E-mail is in de jongste 40 jaar uitgegroeid tot het meest gebruikte communicatiemedium ter wereld, en dan zeker in de professionele sfeer. De opkomst van smartphones en het 'always on' tijdperk waarin we leven, heeft het gebruik van e-mails dus zeker niet verminderd. En dat ondanks de intrede van verschillende andere communicatiemiddelen. Want die lijken voornamelijk gebruikt te worden 'on top'.

E-mail lijkt nog lang niet dood. Toch kunnen we een aantal trends ontwaren die de laatste tijd meer en meer aan de oppervlakte komen.

Digibesitas

De term ‘digibesitas’ verwijst voornamelijk naar hoe overmatig gebruik van messaging en/of sociale media kan leiden tot verslaving en andere psychische problemen.

Uiteraard is e-mail niét de hoofdoorzaak van die nieuwe epidemie. Toch mogen we veronderstellen dat het - en in het bijzonder de constante flow van ‘push’ mails (newsletters en notificaties vanuit sociale media), instant messaging en social media streams -  tot dit nieuw fenomeen hebben geleid.

Stress

Sinds enkele jaren zien we in de bedrijfswereld reeds een sterke bewustwording van overmatig e-mailgebruik (de zogenaamde e-mail overload). Wellicht het bekendste voorbeeld is de firma ATOS, waarbij een van de directeurs besliste e-mail niet langer te gebruiken als intern communicatiemiddel. ATOS wilde voor haar interne communicatie dus overschakelen naar andere systemen. (de zogenaamde ‘corporate social networks’).

Een andere, recentere studie is die van het Future Work Centre. Die bevestigt nog maar eens dat een teveel aan e-mails leidt tot stress bij werknemers.

Digital Natives

De 'digital natives' - oftewel jongeren die letterlijk opgegroeid zijn met een smartphone in de hand - komen tegen 2020 collectief op de arbeidsmarkt. En ze zullen enkele jaren later de leidinggevende posities binnen onze ondernemingen invullen. Voor hen is e-mail slechts één van de vele mogelijke communicatiemogelijkheden. Zij beschouwen het bovendien vaak als een ouderwetse, old school manier van communiceren.

Wordt e-mail, net zoals de fax vandaag, tegen 2020 een verouderd medium?

Wat brengt de toekomst?

E-mail zal in 2020 nog steeds bestaan. Meer zelfs: het zal ook dan in overmatige hoeveelheid worden gebruikt. Maar zoals verwacht, zullen ook andere communicatietools opduiken in de zakelijke wereld. Het zal 'normaal' worden om naar een klant een Whatsapp berichtje te sturen om iets te melden.

Bovendien zullen bedrijven tegen 2020 hoe dan ook op zoek moeten gaan naar oplossingen voor het probleem van stress en digibesitas. Want tegen dan zullen werknemers daar nog feller aan worden blootgesteld.

Voor 'officiële' communicatie (bestellingen, contracten, stopzettingen van contracten) valt te verwachten dat e-mail cruciaal blijft. Denk maar aan de 'aangetekende brief' die in papieren communicatie ook voor de nodige rechtszekerheid zorgt.

Intra-enterprise communicatie zal minder en minder via e-mail gebeuren, maar steeds vaker via andere, efficiëntere tools (Slack, Basecamp, SmartMail etc – only to name a few). Officiële communicatie tussen bedrijven blijft via e-mail plaatsvinden.

Integratie

Om efficiënt en performant te blijven werken, zullen bedrijven moeten zoeken naar een doeltreffende manier om al die communicatietechnieken te integreren. Zo lang interne en externe communicatie communicatie in afzonderlijke tools verloopt, heerst er binnen de onderneming een zekere inefficiëntie. Uiteindelijk leidt die tot onzekerheid en stress (bepaalde berichten die mislopen, niet goed weten in welke tool welke informatie zit, enzovoort).

Zullen wij nog e-mailen in 2020? Zeker en vast, maar de e-mail software zal er volledig anders uitzien. Het zal een communicatietool worden die beide functies integreert (interne communicatie zonder e-mail en externe communicatie mét e-mail) en die ook verschillende communicatiekanalen centraliseert.

Met andere woorden: een tool waarmee je via e-mail kan communiceren met de buitenwereld, en zonder e-mail communiceert binnen de onderneming. Én die al deze inkomende, uitgaande en interne communicatie centraliseert in conversaties die binnen de onderneming gedeeld kunnen worden.

Wellicht zal de tool ook alternatieve communicatiekanalen met de buitenwereld integreren (instant messaging, whatsapp, etc).

Het einde van e-mail is volgens mij nog lang niet in zicht!