foto: shutterstock

Digitale transformatie is op dit moment één van de hot topics waarover business denkers nadenken. In de modellen die bedrijven moeten helpen om een digitale omslag te maken, mag het inzetten van digitale content nog iets meer op de voorgrond treden, vindt Tom Peeters, zaakvoerder van Mediaforta.

Digitale transformatie is in volle gang

Digitale transformatie is een proces dat al enkele jaren tot de prioriteitenlijst van heel wat ondernemingen behoort. In een eerste fase waren het vooral de grote ondernemingen die investeerden in change management om hun processen en organisatie digitaal op de rails te zetten. Intussen hebben ook de kmo’s de digitale transformatie ontdekt en begrepen dat ook zij garen kunnen spinnen bij investeringen in digitalisering.

De meest opvallende getuige daarvan is op dit moment ongetwijfeld de digital fitness-campagne die SAP momenteel uitrolt. Inclusief een outbound reclamecampagne met radiospots om een breed publiek (dus ook kmo’s) te overtuigen. De meeste kmo’s hadden die campagne echter niet nodig om het nut in te zien.

Vooral de doorbraak van e-commerce vorig jaar was een eyeopener. Ons land klokte in 2015 af op 7 miljard euro omzet uit e-commerce, maar in elk bericht volgde de nuance dat de kleine ondernemers achterophinken. Niet enkel in e-commerce, maar in het hele proces dat je onderneming digitaal transformeert.

Het kan voor iedereen

Wie kijkt naar de recepten voor digitale transformatie, stelt vast dat deze voor zowat elke onderneming van toepassing zijn, ook voor de kmo’s. Het begint met digitaal niet te isoleren in de onderneming en alle competenties over de verschillende afdelingen te verspreiden.

Daarna volgen gerichte investeringen die echt wel verder gaan dan het digitaliseren van je archief. Het gaat om inventieve oplossingen rond data-opslag, het werken met mobiele dragers, een verhoogde connectiviteit en het gebruik van analytische software om de vergaarde data goed in te schatten.

Bedrijven die erin slagen om dat veranderingsproces door te maken vanuit de behoeften van hun klanten, zorgen voor echte meerwaarde. De digitale info die bedrijven verzamelen, helpt bij het ontwikkelen van oplossingen op maat. Maar het zorgt ook voor betere communicatie, voor het wegnemen van struikelblokken op weg naar meer klantentevredenheid.

Exconomy

Stijn Viaene van de Vlerick Business School verfijnde het proces rond digitale transformatie in zijn Exconomy-model. Exconomy staat daarbij voor EXperience, EXperimenteren met waardeproposities, COllaboratie en eCOsystemen. Ook hij benadrukt dat een bedrijf dat vandaag wil inzetten op digitale innovatie het best vertrekt vanuit de klantenervaring, maar dat koppelt aan co-economisch handelen, ecosystemisch denken en experimenten met waardenproposities.

Binnen die vier pijlers (en zeker bij de twee CO-elementen) is de kwaliteit van de IT-infrastructuur een belangrijk aandachtspunt. Onze ervaring leert dat ook het inzetten van kwalitatieve digitale content een belangrijke facilitator kan zijn in digitale transformatieprocessen.

De gelijkenissen tussen digitale contentmarketing en digitale transformatie

De basisfilosofie van digitale contentmarketing zit immers op dezelfde lijn als die van de totale digitale transformatie: de klant vooruithelpen met concrete kwalitatieve digitale ingrepen om zo de klantenbeleving te verbeteren. In het ene geval zal dat gebeuren via de investeringen in bijvoorbeeld software waarmee je je medewerkers beter laten samenwerken en betere klantenervaringen laat ontwikkelen.

Wie investeert in digitale content, doet in wezen hetzelfde: hij produceert kwalitatieve informatie die klanten tevreden maakt op een zeer specifiek moment van hun customer journey.

Digitale content integreren

Bedrijven die digitale content willen integreren in hun digitale transformatie kunnen dit a priori op twee niveaus verweven. Te beginnen met het strategische element.

Wie een digitaal transformatieproces start, doet dat niet vanuit een geïsoleerde investering in bijvoorbeeld een softwarepakket. Je denkt na over wat je precies wil veranderen in je klantenbenadering en zet van daaruit de juiste technologische en inhoudelijk stappen. Op dat moment kan je ook de digitale contentmarketingstrategie betrekken en gericht content maken die zonder zelfpromotie bijvoorbeeld inspeelt op de elementen waar jouw bedrijf door de transformatie beter in wordt.

Het tweede punt van integratie zijn de data. Digitale transformatie zorgt voor een toename van nuttige klantendata in de onderneming en digitale content kan dat op verschillende manieren versterken. Zo werkt digitale contentmarketing met buyer persona’s, doelgroeptypes, die het makkelijk maken om de datastroom uit andere digitale processen goed te kaderen.

Daarnaast levert de digitale content zelf extra data via metrics als bereik, sharing of lead generation die nuttig kunnen zijn om in te schatten hoe performant andere digitale verbeterprocessen verlopen.

Voor bedrijven die de stap zetten naar digitale transformatie is digitale content niet hét tovermiddel, maar gezien de procesmatige parallellen zou het jammer zijn om het maken van content en het doormaken van een transformatie los van elkaar te zien. Digitale content verdient zonder twijfel zijn plekje in de digitale ExConomy.