Tesla-topman Elon Musk staat bekend om zijn tegendraadse managementstijl. Dat zie je ook aan de manier waarop Musk zijn bedrijf leidt. Zo is hij naar eigen zeggen geen micro-manager, maar wel een nano-manager. Dat hij een aparte kijk heeft op de manier waarop je een bedrijf moet structureren, blijkt nu ook een gelekte mail die hij naar Tesla-medewerkers stuurde.

Musk heeft op het einde van elke week zo'n 100 gewerkte uren op zijn teller staan. Naast het uitzetten van de grote strategische lijnen, bemoeit de serie-ondernemer zich ook met de allerkleinste details, zoals bijvoorbeeld het design van een bekerhouder in een Tesla Model S. Maar ook de interne communicatiestrategie van het bedrijf moet eraan geloven. Zo dook onlangs een interne mail op van Musk - intussen al enkele jaren oud - die haarfijn uitlegt hoe Elon Musk zijn bedrijven écht runt.

Musk gelooft niet in commandostructuur

"Er zijn twee manieren waarop informatie wordt uitgewisseld binnen een bedrijf", steekt Musk in zijn mail van wal. "Je hebt aanhangers van de top-down visie, waar informatie uitsluitend door het bedrijf door te rapporteren is aan managers. Het probleem met deze visie is dat managers op deze manier machtiger worden, maar dat de belangen van het bedrijf net op de lange baan geschoven", vindt Musk.

Elke manager die deze manier van communiceren toejuicht zal binnenkort elders werk mogen zoeken. Dat is geen grap.

"In plaats van dat twee mensen uit verschillende departementen gewoonweg met elkaar overleggen om een probleem om te lossen, moet alles via officiële kanalen (managers) gaan, die dan op hun beurt het probleem zullen aankaarten met iemand van hun team, een oplossing formuleren en de boodschap dan terug richting een andere manager sturen, die deze dan weer overbrengt aan zijn of haar team. Dat is echt ongelofelijk dom", vindt Musk. "Elke manager die zoiets laat gebeuren, of zelfs deze manier van werken toejuicht, zal binnenkort elders werk mogen zoeken. Dat is geen grap", schrijft Musk bloedserieus.

Sneller én slimmer dan de concurrentie

"Als er iets moet opgelost worden, moet het mogelijk zijn om met eender wie te communiceren", schrijft Musk. "Je kan met de manager van jouw manager praten zonder dat hij of zij daar toestemming voor geeft. Je kan ook tegen iemand hogerop praten, je kan met mij praten, je kan met eender wie praten, zonder daarvoor toestemming nodig te hebben. Bovendien zou je jezelf zelfs verplicht moeten voelen om dat te doen, tot als het nodige is gebeurd. We doen dat niet voor de gezelligheid, maar wel om ervoor te zorgen dat we ultrasnel beslissingen kunnen blijven maken. De enige manier waarop we kunnen concurreren met veel grotere autoconstructeurs is door slimmer en sneller dan hen te zijn", besluit Musk.

"Een laatste punt dat ik wil aanhalen, is dat managers binnen Tesla moeten voorkomen dat er geen silo's worden gevormd die een wij-zijsfeer creëren of open communicatie verdringen", schrijft Musk. "Spijtig genoeg is zo'n dynamiek natuurlijk en moeten we alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Hoe kan grenzen optrekken tussen departementen het bedrijf ten goede komen? We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, daarom moet het overkoepelend bedrijfsdoel centraal staan en niet het doel van een specifiek departement", klinkt het.

Wijze woorden...