Gents burgemeester Daniël Termont is met een door Voka Oost-Vlaanderen georganiseerde missie in Silicon Valley. Ik kon de Gentse burgervader strikken voor een interview. We hebben het ondermeer over Termont's eerste indrukken van de missie, de ontmoeting met de burgemeester van San Francisco, smart cities en Gentenaars in Silicon Valley. Termont: ‘Ik ben fier dat we al zover staan’.

Op inspiratietour in Silicon Valley

Het is de bedoeling dat we wat ideeën komen opstrijken, dat we hier ook aan mensen zeggen waar wij mee bezig zijn en dat we financiers vinden voor nieuwe ideeën”, zo licht Gents burgemeester Daniël Termont telefonisch vanuit Silicon Valley, nog maar net zijn ontbijt achter de kiezen, terwijl Gent zich klaarmaakt voor de Champions League-wedstrijd tegen Wolfsburg (zwijgen we verder over), het doel van de missie toe.

En tijdens een samenkomst met Flanders Investment & Trade, het aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen, zijn er alvast contacten gelegd met een heel belangrijke investeerder voor alle activiteiten op het vlak van biotechnologie. “Dat is heel interessant,”stelt Termont, “omdat Gent in Europa het Silicon Valley van de biotechnologie is. We halen hier dus veel uit.”

Foto: Daniël Termont & Mathias De Clercq

Op de door Voka Oost-Vlaanderen georganiseerde missie nemen naast de burgemeester van het Gents stadsbestuur ook eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq en Teamcoördinator investeringspromotie Brecht Lootens deel. Termont: “In totaal zijn we met veertig mensen, die 33 verschillende bedrijven vertegenwoordigen”. Een gevarieerd gezelschap van techneuten, beleidsmakers en dokters, vertelde Johnny Slos van de Gentse start-up OneCityGuide hier al

Ontmoeting met de burgemeester van San Francisco

Samen gaan ze er het unieke ecosysteem van ondernemerschap, technologie, innovatie en disruptie proeven. Voor de tweede beste burgemeester ter wereld is het de eerste keer dat hij in Silicon Valley is. Zo ook in San Francisco, waar hij met de delegatie van het stadsbestuur zijn ambtgenoot Ed Lee heeft ontmoet.

Termont: “Ik heb hem kort uitgelegd wie wij zijn, maar al snel bleek dat niet nodig. De burgemeester kent Gent en hij valt vooral voor het historische kader van onze stad natuurlijk. Maar we hebben hem ook uitgelegd dat Gent een stad van start-ups is met heel veel bedrijven en mensen die zich engageren om nieuwe activiteiten op te richten, zowel op het vlak van de biotechnologie als op het vlak van ICT en diverse andere gebieden.

Hij heeft ons uitgelegd wat zijn politiek is op bedrijven die zijn verhuisd van de vallei naar San Francisco, op welke manier hij ze heeft aangetrokken en welke incentives hij ze geeft.”

If mayors ruled the world

Verder spraken de twee burgervaders over overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en Europa en de beperkingen die dat aan steden oplegt. Geen wonder dat Daniël Termont zijn ambtgenoot in San Francisco heeft gevraagd deel te nemen aan het Wereldcongres van Burgemeesters in Den Haag. Daar wordt in september van dit jaar het Global Parliament of Mayors opgericht.

Termont is actief betrokken bij dit Burgemeestersparlement dat er komt naar aanleiding van het boek If Mayors Ruled The World van de Amerikaanse politiek filosoof Benjamin Barber. Die stelt dat steden veel beter dan natiestaten zijn afgestemd op de problemen van vandaag.

Termont: “De burgemeester van San Francisco heeft me gezegd dat hij daaraan wil meewerken. Hij vertelde me ook over de overeenkomsten die hij met China heeft gemaakt, waarmee hij tientallen investeerders naar San Francisco heeft gehaald. Of me dat op ideeën heeft gebracht? Ja, absoluut.

Gent, Smart City van hoog niveau

Termont “Maar kijk, wat ik nog wil zeggen, is het volgende” gaat Termont snel verder. “San Francisco wordt erkend als het voorbeeld van wat je moet doen als je een smart city wilt zijn. Ik moet u zeggen dat ik bijzonder aangenaam verrast ben dat ik eigenlijk niets nieuws heb gehoord en dat we de meeste dingen die ik daar heb gehoord ook al in Gent doen. We staan daar echt wel op een hoog niveau blijkt nu uit de talrijke contacten die we hier hebben. Ik ben fier dat we al zover staan.

