Vice-premier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) vergelijkt zijn uitdaging met die van een start-up. Hij ziet het als zijn rol de ontwikkeling van een digitaal ecosysteem te bevorderen en de digitale omschakeling van ondernemingen te vergemakkelijken. WebTomorrow, de conferentie in Gent die hij op 10 maart om 08:50 uur opent, draagt er volgens hem toe bij “België op de wereldwijde digitale kaart te plaatsen.”

WebTomorrow helpt bedrijven groeien in digital en ontdekken wat de toekomst brengt. Hoe belangrijk vind je dat?

De Croo: “Een conferentie als WebTomorrow is uiterst belangrijk in vele opzichten. Ten eerste is de ontwikkeling van de digitale sector een sleutelfactor voor jobs en welvaart in ons land. De digitale markt is een wereldwijde markt: the world is just one click away. Het is dan ook cruciaal dat Belgische ondernemers over de laatste ontwikkelingen worden geïnformeerd.

"De ontwikkeling van de digitale sector is een sleutelfactor voor jobs en welvaart in ons land," zegt De Croo.

Ondersteun deze oproep en Tweet dit:  

Een evenement als WebTomorrow draagt er toe bij België op de wereldwijde digitale kaart te plaatsen. Voor de ontwikkeling van onze digitale start-ups is het van het primordiaal belang dat we talenten en smart money naar ons land trekken.”

Je bent afgestudeerd als handelsingenieur en adviseerde als strategieconsultant bij de Boston Consulting Group organisaties over hun bedrijfsstrategie. Welke rol speelde digitaal daarin?


De Croo: “Vandaag beïnvloedt het digitale alle sectoren van de economie, niet alleen ICT. Nieuwe businessmodellen komen op en de huidige leiders moeten in staat zijn zich heel snel aan te passen. Organisaties in de verzekeringen- en banksector en de vervoerssector helpen bij die omschakeling was één van de grootste uitdagingen waar ik als consultant bij BCG mee geconfronteerd werd."

"Als minister voor Digitale Agenda is mijn rol erop toe te zien dat het wettelijke en regelgevende kader de ontwikkeling van een digitaal ecosysteem bevordert en de digitale omschakeling van ondernemingen vergemakkelijkt.”

Als je vandaag een advies over bedrijfsstrategie in het algemeen zou moeten geven, welke rol zou digital daar dan in spelen? 

“In heel wat sectoren is de digitale omschakeling geen randfenomeen: het gaat om een aanpassing van het businessmodel, die dus in de strategie centraal moet staan."

"Hetzelfde geldt voor de overheid. Dit is de hoofdambitie van de Digitale Agenda voor België die ik dit voorjaar voorstel: we willen dat interacties tussen overheid en burgers standaard digitaal zijn."

"Dat is een grondige mentaliteitswijziging. Daarnaast willen we ook dat alle gegevens waarover de overheid beschikt, met uitzondering van de gevoeligste data, voor burgers beschikbaar zijn."

Wat is de grootste uitdaging voor de digitale agenda van België op dit moment?

De Croo: "Ik ben de eerste federale minister met de portefeuille van Digitale Agenda. Ik beschouw dat als een voorrecht."

Onze uitdaging kan worden vergeleken met die van een start-up: een ambitieuze digitale agenda uitwerken, zoals een start-up met zijn business plan.

"De talrijke stakeholders ontmoeten en overtuigen, zoals een start-up investeerders en klanten moet overtuigen. En verzekeren dat de maatregelen die we nemen correct worden toegepast, net zoals een start-up een kwaliteitsproduct met een ongeëvenaarde klantervaring moet leveren. Dat is een ontzettend boeiende uitdaging!”

Recent schreef je in het opiniestuk 'Focus op de mogelijkheden van Uber & co, niet op de moeilijkheden' in DM dat ‘technologiebedrijven en internetondernemers het DNA van de economie herschrijven. Grote bedrijven moeten zich aanpassen aan de samenwerkingseconomie en aan verstorende vernieuwers’.

Welke rol speelt de politiek daarin en met name jouw departement? Je lijkt in het geval van Uber lijnrecht over de minister van mobiliteit in Brussel te staan?


De Croo: “Zoals mijn collega’s in andere Europese landen heb ik een rol te spelen op twee niveaus. Enerzijds heb ik een rechtstreekse bevoegdheid over sommige materies, zoals e-government, telecommarkt of postmarkt - die trouwens een rechtstreekse impact heeft op e-commerce.


