Een website is een medium dat de sales- en marketingacties van bedrijven actief ondersteunt en daardoor rechtstreeks verantwoordelijk is voor een verbetering van de bedrijfsresultaten. Althans dat moet de ambitie zijn. Uit de analyse van de websites van de deelnemers van onze eindejaarsactie ‘Win een Website’ blijkt echter dat de grote meerderheid van de KMO’s hun website nog steeds zien als een noodzakelijk kwaad, een kost die moet concurreren met tal van andere niet-prioritaire kosten.

De tijd is voorbij dat KMO’s zich konden veroorloven om te kiezen tussen sales en online sales. Nu jong en oud, hooggeschoold en ongeschoold, sportief of niet-sportief - iedereen kortom - een flink deel van zijn tijd online is, is dat onderscheid absurd. Investeren in een website die consumenten binnen een paar seconden van je meerwaarde overtuigt, moet voor een modern bedrijf bijgevolg een prioritaire investering zijn.

Vul de lege dozen

Uit een analyse van de deelnemende websites aan de Win een Website-wedstrijd blijkt echter het tegenovergestelde. Waar internationale ondernemingen zich klaarmaken om alweer nieuwe stappen te zetten in de digitalisering en de robotisering, dreigen ‘lokale’ ondernemingen inzake communicatie, sales en marketing te blijven steken in een soort digitale prehistorie.

Websites worden met een ondermaats budget gemaakt, waardoor ze nog het meest lijken op advertenties in huis-aan-huisbladen. Dat geldt vervolgens ook voor het effect dat ze teweegbrengen op de omzet van de eigenaar.

Het weerspiegelt het gebrek aan ernst die ondernemingen aan online-communicatie hechten. KMO’s zijn zich blijkbaar nog steeds niet bewust van de kansen die ze laten liggen als ze het vertikken om doelstellingen te bepalen voor hun website en hun online-aanwezigheid bijgevolg, met dezelfde nonchalance, toevertrouwen aan een partner die hen voor geen geld … een lege doos verkoopt.

Veel KMO-websites hebben een baard omdat ze jarenlang onaangeroerd blijven, zonder updates en zonder nieuwe content die bezoekers een realistische beeld geven van een levend bedrijf. In plaats van in te spelen op de concrete noden zijn ze vooral in clichétermen bezig over zichzelf, in de veronderstelling dat hun klanten vanzelf wel onder de indruk zullen komen.

Doorbreek de vicieuze cirkel

Het is het begin van een vicieuze cirkel. Het is evident dat die bedrijfsleiders niet snel geneigd zullen zijn om te geloven dat een website een instrument is die hun business daadwerkelijk vooruit kan helpen. Niet voor het creëren van realistische leads, niet voor het overtuigen van potentiële klanten en al zeker niet om meerverkoop te realiseren. Nochtans is dat hetgeen iedereen wil en is dat hetgene wat we met de websites die we maken dagelijks bewijzen.

Door de ambitie te koesteren een Newance-website te winnen, hebben de deelnemers aan Win een Website alvast te kennen gegeven dat ze beseffen dat hun huidige webstek hen niet vooruit helpt. Een van die bedrijven was Skara NV. Het bedrijf uit Waregem kwam als winnaar uit de race. Met hen gaan we de komende maanden via interviews met henzelf en hun klanten op zoek naar hun meerwaarde. Die kennis zullen we gebruiken om hun nieuwe website te bouwen.

Voor de andere deelnemers organiseren we op donderdag 26 februari een workshop. We zullen concreet ingaan op de manier waarop je kan inspelen op de behoeften van je doelgroepen en hoe je daar als ondernemer beter van wordt. Schrijf je in voor de gratis workshop.