Zullen jouw kinderen nog in de gelegenheid zijn een goede baan te vinden in de Smart Machine Age? Ben je je bewust dat slimme robots en machines vaardigheden hebben, waarvan we dachten dat alleen mensen die konden? Die vragen wierp professor Edward Hess in 2014 op in The Huffington Post. Hij ging op zoek naar antwoorden en nu is er zijn boek Humility Is The New Smart: Rethinking Human Excellence In the Smart Machine Age. Bloovi schrijver Mischa Verheijden belde  Edward om te horen hoe mensen zich kunnen onderscheiden in een tijdperk gedomineerd door robots en computers.

‘Humility’, ‘New smart’, ‘human excellence’ en de ‘Smart Machine Age’: de titel van Edward Hess’ boek zit vol aanknopingspunten voor een goed gesprek. Als eerste vraag ik de professor Business Administration aan de Universiteit van Virginia wat de Smart Machine Age precies is en of het een nieuw tijdperk zoals de Industriële Revolutie is.

Edward: “De Smart Machine Age gaat over virtual reality, robotics, nanotechnologie, deep learning, maar de Smart Machine Age gaat bovenal over artificiële intelligentie.

"Technologie die kan denken, voelen, analyseren en problemen oplossen. We staan op het breekpunt waarop technologie in staat is om zelf te leren en niet meer verteld moet worden wat te doen. Allemaal vaardigheden die tot nu toe enkel en alleen aan mensen toebehoorden."

We bevinden ons in een krankzinnige wedloop met slimme machines om relevant te blijven. Artificiële intelligentie gaat vrijwel alles kunnen doen, wat wij mensen kunnen. We kunnen niet relevant blijven door te proberen de supercomputer Watson te slim af te zijn. Watson kan sneller dan ons informatie verwerken, onthouden en memoriseren.

Edward Hess

Artificiële intelligentie, virtual reality en robotics zullen de wereld op zijn kop zetten. Niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ook voor de manier waarop mensen innoveren en samenwerken. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken, luisteren en verbinden.”

Smart Machine Age disruptiever dan Industriële Revolutie

Wat die Smart Machine Age in petto heeft voor zijn kleindochters en hoe zij daar op school op worden voorbereid, baart Edward Hess zorgen. Na zijn onderzoek voor het boek, niet alleen hun toekomst, maar ook die van jou, mij en hemzelf.

Edward: “We zijn niet voorbereid op wat komen gaat. En het komt razendsnel. In de komende tien tot vijftien jaar wordt een enorm segment van onze werkende bevolking geautomatiseerd. De beste studies stellen dat er voor 47% van de banen in de VS, 54% in Europa en tot 70% in andere delen van de wereld een hoge waarschijnlijkheid is dat ze in de komende tien tot vijftien jaar worden geautomatiseerd.

Wat er anders is dan tijdens de Industriële Revolutie is dat het nu niet alleen over productiebanen gaat. Het gaat ook over kantoorbanen en service jobs. Mensen die werken in supermarkten, fast food restaurants, boekhouders,  accountants, data-analisten … Allemaal worden ze vervangen door technologie.

Ik denk dat de Smart Machine Age met een leidende rol voor artificiële intelligentie dan ook disruptiever is dan de Industriële Revolutie.

"De Smart Machine Age zal net als tijdens de Industriële Revolutie nieuwe banen creëren, maar de grote vraag is, zullen daar jobs bij zitten die technologie niet gewoon zelf kan doen? Ik ben daar heel sceptisch over."

Iets anders wat vaak over het hoofd wordt gezien als mensen het over de Industriële Revolutie hebben en zeggen: ‘De maatschappij is er toen ook bovenop gekomen’.

Als je naar de Britse geschiedenis kijkt, heeft het Verenigd Koninkrijk zestig tot tachtig jaar nodig gehad om zich aan de Industriële Revolutie aan te passen. Zestig tot tachtig jaar in de wereld van vandaag, waarin alles met elkaar is verbonden... Dat betekent zestig tot tachtig jaar miserie voor het grootste deel van de wereldbevolking. Die tijd hebben we niet.

"Dat vraagt wereldwijd om een fundamenteel nieuwe manier van naar het leven kijken. Het gaat over menselijke waardigheid. Over hoe mensen hun dagen volbrengen. Veel mensen werken dan niet meer fulltime, met grote sociale en emotionele consequenties als gevolg."

Dit is groot. Het wordt een serieuze uitdaging. Het verandert de rol van het bedrijfsleven, van de overheid en van ons als individu.

Het boek is een call to action voor onze samenleving. Het is een call to action voor ons onderwijs: wat moeten we kinderen leren? Het is een call to action voor het bedrijfsleven: hoe transformeert het bedrijfsleven zichzelf om maatschappelijke waarde toe te voegen in de Smart Machine Age? Het is een call to action voor ons als individu: hoe kun je jezelf verbeteren?

Een nieuwe definitie van slimheid

In Humility Is The New Smart: Rethinking Human Excellence In the Smart Machine Age staan Edward Hess en Katherine Ludwig dan ook uitgebreid stil bij hoe we ons als individu op de Smart Machine Age kunnen voorbereiden.

Het boek van Edward Hess en Katherine Ludwig

Edward: “Het gaat over hoe we relevant blijven als mensheid. Het boek zet een roadmap uit voor de vaardigheden die ons als mens uniek maken en waarmee we ons in de Smart Machine Age kunnen onderscheiden: kritisch denken, innovatief denken, creativiteit en ons emotioneel verbinden met anderen. Dat zijn de Smart Machine Age-vaardigheden die complementair zijn aan technologie of die machines vandaag nog niet goed kunnen.

