De economische context waarin we werken, verandert sneller dan ooit tevoren. Ervaren kmo’s die al decennialang belangrijke impulsen geven aan de lokale economie komen plots onder druk te staan. Geen reden tot paniek echter, elke organisatie kan toekomstgericht worden, op voorwaarde dat deze vier elementen aanwezig zijn.

Identiteit

Het is belangrijk dat een organisatie zich bewust is van haar identiteit. In de zoektocht naar haar identiteit biedt men een antwoord op de vraag: “waar staan wij voor?”. Het benoemen van zijn identiteit is belangrijk om intern alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, het geeft leiders binnen de organisatie ook een duidelijke en stevige houvast.

"Aan de hand van een duidelijke identiteit kan je een uniform beeld van de organisatie ophangen naar de buitenwereld toe"

Naast de interne functie van een identiteit heeft deze als bijkomend voordeel dat men aan de hand van een duidelijke identiteit een uniform beeld van de organisatie kan ophangen naar de buitenwereld toe. Iedereen weet waarvoor de organisatie staat.

Een goed afgelijnde identiteit houdt rekening met de verwachtingen van de stakeholders van de organisatie en past ook perfect binnen de context waarin een organisatie opereert. Het is dus van groot belang dat een omgevingsanalyse deel uitmaakt van het proces van benoeming van de identiteit.

Perspectief

Weten waar je voor staat is één ding, weten waar je naartoe wil is iets anders. Het perspectief van de organisatie benoemt de ambitities op lange termijn. Dat is heel belangrijk omdat een goed geformuleerd perspectief kan helpen medewerkers te motiveren en te inspireren in hun job. Het perspectief biedt eigenlijk een antwoord op de vraag: “waar gaan we allemaal samen voor?”

Strategie

Er zijn weinig woorden die in meer verschillende contexten worden gebruikt dan het woord strategie. In deze bedrijfseconomische context kunnen we een strategie best omschrijven als een samenhangend geheel van keuzes die ervoor zorgen dat een organisatie een unieke positie verwerft in de sector waarin ze actief is.

"Het opstellen van een strategie gaat erover zo goed mogelijk de vertaalslag te maken van complexe theorie naar dagdagelijkse praktijk"

Over bedrijfseconomische strategieën zijn bibliotheken vol geschreven. Eigenlijk gaat het opstellen van een strategisch plan erover zo goed mogelijk de vertaalslag te maken van complexe theorie naar dagdagelijkse praktijk binnen de organisatie.
De belangrijkste theoretische modellen zijn die van Treacy & Wiersema en dat van Porter, maar er zijn er nog ongelooflijk veel meer. Het is onmogelijk te zeggen welk model nu eigenlijk het beste is. Voor organisatie A zal Treacy & Wiersema beter geschikt zijn, voor organisatie B zal dat een ander model zijn.

De identiteit, het perspectief en de strategie vormen samen het DNA van de organisatie. Het zijn de elementen die ervoor zorgen dat er geen twee identieke organisaties bestaan.

Digitale aanpak

Alsmaar meer bedrijven kiezen er halsoverkop voor zich te storten in avonturen van digitale transformatie, disruptie en technologische innovatie. Niet altijd even succesvol, zo blijkt. Een digitale aanpak van een organisatie moet naadloos aansluiten in het DNA van de organisatie wil ze succesvol zijn.

Bij het opstellen van een digitale aanpak wordt gekeken op het hoogste niveau van een organisatie (een digitale aanpak opstellen voor een bepaald departement van een bedrijf is verloren werk) welke digitale toepassingen we kunnen implementeren in de verschillende bedrijfsprocessen om zo de algemene prestaties van de organisatie te verbeteren.

"Een digitale aanpak is meer dan marketing alleen"

Heel vaak wordt bij digitale aanpak – net als bij strategie trouwens – automatisch de link gelegd met marketing. Nochtans gaat een digitale aanpak een stuk verder dan marketing. Er wordt gewerkt op in totaal een tiental bedrijfsprocessen, waarvan het eerste te maken heeft met marketing, de overige negen (denk bijvoorbeeld aan prijszetting, logistiek en dataverzameling) hebben helemaal niets met marketing te zien. Er wordt een stuk dieper gegraven.

De verschillende technologische toepassingen worden ingedeeld in drie dimensies:

  •  Online: alles wat met websites te maken heeft
  •  Social: Sociale media
  • Mobile/ IoT: Mobiele toepassingen en internet of things

Een perfecte digitale aanpak covert toepassingen uit elk van de drie dimensies. Er wordt dus nagedacht bij elk van de tien processen: “hoe kunnen we hier online, sociale of mobiele toepassingen in integreren opdat dit proces zou verbeteren, en dus de algemene prestaties van onze organisaties erop vooruit gaan?”.

Gecombineerd in één formule

Nu we de vier elementen kennen die essentieel zijn om van een toekomstgerichte organisatie te kunnen spreken, kunnen we ze in één allesomvattende formule gieten:

[ ( IDENTITEIT + PERSPECTIEF ) + STRATEGIE ] x DIGITALE AANPAK
=
TOEKOMSTGERICHTE ORGANISATIE

Zoals je ziet staan identiteit en perspectief samen gegroepeerd, dat komt omdat dezelfde denkoefeningen vooraf gaan aan het aflijnen van deze begrippen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een omgevingsanalyse, stakeholder-interviews, … Samen met identiteit en perspectief staat ook nog strategie, omdat zoals eerder gezegd deze drie samen het DNA van de organisatie bepalen.

"Zowel het DNA van de organisatie als de digitale aanpak zijn belangrijk. Inspanningen in het ene traject zijn nutteloos indien het andere wordt verwaarloosd"

Heel belangrijk is vervolgens het maal-teken in de formule. Deze staat tussen het DNA van de organisatie en de digitale aanpak. Hiermee duiden we op het feit dat inspanningen in het ene traject nutteloos zijn indien het andere wordt verwaarloosd. Een organisatie met een heel helder DNA, maar zonder digitale aanpak kan met andere woorden nooit een toekomstgerichte organisatie worden. Anderzijds kan ook een organisatie die heel sterk is op gebied van het digitale maar niet heeft stilgestaan bij haar DNA zich ook aan een onzekere toekomst verwachten.

Aan de slag met jouw organisatie

Nu, natuurlijk heeft niet elk bedrijf dezelfde aanpak nodig. De formule die we bij Dull Consulting opstelden, is enkel maar een kapstok. Eentje waaraan je vervolgens verschillende acties, plannen, inspanningen kan hangen, maar toch het overzicht nooit verliest. Hoe de formule in de praktijk moet worden gebracht, hangt echt heel sterk af van organisatie tot organisatie. Maar een goed beginpunt is het alvast wel! 

Heb je nog vragen of heeft onze formule jou net sterk geïnspireerd? Stuur me gerust een tweet of berichtje op LinkedIn! Ik wens je alvast veel succes.