Een carrière als web developer is enkel weggelegd voor hoogopgeleide digital natives? Zeker niet. Iedereen met een digitale interesse en een flinke dosis motivatie is bij BeCode aan het juiste adres  arbeidsmarktgerichte opleiding. “De vraag naar digitale vaardigheden is enorm. De jeugdwerkloosheid ook. Met BeCode brengen we een oplossing voor beide” zegt initiatiefneemster Karen Boers. BeCode trapt haar eerste klassen af in Brussel: één in het centrum van de stad en één in het hart van de kanaalzone.

Kansen aanbieden

De cijfers zijn duidelijk: over drie jaar verwachten we bijna 230.000 ICT-jobs in België. Dat zijn er 30.000 meer dan het aantal gekwalificeerde mensen. Tegelijk blijft de jeugdwerkloosheidsgraad hoog: 23% in België en tot 26,5% in de grootsteden. Armoede, gevoelens van uitsluiting en ongelijke verdeling van kansen maken heel wat mensen kwetsbaar. BeCode gelooft dat het daarin een belangrijke rol kan spelen. “Om deze kloof te dichten willen we verschillende elementen samenbrengen: technische vaardigheden aanleren, digitaal ondernemerschap ontwikkelen, persoonlijkheidsontwikkeling en talent matching” zegt Karen Boers. “BeCode wordt een kwalitatieve codeerschool die zowel inspeelt op wat bedrijven dringend nodig hebben als op leermethodes die de juiste attitudes en vaardigheden bijbrengen.”

Talent en motivatie spelen hoofdrol

De opleiding bij BeCode vereist geen diploma of andere voorwaarden. Er wordt ook geen inschrijvingsgeld gevraagd. “Bij BeCode zijn we enkel streng op talent en motivatie. Zo geven we iedereen de kans. Het talent is niet enkel daar waar de diploma’s of de centen zijn”, aldus voorzitter Rodolphe Verhaegen. BeCode richt zich vooral op jongeren zonder diploma of met een moeilijke socio-economische achtergrond. Maar iedereen die op zoek is naar een start in de digitale sector welkom.

BeCode kan haar snelle opstart waarmaken dankzij privé-investeringen. Een mix van fondsen en ondernemingen geven de organisatie de ademruimte om de eerste drie jaar te focussen op een standvastig business model. De hulp komt uit verschillende hoeken. Zo is er steun van fondsen als de Degroof Petercam Foundation en 4Wings Foundation, maar ook Telenet en Orange maken budget vrij. 

De eerste kandidaten gaan dit voorjaar aan de slag in Brussel. De rekruteringscampagnes lopen alvast. Kandidaten kunnen een eerste voorproefje van de selectieprocedure ervaren op becode.org. De inschrijvingen worden afgerond begin maart. Daarna kan je BeCode terugvinden op twee plaatsen: BeCentral in het Centraal Station van Brussel en  Maks vzw in Kuregem. Dit jaar wil BeCode in totaal 100 mensen opleiden. Vanaf 2018 zal BeCode ook in andere steden terug te vinden zijn.