Bron foto: Shutterstock

Bill Gross, oprichter van Idealab, heeft in 20 jaar meer dan 100 startups opgericht. Hij vroeg zich af waarom sommige startups erg succesvol worden, terwijl anderen falen. Om de exacte redenen te achterhalen verzamelde hij een pak data van tweehonderd bedrijven. Hij rangschikte elk bedrijf aan de hand van vijf belangrijke succesfactoren. Hij kwam tot de conclusie dat één specifieke factor bijdraagt tot een succesvolle startup:

Dé 5 succesfactoren voor startups:

Bill Gross onderzocht het effect van 5 factoren die volgens hem het succes van startups bepalen. Daarom onderzocht hij data van 125 startups die in het portfolio van Idealab zaten en de data van 125 andere startups. 

Hij rangschikte de startups op basis van: 

1.  Hun Idee: hoe nieuw is het? Hoe uniek is het idee? 
2. Het Team & de Executie: hoe efficiënt is het team? Hoe effectief gaan ze te werk? Hoe snel passen ze zich aan? 
3. Het Business Model: is er een duidelijke focus op omzet? 
4. Funding: biedt funding een zekerheid op succes? 
5. De Timing: is je product er te vroeg? Of te laat? Of is de timing perfect? 

Wat is dé ultieme succesfactor?

Hét belangrijkste aspect tot succes, volgens het onderzoek was: TIMING. Zo blijkt juiste timing voor 42 procent verantwoordelijk te zijn voor het verdere succes van de startup. 

Op de tweede plaats eindigde het team & executie, op de derde plaats het idee en op de vierde plaats het business model en de laatste plaats ging naar funding. 

De volledige uiteenzetting van Bill Gross kan je bekijken in deze uitmuntende TED-talk van amper 6 minuten: 

bron: TED.com