Het Europees Parlement in Brussel stemde gisteren in met een meer afgezwakte vorm van netneutraliteit. Wat betekent dat nu?

Netneutraliteit light?

Netneutraliteit gaat over het gelijk (neutraal) behandelen van data op het internet. In Nederland hebben ze hier strenge regels over, maar in Europa kon men het daar maar niet over eens worden. De lobby van zowel van voor- als tegenstanders van netneutraliteit was de laatste jaren groot.

Voorstanders wilden (en willen) dat internet service providers (ISP’s) verplicht worden om te allen tijde data op het internet gelijk te behandelen. Bij ISP’s  moet je denken aan internetaanbieders als Telenet, Proximus en Mobistar. Door strenge regels voor netneutraliteit zouden deze providers bijvoorbeeld niet de eigen muziekstreamingdienst mogen bevoordelen ten opzichte van een nieuwe speler op de markt.

Maar wat is nu het belang van netneutraliteit? Netneutraliteit is essentieel voor een open internet, eerlijke concurrentie en voor innovatie. De wereld zoals hij er vandaag de dag uitziet, met webshops en (tech)startups die als paddenstoelen uit de grond schieten en met diensten als Tumblr, Facebook, Netflix Google etc, die wereld was er niet geweest als het internet niet zo open en vrij was geweest als dat het oorspronkelijk bedoeld was.

In een wereld waar netneutraliteit niet gegarandeerd wordt, kunnen ISP’s bepaalde diensten bevoordelen ten opzichte van anderen. Dat kan van invloed zijn op de informatie die jij als internetgebruiker raadpleegt, omdat de ene site of dienst beter bereikbaar is dan de andere. En we weten allemaal dat wanneer de vindbaarheid van een bepaalde dienst niet optimaal is, dit van grote invloed is op het succes en de ontwikkeling van die dienst.

Hoe zit het nu in België? 

Hoe is het nu geregeld? In België is er wettelijk niks geregeld ten aanzien van netneutraliteit. Dat wil dus zeggen dat het goed mogelijk is dat bepaalde diensten door Belgische ISP’s geblokkeerd of vertraagd worden om zo voorrang te geven aan andere (misschien wel eigen) diensten.

Telenet heeft in 2014 nog toegezegd niet aan netneutraliteit te zullen komen. Een vorm van zelfregulering zou je dus zeggen. De andere Belgische ISP’s hebben hierover echter niks verklaard en er wordt ook geen onderzoek naar gedaan. We weten dus eigenlijk niet hoe het zit.

Onze Nederlandse buren hebben netneutraliteit juist weer heel hoog in het vaandel staan en hebben het daarom als sinds 2013 wettelijk vastgelegd. ISP’s mogen daar slecht onder zeer beperkte voorwaarden diensten of toepassingen op het internet belemmeren of vertragen. Gevallen waarin dat mag zijn bijvoorbeeld om virussen tegen te houden of congestie (verstopping) op het internet te voorkomen. Buiten deze uitzonderingen om moeten alle diensten en toepassingen op dezelfde manier bereikbaar zijn.

En Europa?

En wat betekent de stemming van gisteren nu voor netneutraliteit in Europa? De Europese vorm van netneutraliteit geeft meer ruimte aan ISP’s om bepaalde ‘gespecialiseerde’ diensten voorrang te geven boven andere. Het is nog maar geheel de vraag wat er onder deze ‘gespecialiseerde’ diensten valt.

Maar een dergelijke vage omschrijving zet een deur open naar een light versie van een neutraal internet. Nu er onduidelijkheid is over wat een gespecialiseerde dienst is, bestaat er ook mogelijkheid tot discussie. Blijkbaar is de ISP-lobby sterker dan initieel gedacht.

En netneutraliteit is nou net geen onderwerp waar je discussie over zou willen voeren. Het net is neutraal of het is dat niet. Zo simpel is het. Het is van het allergrootste belang dat internetdiensten hetzelfde belang krijgen. Je betaalt als Belgische gebruiker nu immers al torenhoge bedragen voor je internetabonnement, en je zou dan ook het volste recht moeten hebben om het gebruik in te kleden zoals jij, en alleen jij, dat wil.

Wordt vervolgd…

Deze bijdrage werd geschreven door Shay Danon, head of legal bij deJuristen Amsterdam, in samenwerking met Matthias Dobbelaere-Welvaert, managing partner bij theJurists Europe.