De vraag naar STEM-werkzoekenden in België blijft hoog, ondanks dat het aantal vacatures binnen Science, Technology, Engineering, Maths (STEM) in België is afgenomen met 18 procent. De afgelopen twee jaar zijn er minder STEM-vacatures geplaatst dan vóór 2016, zo blijkt uit data van de vacaturesite Indeed. Ondanks de daling is het jobaanbod nog wel altijd veel hoger dan het aantal werkzoekenden naar deze functies. De dalende trend in vacatures zorgt er dan ook voor dat de mismatch tussen vraag en aanbod kleiner is geworden.

Stimuleren van STEM-onderwijs

De samenleving van vandaag heeft dus nog meer mensen nodig met een STEM-profiel. Om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse Regering het STEM-actieplan uit. Dat actieplan trad in 2012 in werking en moet tegen 2020 onder andere het STEM-onderwijs aantrekkelijker maken, het proces van studie- en loopbaankeuze verbeteren, het opleidingsaanbod aanpassen en sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen. In het plan is er dus niet alleen voor de overheid een rol weggelegd. Ook onderwijs- en opleidingspartners, scholen, leraren, sectoriale sociale partners en de media helpen mee de doelstellingen te bereiken.

“Technologische ontwikkelingen veranderen de  manier van werken en leven ingrijpend. Door deze toenemende digitalisering en de aantrekkende economie, vragen steeds meer organisaties om technisch geschoold personeel”, zegt Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed. “Het tekort aan technisch geschoold personeel kan de productiviteit in het bedrijfsleven belemmeren en heeft invloed op economische groei. Hoewel de STEM-competentiekloof kleiner wordt, overtreft de vraag van werkgevers nog steeds het aantal geschikte kandidaten. Dat betekent dat afgestudeerden in STEM-gerelateerde studies in een luxepositie zitten, en uit een ruim aanbod van passende beroepen kunnen kiezen.”

Vlaanderen op zoek naar STEM-talent

In anderhalf jaar tijd is het aantal STEM-vacatures op de site van Indeed voor België met 18 procent afgenomen. Op regionaal niveau zijn binnen het STEM-segment wel duidelijke verschillen zichtbaar. Zo ligt het zwaartepunt van alle beschikbare STEM-functies in België in Vlaanderen (31,8%) en Brussel (30,2%). In Wallonië zijn er 10,8 procent van de beschikbare STEM-functies beschikbaar. De grootste interesse (52,6%) in STEM-jobs komt er uit Vlaanderen, gevolgd door Wallonië (25,7%) en Brussel (21,6%).

“Als we dieper de data induiken, valt er nog veel meer over te zeggen”, duidt Poos. “Het wordt namelijk pas echt interessant als je het aantal clicks afzet tegen het aantal beschikbare jobs, oftewel de ratio tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden.” Een ratio hoger dan 1 is interessant voor werkzoekenden, lager dan 1 is net interessant voor werkgevers. “En dan blijkt een regio zoals Wallonië – met relatief weinig vacatures – toch heel interessant te zijn voor werkgevers. Daar is de ratio namelijk 0,4.”

Buurlanden veel actiever

Als we kijken naar onze buurlanden, dan zien we dat er veel meer STEM-jobs op de jobmarkt zijn in Nederland en in Duitsland. Bedrijven uit onze buurlanden gaan dus wél actief op zoek naar STEM-talent, terwijl Belgische bedrijven achterblijven.

Er is nochtans veel STEM-talent nodig, ook in België. De kansen op de Belgische jobmarkt liggen voor het grijpen. Dat biedt een opportuniteit voor Belgische werkzoekenden die over STEM-skills beschikken en op zoek zijn naar een uitdagende, goed betaalde job.