Al sinds de commercialisering van het internet in de vroege jaren '90 is online privacy, of eerder de schending ervan, iets dat regelmatig het nieuws haalt. De teneur in de berichtgeving is er vaak één van de onwetende, roekeloze jongere, die beschermd moet worden door ouders, regering en wetgeving voor het ongewild vrijgeven van te veel informatie. Maar is dat wel zo?

Onderzoek bij 500 Belgische Facebookgebruikers

Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen ondervroegen meer dan 500 Facebookgebruikers om te weten te komen hoe verschillende leeftijdsgroepen online privacy benaderden. Er werd vooral gekeken naar de mate van bezorgdheid om privacy bij het vrijgeven van persoonsgegevens online. Verder werd er onderzocht hoe deze privacybezorgdheid zich vertaalde in een (verhoogd) gebruik van privacysettings. Twee leeftijdsgroepen werden vergeleken: 18- tot 25-jarigen en 40- tot 65-jarigen. 

Dus?

18- tot 25-jarigen bleken minder bezorgd te zijn om hun privacy. Dat wordt dan wel weer gecompenseerd door een betere kennis van de privacysettings. 18- tot 25-jarigen lijken met andere woorden te weten wat ze aan het doen zijn. Ze hebben een meer pragmatische houding ten opzichte van het delen van persoonsgegevens in vergelijking met oudere volwassenen.


In de andere leeftijdsgroep vonden de onderzoekers een ander opvallend resultaat. Ondanks hun hogere privacybezorgdheid, hebben 40- tot 65-jarigen minder kennis van privacysettings hebben op Facebook. Ze gebruiken privacytools en settings ook minder frequent dan jongvolwassenen.

Meer kennis, minder angst? 


Een interessante discussie ontstaat uit deze resultaten. Hebben jongeren minder privacy issues omdat ze meer kennis hebben en  ze vertrouwen hebben dat ze zich beveiligd hebben? Hebben ouderen een hogere privacybezorgdheid, net omdat ze minder kennis hebben van de mogelijkheden tot beveiligen van persoonsgegevens?

Het is in ieder geval duidelijk dat de bezorgdheid van de 40 tot 65-jarigen niet wordt gereflecteerd in een hogere beveiliging van hun online privacy. Daarom kunnen we, nogal onverwacht, stellen dat de oudere volwassenen misschien wel de meest kwetsbare groep internetgebruikers zijn. Hun persoonlijke gegevens kunnen verspreid worden naar groepen en individuen die ze niet bewust kozen en waar ze niet noodzakelijk weet van hebben.

Er wordt verwacht dat deze scheeftrekking tussen bezorgdheid en kennis in de toekomst afvlakt. De kennis van privacytools verspreidt zich hoogstwaarschijnlijk over de volledige internetpopulatie, als de jongere internetgebruikers ouder worden. Maar het is duidelijk dat op dit moment oudere volwassenen eigenlijk niet weten hoe ze met hun privacy setting moeten omgaan. 

Deze infographic maakt alles nog eens duidelijk: 

Infographic privacy jongvolwassenen en ouderen