 

"Anderzijds heb ik als minister van digitale agenda een coördinerende rol en een stimuleringsrol, met betrekking tot andere federale materies (fiscaliteit bijvoorbeeld) maar ook ten opzichte van de gewesten en gemeenschappen. Het is zeker niet aan mij om de gewesten te gaan dicteren wat ze moeten doen."

"Mijn rol bestaat erin de ontwikkeling van de digitale economie te promoten, omdat het voor jobs, welvaart en vooruitgang zorgt."

"Op alle bestuursniveaus moeten we alles in het werk stellen om Belgische ondernemers te helpen en de reuzen van morgen naar ons land te trekken.”

"De omarming van disruptieve verandering is eigenlijk alleen nog maar een politiek vraagstuk." 

Voor ik Alexander De Croo interviewde, sprak ik ook met Yuri van Geest, één van de keynote sprekers op WebTomorrow. Hij stelt dat het omarmen van start-ups als Airbnb, Uber en Tesla, die gebruikmaken van nieuwe technologieën en duurzamer zijn dan de klassieke systemen, eigenlijk alleen nog maar een politiek vraagstuk is. “Kies je voor de bestaande macht of voor nieuwe opkomende machtsstructuren, de start-up cultuur. Die strijd is de essentie van waar het om gaat. Je kunt wel de zittende macht beschermen, maar er kan beter worden gekeken naar de voor- en nadelen van het oude en het nieuwe systeem en hoe je die bij elkaar kunt brengen", aldus Van Geest.

Perfecte vraag voor de minister van Digitale Agenda en dus vroeg ik hem hoe hij de digitale transformatie precies ziet en welke rol hij daarin wil spelen. Een vraag die Alexander De Croo zal beantwoorden op zijn zijn openingsspeech van WebTomorrow.

ZEB overweegt webshop naar Nederland over te brengen.

Waar de minister de ambitie heeft reuzen naar ons land te lokken, toont de actualiteit dat een bedreiging voor het door de minister zo mooi genoemde ‘digitale ecosysteem’ uit ‘onverwachte’ hoek kan komen: een op het Industrieel tijdperk gerichte arbeidswetgeving. Die regelgeving is een probleem voor Belgische webshops.

Nederlandse webwinkels en distributiecentra merken op dat ze steeds meer Belgische klanten hebben, zo berichtte het Nederlandse NOS-journaal (8 februari 2015, hier terug te zien, item start op 12:05 minuten). Buitenlandse webwinkels kosten hier banen en geld. Zo zou de Belgische economie de afgelopen jaren al 2,4 miljard euro zijn misgelopen.

Kledingketen ZEB kan online de concurrentie met Nederland nauwelijks aan. Volgens Luc de Mol van ZEB komt dat door ingewikkelde regelgeving. “We mogen mensen niet te werk stellen na 20 uur, of we komen in het systeem van ploegenarbeid en nachtdienst terecht, waardoor de kosten de pan uitrijzen”, vertelt hij in het Nederlandse journaal.

Als je bij een Belgische webshop na 20 uur een bestelling plaatst, heb je die doorgaans pas 2 dagen later in huis. Als je bij een Nederlandse webwinkel zoals Bol.com voor 23:00 uur bestelt, heb je je bestelling de volgende dag nog in huis. ZEB overweegt daarom nu haar webshop over te brengen naar Nederland om van daaruit sneller de Belgische markt te bedienen.

De kijk van de minister hierop en wat hij eraan kan en wil doen, zie ik als een mooi en concreet voorbeeld van hoe hij ‘erop wil toezien dat het wettelijk en regelgevend kader de ontwikkeling van een digitaal ecosysteem bevordert en de digitale omschakeling van ondernemingen vergemakkelijkt’. Het nieuwe Digital Minds initiatief is hier een voorbeeld van. 

Digital Minds for Belgium

Afgelopen week riep Alexander De Croo ‘Digital Minds for Belgium’ in het leven: een kroonraad met twintig mensen die de minister willen helpen om België digitaal op de kaart te zetten. Om dat te bewerkstelligen, moeten start-ups meer ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Om zo ook voor economische groei en jobs te zorgen.

De instelling van die kroonraad, bewijst de ambitie van de minister. Wel opvallend is dat in  die raad enkel slimme kopstukken uit de digitale wereld zetelen. Niet direct een oplossing voor de problemen met arbeidsregelgeving waar Belgische webwinkels als die van ZEB tegenaan lopen, lijkt mij.

Wil jij er ook bij zijn op WebTomorrow?