De vraag naar interim-managers wordt steeds groter, zo blijkt uit cijfers van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners. Die stijging heeft voornamelijk te maken met het feit dat bedrijven alsmaar vaker een beroep doen op tijdelijke managementprofielen om grootschalige projecten in goede banen te leiden, talent op te leiden of om de groei van de onderneming te (helpen) versnellen en dit binnen alle departementen van de organisatie. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 300 bedrijven.

In 2017 steeg het aantal interim-managers met 12,9%. Het aantal opdrachten dat zij uitvoerden, nam met 13,9% toe. Dat blijkt uit de meeste recente cijfers die Federgon onlangs publiceerde. Het succes van interim-management verbaast Frédérique Bruggeman, District Director bij Robert Half BeNeLux, niet: "De ondersteuning van een interim-manager inroepen, is vandaag een heel concrete, algemeen aanvaarde, positieve en strategische beslissing. Terwijl ze vroeger aan boord werden gehaald voor het opvangen van herstructureringen of een economische terugval, is de inzet van interim-managers veelzijdiger en zelfs een bewuste keuze geworden in de resourceplanning van organisaties.”

Nood aan meer flexibiliteit en expertise in een alsmaar complexere bedrijfswereld
Onderzoek van Robert Half toont aan dat interim-managers vandaag het vaakst worden ingezet op project management (62%), het begeleiden van een bedrijfstransformatie (57%) en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit (51%).  

Bovendien blijkt dat 90% van de ondervraagde bedrijven tevreden zijn van de resultaten en de voordelen die ze behalen door in te zetten op interim-management. Zo’n 9 op de 10 verwijst daarbij in grote mate naar de kostenefficiëntie die interim-management met zich meebrengt.  

“Bedrijven -  zowel grote als kleinere structuren - maken  steeds vaker gebruik van flexibel inzetbaar personeel om specifieke projecten tot een goed einde te brengen waarvoor ze de vaardigheden niet zelf in huis hebben. Interim-managers leggen zich toe op een opdracht binnen een vastgelegde termijn en bieden bedrijven zo een grotere flexibiliteit, een hogere kostenefficiëntie en een kwaliteitsinjectie,” legt Bruggeman uit.

Steeds meer freelancers 

Maar niet enkel de veranderde noden van bedrijven dragen bij aan deze trend, ook de nood aan flexibiliteit van de werknemer heeft hier een aandeel in. Steeds meer mensen kiezen voor freelance werk.

“Ze hebben controle over welke projecten ze doen en over hoe, waar en hoeveel ze werken. Dat in combinatie met de toenemende ondernemingszin, zorgt ervoor dat meer mensen steeds vroeger bewust de keuze maken om hun expertise ad interim aan bedrijven aan te bieden. Een sterk gekwalificeerde interim-manager heeft  vandaag de luxe om uit meerdere projecten te kunnen kiezen. Een opvallende ontwikkeling die het succes van interim-management alleen maar bevestigt”, besluit Bruggeman.

Ook hier woedt war for talent 

Toch heeft de toenemende populariteit een keerzijde, want ook in deze sector speelt de ‘war for talent’ een grote rol. Interim-management kent namelijk binnen alle bedrijfsafdelingen een groeiend succes, van financiële departementen, IT, General Management, Legal, Human Resources tot Sales en Marketing, waardoor ook hier de vraag het aanbod overstijgt.

Bedrijven beseffen steeds beter welke flexibiliteit en oplossingen interim-managers bieden in tijden van economische hoogconjunctuur,” zegt Bruggeman. “Ze zijn zeer geschikt om op korte termijn moeilijk in te vullen vacatures te bemannen, de groei van een bedrijf te versnellen, alsook een bedrijf te begeleiden door de volgende fase van een bedrijfstransformatie, bijvoorbeeld door het voorbereiden van een permanente opvolger. Dit inzicht zorgt er evenwel voor dat gegeerde profielen vaak nog voor het einde van hun opdracht alweer vastliggen voor een volgende opdracht."

"Conclusie? Ook hier is het dus belangrijk om snel te schakelen en kort op de bal te spelen”, besluit Bruggeman.