En dat verhaal heeft twee helden: Humility (Nederigheid) en NewSmart. Voordat je afhaakt, als ik het over Nederigheid heb, heb ik het niet over de woordenboekdefinitie van onderdanigheid en je slaafs onderwerpen.

Nederigheid is afgeleid uit de psychologie en definiëren we als: ‘een mindset over jezelf, die uitgaat van een open geest, zelfbewustzijn en een instelling van ‘het gaat hier niet alleen over mij’. Een mindset die het mogelijk maakt de wereld te omarmen zoals hij ‘is’ in het streven naar menselijke excellentie.’

De tweede held is NewSmart en gaat over een nieuwe manier van denken over wat ‘slim zijn’ betekent in een tijd, waarin slimme machines altijd in staat zullen zijn om kennis beter te onthouden en sneller te verwerken dan mensen.

"Slimheid wordt dan niet meer gedefinieerd door wat en hoeveel je weet, maar door je kwaliteit van kritisch denken, reflecterend luisteren en emotioneel verbinden en samenwerken met anderen.”

De grootste concurrent voor vooruitgang ben je zelf

En daar is werk aan de winkel, omdat uit al het onderzoek dat Edward en Katherine voor Humility Is The New Smart deden helder naar voren komt dat mensen, voor de vaardigheden die ons van slimme machines onderscheiden elkaar nodig hebben. We zijn in een tijdperk beland, waarin mensen moeten samenwerken om te floreren en vooruitgang te boeken.

"Wat je moet begrijpen, is dat de grootste concurrent voor die vooruitgang niet de ander is, maar dat jij dat zelf bent. We zijn emotioneel defensief als denkers. We moeten over die natuurlijke reflex heen stappen en ons ego en onze angsten temmen."

Als we worden uitgedaagd of iemand het niet met ons eens is, dan is onze natuurlijke reflex: vechten of vluchten. Wat er vanuit een menselijk perspectief nodig is, is dat we leren veel meer open-minded te zijn om de wereld waar te nemen zoals die echt is, niet zoals wij denken dat hij is. Dat we niet gelijk in de verdediging schieten en reactief zijn, maar juist bereid zijn om dingen te overwegen.”

Old smart versus NewSmart

Om op een hoog niveau te denken en je emotioneel te verbinden, onderscheiden de auteurs vier NewSmart gedragingen die daarvoor nodig zijn: ons ego temmen, zelfbeheersing (zowel van ons denken als van onze emoties), reflecterend luisteren en ‘Otherness’: het emotioneel verbinden en verhouden tot anderen.

Om die gedragingen te verduidelijken, formuleren Edward en Katherine in Humility Is The New Smart vijf principes waarbij ze ‘Old smart’ tegenover ‘NewSmart’ zetten.

1. Wie ik ben wordt niet bepaald door wat ik weet of hoeveel kennis ik heb, maar door de kwaliteit van mijn denken, luisteren, verbinden en samenwerken.

2. Mijn denkbeelden zijn niet de werkelijkheid, ze zijn enkel de veralgemeende verhalen over hoe de wereld volgens mij werkt.

3. Ik ben niet mijn ideeën, en ik moet mijn geloof (niet mijn waarden) loskoppelen van mijn ego.

4. Ik moet open-minded zijn en mijn geloof (niet mijn waarden) behandelen als hypothesen, die voortdurend getest moeten worden en voor verandering vatbaar zijn op basis van betere data.

5. Mijn fouten en mislukkingen zijn opportuniteiten om te leren.

Een andere kijk op het leven

Edward: “Nederigheid is dan cruciaal. Het is de poort, een fundamentele bouwsteen om kritisch te denken, innovatief te denken, te luisteren en een goede teamspeler te zijn, emotioneel verbonden te zijn met anderen en effectief samen te werken.

Het is een andere kijk op het leven. Een levensbenadering die veel meer experiment, iteratief leren en moed vraagt om dingen te proberen en daarbij fouten en mislukkingen niet als een schande te beschouwen. Dat is hoe je leert.

En het gaat niet om fouten maken alleen, de meeste van ons zien op tegen de onzekerheid die met experimenteren gepaard gaat. Maar die angst voor onzekerheid is een grote probleem aan het worden, omdat door de vooruitgang die technologie boekt in de Smart Machine Age de onzekerheid toeneemt. En dus ook de noodzaak om je aan te passen en te experimenteren.

"Het leren van die mentaliteitsverandering had gisteren al in de scholen moeten beginnen. Het betekent dat naar school gaan om feiten te leren lang niet zo belangrijk is als studenten die na hun afstuderen weten hoe ze moeten leren en opnieuw leren. Omdat het creëren van nieuwe kennis zo snel gaat."

We lopen achter, maar het is nog niet te laat. Alleen is elke dag dat we wachten een dag verloren, omdat ik je kan verzekeren dat de technologie elke dag beter wordt.

Als je nu start, zie je progressie in maanden en kunnen we er binnen een jaar of vijf heel anders voorstaan. Het is hard werken en het vraagt zelfdiscipline, maar het kan. Die reis is zo de moeite waard: mensen zullen een rijkdom in hun dagelijks leven ervaren die ze misschien nooit eerder hebben gehad.”