Naar aanleiding van TrendsNight spraken we met een van de sprekers van die avond: Hakim Zemni. Hakim is managing director bij Insites Consulting en licht in dit interview al een tipje van de sluier op van wat hij op TrendsNight zal komen vertellen:

Wat zijn dé grote uitdagingen voor Insites Consulting in 2014?

Hakim: "Dit jaar zetten wij volledig in op verbreding én verdieping van onze impact. Verbreding betekent voor ons onze geografische invloedssfeer uitbreiden. Met succesvolle en inmiddels mature kantoren in Rotterdam, London & New York wil InSites Consulting het elan van internationale expansie verderzetten naar naburige Europese landen en regio’s als Frankrijk, Duitsland, Italië, Scandinavië,.."

"Met verdieping hebben we vooral onze eigen Belgische thuismarkt voor ogen: we willen nog meer impact hebben op bedrijven en ondernemingen die we adviseren en in de ‘diepte’ beïnvloeden. We willen het consument-centrisch denken nog verder uitbouwen en de stem van de consument nog luider dan vorige jaren vertolken op het hoogste niveau voor merken en bedrijven."

We keken even naar je voorstelling van je presentatie in het Trendrapport van dit jaar, daarin lijkt het dat je 2013 een jaar van ‘gemengde gevoelens’ (mixed blessings) vond. Waarom is dat het geval?

Hakim: "2013 was zondermeer een ontnuchterend jaar. Daar waar afgelopen jaren in het teken stond van bvb. een veelbelovende trend rond Big Data en daarmee de voorspelbaarheid van de consument, heeft 2013 toch voor een barst in dat ongebreidelde vertrouwen gezorgd. Edward Snowden is voor mij zondermeer man-van-het-jaar. Het ganse NSA-afluisterschandaal dat daarmee immers aan het licht kwam heeft er voor gezorgd dat bij de consument in 2013 meer dan ooit het besef is gegroeid dat persoonlijke online (en offline) data veel beter moet en kàn beschermd worden. We zien dit bevestigd in onderzoek die we eind 2013 bij jongeren, wereldwijd, hebben ondernomen: jongeren worden regelmatig online gepest, lastiggevallen, gechanteerd. En daar moeten we dringend iets op vinden."

"Ook in ‘social-media’-land lijkt het wat te sputteren en groeien we uit de creatieve peuterjaren: na de eerste jaren van ongebreidelde concurrentie en een ondernemende sfeer van continue startups zie je de consolidatie, monopolisatie en vooral opkooppolitiek van Google vs Facebook nu echt vorm nemen. Wat dat gaat geven is een goeie vraag. Wat wij er als marketers moeten mee doen is nog een belangrijkere vraag."

"We zien ook dat in 2013 de ‘gewone’ consument misschien meer dan ooit de gevolgen van de economische crisis van enkele jaren terug voelt. Dat heeft te maken met de vertraging die op beleidsbeslissingen staan: als je in 2010 als overheid besparingen aankondigt, dan duurt het een drietal jaar vooraleer je als consument de gevolgen van die besparingen daadwerkelijk voelt."

"Bottomline: 2013 was een jaar van ontnuchtering. Uiteraard zijn er ook positieve evoluties zoals een gezondere globale economische situatie, maar het zijn de ontnuchteringen bij de burger die mee de teneur en inhoud van 2014 zullen bepalen."

In je aankondiging van Trends Night staat te lezen dat je zal spreken over ‘From clever to intelligent’. Wat bedoel je hiermee precies? Kan je een concreet voorbeeld hierbij geven?

Hakim: "Een voorbeeldje: het was clever tot op heden om als bedrijf massaal in te zetten op adhoc co-creatie met consumenten. Maar mensen zijn nu veeleisender geworden. Het zal intelligenter zijn in de toekomst om een echte en vooral continue samenwerking op te zetten met consumenten en van dit ad-hoc denken iets structureels te maken. Iets wat niet zomaar ophoudt na een bepaalde periode en vooral, belangrijker nog, iets wat niet stopt binnen de grenzen van een bepaalde topic."

"In 2014 moet elke onderneming voor ‘co-everything’ gaan met de consument: bedenk dus systemen om, in alle confidentialiteit en transparantie, een continue en vruchtbare interactie mogelijk te maken eerder dan een kortstondige campagne te bedenken."

Welke andere trends verwachten jullie dit jaar in de digitale sector?

Hakim: "Daarvoor verwijs ik graag naar mijn presentatie op TrendsNight op 4 februari :) Tot dan & daar!"

Wil je meer weten over de trends die dit jaar zullen doorbreken? Boek dan je ticket voor Trends Night via deze link. Gedurende de avond zullen 4 digitale experts, waaronder Hakim Zemni, hun trend voorspellen voor 2014. 

Hier kan je het volledige programma bekijken: