maar het delen van informatie is macht.‘ Een Cruyffiaanse uitspraak. Informatie is immers toch geen informatie als je die niet deelt. Ik besluit het te laten voor wat het is.

We ervaren het internet als iets dat ons wordt aangeboden

Tot ik deze week bij De Correspondent het video-interview met Dan Phiffer zie. Dan is oprichter en programmeur van Occupy.here, een netwerk van online discussiefora, waar je alleen op kunt via een geheime WiFi-portal. (Bekijk voor meer daarover het video-interview).

Waar het mij om gaat, is wat Dan rond minuut 4.50 in het video-interview vertelt: dat we ‘het internet niet ervaren als iets wat we zelf bouwen, maar als iets dat ons wordt aangeboden’.

Daar zit hem de kneep en de zin van Vint Cerf kleeft weer in mijn hoofd. ‘Niet informatie, maar het delen van informatie is macht’

Informatie verspreiden versus informatie delen

Ik denk erover na en ontdek dat de reden waarom die zin me achtervolgt. Het is omdat hij aansluit bij mijn betoog in "Waar was jij toen de wereld veranderde?" dat we op weg zijn naar een nieuw tijdperk met het web in de hoofdrol.

Hoe consumenten kopen en bedrijven verkopen, is door het web compleet op zijn kop gezet. Waar het voor bedrijven eerst ging om klanten vinden, gaat het er nu om door klanten gevonden worden.

Het verschil is dat het eerste eenrichtingsverkeer is: aandacht trekken door informatie verspreiden. Het tweede is tweerichtingsverkeer met aandacht geven door informatie delen.

Informatie verspreiden past bij een marketing wereldbeeld, waarbij het internet wordt aangeboden en eenvoudigweg een ander en nieuw medium is om informatie te verspreiden, aandacht te trekken en zo klanten te vinden.

Daar tegenover staat de kijk van Dan, waarbij het internet wordt ervaren als iets dat we zelf bouwen (door hemzelf erg letterlijk genomen). Het internet als het open systeem waar founding father Vint Cerf blij mee is. Het internet waarmee iedereen aan de slag kan om informatie te delen en zo (door klanten) gevonden te worden.

Informatie delen die mensen en hun doel dichter bij elkaar brengen

Ik wil weten hoe Vint ‘informatie delen als macht’ ziet en ik stuur hem een e-mail om het hem te vragen.

Vint schrijft me terug: “We zagen het opkomen van e-mail van de ARPLANET in 1971 als een belangrijk middel om informatie te delen, net zoals jij en ik nu doen bij deze uitwisseling”.

Als Chief Internet Evangelist ziet hij het uiteraard ook breder met vanzelfsprekend klinkende Google voorbeelden.

Vint: “Het world wide web laat zien dat mensen willen delen wat ze weten, zodat anderen er iets aan hebben. Daar doen ze het voor. Het geeft hen voldoening dat de informatie die ze delen nuttig is voor anderen. Hoewel sommigen hopen er financieel voordeel uit te halen.

Veel mensen delen informatie op verschillende manieren. Denk aan WAZE, dat Google onlangs heeft overgenomen. Bij WAZE gaat het om informatie over de verkeersomstandigheden. Het samenvoegen van door veel mensen gedeelde informatie bewijst nuttig te zijn voor vele anderen. De samenvoeging is wat de gedeelde informatie zo bruikbaar maakt. Denk aan Google Earth, waar we geografische informatie over de wereld delen. Als je op zoek bent naar geografische informatie kan je het daar vinden. Denk aan zoekmachines, zij faciliteren het delen van informatie door ontdekking.”

Ook binnen marketing geeft volgens Vint het delen van informatie macht: “Mensen en bedrijven met webpagina's moeten het voor anderen gemakkelijk maken informatie te verzamelen om beslissingen te kunnen nemen. Om aan business te doen of om zich te engageren in social netwerken.”

Dat betekent dat we binnen marketing het internet niet moeten ervaren als iets dat ons wordt aangeboden om als oude wijn in nieuwe zakken organisatiegerichte informatie te verspreiden. We moeten het internet ervaren als iets waar we mee aan de slag kunnen om informatie te delen die mensen en hun doel dichter bij elkaar te brengen.

Dat is het mooie aan het internet.