Er woedt al lang een discussie over de vraag of hyperlinken mag zonder de toestemming van de persoon die de rechten heeft over het bestand (muziek, film, foto,...) waarnaar gelinkt wordt. Het Europese Hof van Justitie heeft er zich al een aantal keer mee bemoeid omdat het volgens sommigen om een auteursrechtelijk vraag gaat en het auteursrecht wordt Europees geregeld. De hoogste Nederlandse rechtbank gaat er waarschijnlijk nog maar eens een vraag over stellen aan het Europees Hof. De aanleiding is een geschil tussen Geen Stijl en Playboy over naaktfoto’s waarnaar Geen Stijl gelinkt had zonder toestemming van de eigenaar Playboy en vóór het magazine met de foto’s in de winkel lag.

Hyperlinken mag soms wel en (waarschijnlijk) soms niet, afhankelijk van hoe je het doet. Hieronder volgt een kort overzicht van wat wel of niet mag:

Links naar bestanden die met toestemming van de auteur of licentiehouder online zijn gezet. 

Over dit geval bestaat sinds vorig jaar duidelijkheid. Deze links zijn rechtmatig en er is geen toestemming voor nodig. Dit geldt ook voor embedded links. Waarom? De hyperlink maakt de bestanden niet beschikbaar voor een publiek dat de auteur of licentiehouder zelf al niet beoogde. De auteur of licentiehouder beoogde ook al het gehele internet gebruikende publiek, een extra link verandert daar niets aan.

Links naar bestanden die zonder toestemming van de rechthebbende online zijn gezet.

Hierover gaat precies de Geen Stijl/Playboy discussie. We zullen het antwoord dus pas na afloop van de rechtszaak weten. Zelfs indien het Europees Hof beslist dat er auteursrechtelijk geen probleem is (wat niet waarschijnlijk is) zou de persoon die linkt naar illegale content mogelijk toch aansprakelijk kunnen gehouden worden voor fout. Niet doen dus.

Links naar beveiligde bestanden.

Indien een auteur zijn bestanden beveiligd heeft (of, bijvoorbeeld, afgeschermd voor zoekmotoren) en de link toelaat de beveiliging te omzeilen, dan is er wel mededeling aan een nieuw publiek en is de toestemming van de rechthebbende wel vereist. Dat heeft het Europees Hof vorig jaar al beslist in een zaak tussen een nieuwsagregator en een Göteborgse krantensite (de Svensson zaak).

Normaal mag je dus vrij hyperlinken en dat zal ook zo blijven. Heeft de auteur zichtbaar de toegang tot zijn content willen beperken of weet je dat ze zonder zijn toestemming online is geplaatst, dan gebruik je beter geen hyperlinks