Voor embedding van media is normaal géén toestemming van de auteur vereist. Dat besliste het Europees Hof van Justitie. Toch stuurt Sabam nog steeds afrekeningen voor auteursrechten door naar mensen die media embedden. Die afrekening zal veelal niet terecht zijn.

Mag embedding zonder toestemming?

Op 21 oktober 2014 heeft het Europees Hof van Justitie een antwoord gegeven op de vraag of voor embedding (inline linking of framing) toestemming nodig is van de auteur van het werk waarnaar gelinkt wordt.

Embedding laat een gebruiker toe door een link op één website een bestand op een andere site te zien zonder de indruk te krijgen de eerste site te verlaten. Een bekende toepassing is het doorklikken naar een filmpje op YouTube.

Het Europees Hof had al eens beslist (op 13 februari van dit jaar) dat voor embedding geen toestemming van de auteur vereist is en het heeft dat standpunt nu herhaald. Er zijn wel enkele uitzonderingen op de regel:

Wanneer mag het niet?

Embedden kan in de auteursrecht terminologie beschouwd worden als een (nieuwe) ‘mededeling aan het publiek’ (verspreiding) door een derde van een werk dat reeds eerder is meegedeeld (op de site waar het oorspronkelijk gepost was) door de auteur of met zijn akkoord.

Volgens het Europees Hof is toestemming van de auteur enkel nodig als er voor de nieuwe mededeling andere technische middelen worden gebruikt dan de middelen die oorspronkelijk  door de auteur voor de verspreiding werden gebruikt OF wanneer de embedding een ander doelpubliek heeft dan beoogd werd door de auteur.

Impact op Auteursrecht

Als voor embedding geen toestemming van de auteursrechthebbende vereist is, kan er ook geen auteursrecht voor verschuldigd zijn. Auteursrecht is immers een vergoeding in ruil voor een toestemming.

De collectieve beheersvennootschappen voor auteursrechten zoals Sabam zouden daarom ook geen auteursrechten mogen aanrekenen voor embedding. Nochtans blijkt in ieder geval Sabam gewoon verder te factureren voor embedded filmpjes die volgens het Europees Hof geen mededeling aan het publiek zijn. U kan daarom maar beter met een waakzaam oog over uw laatste Sabam factuur gaan.