De online videorecorder Bhaalu moet haar activiteiten stopzetten. Dat heeft de Antwerpse Rechtbank van Koophandel beslist. Begin dit jaar daagden de Vlaamse omroepen VRT, Medialaan & SBS de cloudrecorder voor de rechter. Volgens de tv-zenders schendt Bhaalu de rechten van de programma's door deze online aan te bieden. Bovendien is Bhaalu een concurrent voor Stievie, de televisie-app van de Vlaamse omroepen. 

Vlaamse omroepen halen gelijk

Vlaamse omroepen VRT, Medialaan & SBS hebben hun gelijk gehaald voor de Antwerpse rechtbank van koophandel. De zenders daagden Bhaalu voor de rechter. Met Bhaalu kan de kijker immers alles opnemen van wat in zijn televisie-abonnement van Belgacom of Telenet te zien is - waaronder ook het aanbod van VRT, Medialaan & SBS. 

De zenders gingen hier niet mee akkoord en daagden het moederbedrijf van Bhaalu, Right Brain Interface, in februari 2014 voor de Antwerpse Rechtbank van Koophandel. Deze oordeelt nu dat de zenders gelijk krijgen. 

Zelf vindt Bhaalu dat er geen sprake is van rechtenschending omdat kijkers thuis door middel van het recht op thuiskopie opnames mogen maken in de privésfeer. 

Onrechtmatige kopie

Verwacht werd dat de uitspraak op een sisser zou uitdraaien. Toch geeft de rechter Bhaalu nu ongelijk. De rechter baseerde zich op basis van twee deskundigenverslagen. De rechter geeft Bhaalu een maand de tijd om de inbreuk op de rechten stop te zetten en eist een dwangsom van 1.000 euro per gebruiker per week. 

"Er is een onrechtmatige kopiename gebeurd van het signaal dat de omroepen verspreiden. Het bedrijf deed meer met het signaal dan louter opnemen", zegt persmagistraat Frank Vennekens. "Right Brain Interface faciliteerde de inbreuk door boxen en sticks ter beschikking te stellen van zijn klanten."

Zelf laat Bhaalu via Facebook weten dat het "momenteel het vonnis onderzoekt en dat het hier spoedig op zal terugkomen."