Maar het is interessant om zo een keer die vibe te leren kennen en te zien wat hier allemaal gebeurt. Eén van de dingen die we gezien hebben, is dat ze hier in de beginfase zitten om gecentraliseerd alle verkeerslichten elektronisch te beïnvloeden. Bijvoorbeeld dat als er veel verkeer is in één richting, de lichten in die richting wat langer op groen staan. Of als om 4 uur de school is gedaan de lichten aan school langer op groen blijven staan. Daar hebben we echt wel iets van geleerd.

Het past bij mijn idee dat een Smart City geen verhaal van technologie is, Smart City is een verhaal dat je moet maken voor jouw burgers en waarvoor je technologie gebruikt. Maar de technologie is geen doel op zich, technologie is een middel om een Smart City te worden. Je moet de technologie in functie van uw beleid kunnen gebruiken en niet omgekeerd.

Wij verzetten ons dus tegen technologiebedrijven of investeerders die zeggen: ‘we gaan hier grote schermen komen zetten om u te tonen hoe je uw stad moet besturen’. Nee, wij moeten zelf zeggen wat we willen in onze stad en op welke manier en dan vragen welke technologie daarvoor bestaat.

De kloof tussen arm en rijk

Smart citizens zijn belangrijk voor u in Gent. De burgemeester van San Francisco heeft moeite gedaan om bedrijven uit de vallei naar de stad te halen, maar er is ook kritiek op de al maar groter wordende kloof tussen arm en rijk. Staan de burgers daar ook centraal?

Termont: “Hij is daar op ingegaan. We hebben zelf gezien dat er heel veel daklozen zijn en armoede is in San Francisco, terwijl aan de andere kant Californië de rijkste staat van het land is. Hij zegt dat als hij die bedrijven niet aantrekt, hij ook niet de inkomsten heeft om een sociaal beleid te voeren en sociale huisvesting te bouwen om daklozen van straat te krijgen en kinderen uit kansarme gezinnen onderwijs te geven. ‘Ik heb dat geld nodig van die bedrijven, om dat te kunnen doen’, zegt hij. En daarin heeft hij volgens mij wel honderd procent gelijk”.

Waar de burger staat, is voor Termont niet altijd duidelijk: “Buiten de burgemeester heb ik hier nog niemand gehoord die zelf begon over de strijd tegen armoede en dakloosheid en ik heb geen enkele van de bedrijfsleiders over de burgers horen spreken.

Maar kijk, hij gaf ons een voorbeeld van de taxen die hij momenteel int bij die grote bedrijven. Hij beschikt over een budget van negen miljard dollar. Negen miljard dollar, dat is ongelooflijk. Hij gaat nu 500 miljoen dollar investeren in het openbaar vervoer om al zijn bussen elektrisch te maken. Dat is het bewijs dat hij het geld van die bedrijven in zijn stad investeert.”

Samenwerkende universiteiten

Wat de burgemeester verder is opgevallen, is de grote soepelheid waarmee initiatieven er van de grond komen: “Bij ons is de bureaucratie veel groter en we zijn veel strenger. Hier heb ik de indruk dat dat allemaal veel beter geregeld is en men er veel vlugger werk van maakt als men een bepaald initiatief wil ondernemen.

Hier zijn er twee universiteiten: Stanford en Berkeley die goed samenwerken en op elkaar inspelen. In Vlaanderen is dat niet het geval. Gent en Leuven zijn concurrenten en dat is niet goed. Ik vind dat die universiteiten beter moeten samenwerken. Dat is iets dat ik hier gezien heb. Ik denk dat we in Vlaanderen veel beter moeten samenwerken met elk zijn specialisatie en men ook afspraken moet kunnen maken zoals Berkeley en Stanford doen. En dat zal ik ook zeggen aan de verantwoordelijke van de universiteit.”

Gentenaars in Silicon Valley

Termont tot slot: “Wat ik ook nog wil zeggen, is dat hier heel veel Gentenaars actief zijn bijvoorbeeld de professoren die ons hebben toegesproken op Berkeley zijn Gentenaars. Ik heb gisteren (maandag 15 februari) vijf Gentenaars gezien, jonge ondernemers die hier gestart zijn of die een bedrijf in Gent gestart zijn en hier naartoe getrokken zijn.

Nee, ik ga geen poging doen ze terug te halen. Het is voor mij niet of/of, het is en/en. Het gaat om Gentse bedrijven die zich ontwikkelen en zo zijn er verschillende voorbeelden.

Neem Showpad dat hier gisteren ook was, die zijn in Gent gestart met twee jonge gasten en die hebben nu een bedrijf dat in Gent meer dan honderd mensen tewerkstelt, er zestig tewerkstelt in Silicon Valley en tien in Londen. Als je ziet dat dat vanuit Gent kan groeien, dat is de bedoeling.”