Het overgrote deel van de Belgische medewerkers acht zijn werkgever verantwoordelijk voor zijn werkgeluk. Dat blijkt uit een onafhankelijk uitgevoerde studie bij 1.000 respondenten, in opdracht van gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half. Maar liefst 81% van de ondervraagden geeft aan dat de baas moet zorgen voor een aangename sfeer op het werk. 12% geeft aan dat zijn team de belangrijkste factor is. Slechts 7% kijkt hierbij in de eerste plaats naar zichzelf. 

“Nochtans is geluk op het werk een gedeelde verantwoordelijkheid,”meent Joël Poilvache, Director bij Robert Half Belux. “Een werkgever moet er inderdaad voor zorgen dat de sfeer op het werk goed is. Het vormt de bedrijfscultuur, alsook de aantrekkingskracht van dat bedrijf in de zoektocht naar gekwalificeerd personeel. Maar het bepaalt evenzeer de bereidheid van werknemers om bij jouw bedrijf te blijven werken. Niettemin moeten ook medewerkers op dat vlak mondig zijn en durven stellen wat voor hen belangrijk is. Iedereen moet zichzelf elk jaar de vraag durven stellen of zijn job hem gelukkig maakt en waarom (niet). Oriëntatiegesprekken tussen werknemer en werkgever zijn hierin bepalend om beide partijen tevreden te houden.”

Tevreden medewerkers zijn productiever

Met de effectieve tevredenheid op het werk is het overigens middelmatig gesteld: 51% van de ondervraagden geeft aan zich voldoende gewaardeerd te voelen. 18% geeft het tegenovergestelde aan: hij voelt geen of onvoldoende appreciatie voor zijn werk. 31% laat het in het midden. “De cijfers zijn zeker niet slecht, maar het is belangrijk dat werkgevers hun best blijven doen om te verbeteren”, stelt Joël Poilvache. “De impact van (on)gelukkige medewerkers is namelijk enorm. Zo zijn tevreden werknemers een essentieel onderdeel van een bloeiend bedrijf. Zo toonde onderzoek van de Universiteit van Warwick (Groot-Brittannië) aan dat tevreden medewerkers tot 12% productiever zijn. Naast waardering zijn ook respect, eerlijkheid en verantwoordelijkheid belangrijke factoren.”

De tevredenheid is het grootst bij leidinggevenden (72%), terwijl die het laagst is bij administratieve profielen (49%). Meer ervaren medewerkers (+55) scoren goed (55%), gevolgd door jongere medewerkers onder 34 jaar (51%). Tussen beide categorieën zit een (kleine) dip (49%).

Om medewerkers doorheen hun carrière gemotiveerd en gelukkig te houden, geeft Joël Poilvache nog volgende tip mee: “Als werkgever moet je steeds blijven investeren in opleidingen, waarderingsgesprekken en ervoor zorgen dat werknemers zich kunnen blijven ontplooien. Het maakt allemaal deel uit van een gedegen retentieplan en vormt een extra troef in de war for talent. Als werknemers zich gewaardeerd voelen, blijven ze langer trouw aan hun werkgever en leveren ze beter werk af.”