Voor webshops zijn online advertenties dé hoeksteen van hun verkoopsstrategie. Als het om grote webshops gaat met veel producten, talen en verschillende soorten advertenties, zijn de online advertenties vaak erg moeilijk om te beheren. 5 Tips om ingewikkelde Google Adwords accounts met verschillende campagnes, adgroups & remarketing te herstructureren: 

Structuur

In sommige gevallen heeft de structuur van je Adwords-account een regelmatige update nodig. Dat om perfect op de noden van de consumenten in te spelen of te anticiperen op een steeds veranderende markt. 

Het komt vaak voor dat  e-commerce website regelmatig hun Adwords account moeten aanpassen omdat ze hun aanbod wijzigen of veranderen. Het is zeer belangrijk dat Adwords daarop afgestemd is. Maar hoe begin je nu aan zo’n verandering en implementatie?

Tip 1: Analyseer je campagnes

Eerst moet je een analyse maken van de huidige account en ontdekken waar de zwakheden zitten. Soms is het heel moeilijk een nieuwe, betere structuur te vinden. Het is niet gemakkelijk om te beslissen welke campagnes in de nieuwe structuur moeten blijven of welke moeten verdwijnen.

Sommige campagnes kunnen getsplitst worden en andere samengevoegd. Een veel voorkomende fout is dat er al op campagne niveau een gedetailleerde onderscheiding wordt gemaakt. Sommige campagnes bevatten slechts 1 adgroup. Het is het beste om adgroups te groeperen in enkele campagnes, dan al een zeer gedetailleerde opsplitsing te hebben op campagne niveau.

Tip 2: Organiseer je accounts onder één MCC

Een andere tip is het verdelen van de account in twee of meerdere accounts onder een MCC niveau. Het is goed om bijvoorbeeld alle search campagnes in een account op te nemen, alle display campagnes in een tweede account en bijvoorbeeld remarketing in een 3de account te groeperen.

Tevens is het ook belangrijk om de structuur van de account te bepalen aan de hand van de verwachtingen van de klant.

Gebaseerd op de vraag van de klant, de KPI’s, de reden van de herstructurering en je eigen ervaring, kan je een plan van de nieuwe structuur uittekenen. Het is belangrijk dat deze structuur zo klaar mogelijk beschrijft hoe de structuur er zal uit zien, wat de inhoud is en de aanpak die je wil hanteren.

Hiervoor zijn er 5 verschillende topics waaraan je moet denken bij de opmaak van de planning en welke je zullen helpen bij het herstructurering:

De verschillende onderwerpen zijn:

  • KPI’s van de klant
  • Verschillende campagnes en adgroups
  • Sleutelwoorden (positief en negatief)
  • Inhoud van de advertenties en de landingspagina
  • De settings (taal, land,..)
  • Budget

Tip 3: Maak een visuele roadmap

Veel dingen om aan te denken. Nadat je al deze details hebt uitgewerkt, kan je een visuele roadmap creëren. Dit overzicht toont duidelijk de structuur van de nieuwe account. Hieronder vind je een overzicht van een goede structuur voor een e-commerce van schoonheidsproducten:

Tijdens je de nieuwe structuur implementeert, is het heel belangrijk om te communiceren met de klant en een goede planning te hanteren. Dit geeft zowel jou als de klant een goed overzicht van de verschillende stappen met hun respectievelijke deadlines.

Tip 4: Gebruik de Editor

Indien je alle deze wijzigingen een voor een moet doorvoeren via Adwords, zal dit je dagen tijd in beslag nemen. Om snel en efficient deze wijzigingen te implementeren is het aangewezen om Editor te gebruiken. Deze offline tool maakt het mogelijk om alle veranderingen te maken in je account offline, zonder dat dit een impact heeft op je online campagnes. Je hoeft enkel de nieuwe account structuur te lanceren indien je klaar bent met alle veranderingen. Zo gaat er geen data verloren.

Dankzij enkele handige tools kan je in de Editor zeer snel veranderingen in bulk maken. Hieronder een overzicht van de 5 handigste bij het aanpassen van een Adwords Account Structuur:

  • Kopieer en plak al je adwords campagnes, adgroups en sleutelwoorden via Edit:


 

  • Via Edit > Paste Special kan je al je data kopiëren en plakken in verschillende locatie met een klik:

Tip 5: Verwijder je oude campagnes niet

Zet al je oude campagnes op pauze in plaats van ze te verwijderen. Ze blijven automatisch in je account staan, ook al verwijder je ze. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de oude en nieuwe campagnes, kan je het best Z. voor je oude campagnes zetten. Daardoor verschijnen ze automatisch onderaan de lijst van de campagnes. Je kan op een snelle manier een Z. zetten voor al je campagnes door ze te selecteren en dan “Append text to selected items” te gebruiken.

Na het lanceren check je best nog eens alle settings van je campagnes online via Adwords. Zorg ervoor dat je de juiste landen target, de juiste talen, de juiste mensen etc.

Succes!