foto: shutterstock.com

Er duiken steeds meer doemscenario’s op over de toekomst. Je hoeft tegenwoordig maar een krant open te slaan of je leest dat we binnenkort massaal onze jobs gaan verliezen, dat robots een regelrechte bedreiging vormen voor de mensheid en straks een pak mensen hun job verliezen.

“Eigenlijk weet niemand écht of er nu meer of minder jobs gaan komen”

McKinsey becijferde onlangs dat momenteel 49 procent van de jobs zouden worden geautomatiseerd. In totaal zou de job van 1,1 miljard mensen in het gevaar zijn. Opnieuw een doemscenario van jewelste. De waarheid ligt wellicht - zoals zo vaak - in het midden.

“Eigenlijk weet niemand écht of er nu meer of minder jobs gaan komen door de robotisering,” vertelde VUB-onderzoeker en robotspecialist Bram Vanderborght onlangs in een interview met Bloovi.

“Het is een heel moeilijke discussie of robots voor meer of minder jobs gaan zorgen. Ik denk dat in de nabije toekomst zeker heel wat huidige jobs gaan vervangen worden door robots. Zeker routinematige kantoorjobs als accountants en juristen, maar ook taxi- en truckchauffeurs. Maar dat hoeft geen slecht nieuws te zijn.”

Wil dat daarom zeggen dat straks heel wat mensen massaal hun job zullen kwijt zijn?

Niet noodzakelijk,” vertelde Bram ons. “Robotisering kan ook voor veel mogelijkheden zorgen. Er gaan ook heel veel nieuwe jobs bijkomen omdat er een nieuwe industrie zal ontstaan. Die robots moeten gemaakt, onderhouden en geprogrammeerd worden en dat gaat ook heel wat nieuwe jobs opleveren. Daarnaast zijn er ook steeds meer maatschappelijke problemen waar robots gewoon een deel van de oplossing vormen. Aangezien de werkende bevolking zal afnemen door de vergrijzing gaan we robots gewoonweg nodig hebben.”

Ondanks dat de impact van automatisering nog een groot vraagteken is wordt vaak de nadruk gelegd op de negatieve effecten. In de media komen maar weinig cases aan bod die aantonen dat robots ook voor net voor jobcreatie of een betere jobs kunnen zorgen. Tijd om ook eens cases te belichten waar robots voor een positieve impact zorgden.

Accenture automatiseerde onlangs het werk van 17.000 mensen

Accenture automatiseerde onlangs het werk van 17.000 mensen. “Schandalig!” horen we je denken. Maar voor je boos wordt moet je toch even verder lezen. Want de zet van Accenture was allesbehalve een ramp voor het personeel. Het saaiste werk werd immers geautomatiseerd. De werknemers die ze uitvoerden kregen een opleiding zodat ze nieuwe skills konden aanleren.

Hoeveel mensen er werden er dan wel ontslagen vraag je? Geen enkele. Ze werden allemaal opnieuw opgeleid.

Na het automatiseringsproces zag het management van Accenture dat hun werknemers - nu ze verlost waren van saai backoffice werk - een pak productiever waren. In totaal leidde Accenture 72.000 werknemers opnieuw op met specifieke IT-trainingen.

“Om eerlijk te zijn heeft automatisering ervoor gezorgd dat een pak saaie en repetitieve taken zijn verdwenen. Sinds we de stap hebben gezet om menselijke werknemers te ondersteunen met automatiseringsprocessen hebben we saai werk verminderd én productiviteit een pak verhoogd,” zegt Accenture-topman Richard Lumb aan Business Insider.

Ook Amazon bouwt een robotleger

Het is geen geheim. Steeds meer bedrijven bouwen automatiseringsprincipes in. E-commercegigant Amazon heeft zelfs een heus robot-leger in dienst. Dankzij de robots is Amazon erin geslaagd om logistieke kosten verder te drukken en daarom competitieve prijzen te bieden voor de consument. Hierdoor steeg de vraag en ging het Amazon steeds meer voor de wind. Het resultaat: Amazon had meer middellen om mensen aan te nemen. Zo plant Amazon om in de komende maanden 100.000 extra mensen aan te nemen dankzij automatiseringsprocessen.

De toekomst: robots & mensen die samenwerken?

Bij Amazon is het zo dat mensen en robots steeds meer leren om samen te werken. Alles wat te maken heeft met fijngevoelige motorische vaardigheden, reageren op onvoorziene omstandigheden of het juist inschatten van situaties zijn bij Amazon typisch menselijke taken. Het zijn mensen die vrachtwagens in- of uitladen en het magazijn vullen. Mensen kunnen immers beter inschatten hoe ze goederen zo optimaal mogelijk kunnen stapelen.

Robots zijn volgens Amazon enkel van nut in gecontroleerde omgevingen waar ze repetitieve en voorspelbare taken kunnen uitvoeren. Zij doen het zware werk zoals het verplaatsen van goederen. Wat goed nieuws is voor de rug van de werknemers.

foto: shutterstock.com

Wat de verzending betreft halen robots goederen op, maar selecteren geen individuele goederen en pakken ze ook niet in. Dat doen mensen. Omdat het opvullen van vrachtwagens ook beter gaat met mensen komen robots hier ook niet aan te pas.

Natuurlijk zullen robots slimmer worden en zal dat op termijn ook kunnen betekenen dat meer jobs naar robots gaan. Maar voorlopig lijkt het in de gevallen van Accenture en Amazon net positief te zijn voor de werknemers.

In 2016 steeg het aantal robots bij Amazon met 50 procent, maar ook het aantal menselijke jobs steeg met 50 procent. Bovendien maakte Amazon onlangs bekend dat het in de komende 18 maanden nog eens 100.000 menselijke werknemers zal aannemen. De conclusie: voorlopig lijkt de robotisering alleen maar goed nieuws te zijn voor Amazon’s werknemers.

“We moeten onze maatschappij nu voorbereiden op automatisering”

De cases van Accenture en Amazon tonen aan dat automatisering jobs kan wegnemen, maar in sommige gevallen ook jobs kan creëren. Meer zelfs: robots kunnen onze jobs ook een pak aangenamer maken.

In ons gesprek met robot-expert Bram Vanderborght bleek ook dat de toekomst van werk vooral afhangt van de maatschappelijke beslissingen die we nu al maken.

Op de vraag of robots nu een vloek zijn of een zegen gaf Vanderborght een opvallend antwoord:

"We moeten daar gewoon een zegen van maken, door nu reeds na te denken hoe we dat kunnen voorbereiden. Dat wil zeggen dat we onze maatschappij zo moeten organiseren zodat we daar als winnaar uitkomen. Dat betekent inzetten op hoog-technologische industrie, maar ook onze jongeren klaarstomen om taken uit te voeren waar robots heel slecht in zijn en inzetten op een hoogtechnologische industrie.”

Het is dus aan onze politici om nu doortastend op te treden… Hieronder kan je ons interview met Bram Vanderborght herbekijken: