Er wordt te weinig gebruik gemaakt van technologie in het onderwijs, zo blijkt uit een rondvraag van Apple-verdeler Switch. Om dit probleem aan te kaarten wil Switch samen met Digital Agency Wijs een sterk (digitaal) signaal geven aan de overheid via een online protestactie.

België hinkt achterop

Volgens recent onderzoek van de Europese Commissie hinkt ons land sterk achterop wat het gebruik van technologie in het onderwijs betreft: amper 13% van de 9-jarigen in ons land gebruikt regelmatig een pc in de les. Daartegenover staat dat naar schatting maar liefst 90% van de banen in 2020 digitale vaardigheden zullen vereisen. Als ons onderwijs achterblijft in vergelijking met onze buurlanden, kan dat op termijn dus ernstige problemen veroorzaken voor de volgende generatie afgestudeerden.

“Hoog tijd om aan de alarmbel te trekken!”, besloten Apple-verdeler Switch en Digital Agency Wijs. Met een ludieke maar slagkrachtige online protestactie willen zij het belang van een duurzame en doordachte ICT-strategie voor scholen benadrukken.

Protestplatform

Samen met leerlingen en leraren lanceerden zij het online protestplatform www.wijzijnnietmee.be. Dit platform biedt bezoekers de mogelijkheid om één grote virtuele schoolbank te bekladden, bij wijze van protest tegen de huidige achterstand. Door op deze ludieke manier de digitalisering van het onderwijs te symboliseren hopen beide partijen de boodschap nog een extra duwtje in de rug te geven.

In januari 2014 trekt Switch met de uitslag van de petitie naar Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet. Ook u kan helpen. Schaar u achter de actie en kerf mee voor meer technologie in scholen: www.wijzijnnietmee.be