De regering-Michel wil af van de wildgroei aan vakantiesystemen bij federale ambtenaren. Standaard hebben ze recht op 26 dagen vakantie, maar daar komen nog meerdere dagen bij. Zo worden in overheidsdiensten zonder prikklok gemiddeld 12 recuperatiedagen gegeven ter compensatie van de afschaffing van die prikklok. Regelmatig duikt de prikklok op in discussies over de moderne ambtenarij (en bij uitbreiding de moderne werkplek). En of ze nu ingevoerd dan wel afgeschaft wordt, ze zorgt onveranderlijk voor verdeeldheid.

Prikklok is bliksemafleider

Als gedachtenexperiment: wat zou de reactie van de bonden zijn als een minister vandaag beslist om de prikklok in te voeren? Het is niet ondenkbaar dat er dan eveneens mensen zouden zijn die vinden dat zo’n prikklok net de werkdruk verhoogt, of dat het een terugkeer is naar een soort 'command en control' waar we net vanaf moeten.

De vaststelling is dat tijdregistratie (de 'prikklok') vaak een bliksemafleider is in het debat over het moderne werken. En steevast kop van jut in discussies over het oude werken, het nieuwe werken en het werken van overmorgen.

Tijdregistratie als tool

Tijdregistratie is maar één van de vele tools die vandaag bestaan om bedrijven bij te staan in hun HR-beleid. Als tool is tijdregistratie niet 'modern' of 'ouderwets'. Veel bedrijven hebben altijd tijdregistratie gedaan, sommige bedrijven voeren het systeem nu voor het eerst in, andere bedrijven voeren het opnieuw in nadat ze het hadden afgeschaft. En sommige ministeries schaffen tijdregistratie nu af, of denken daarover na.

Maar gepresteerde uren vormen slechts één van de vele soorten input die je in je HR-systeem kan inpluggen. Dataverzameling - op welke manier ook - is een eerste stap. Het is de analyse van al die data waar je als organisatie pas echt mee aan de slag kan. Kijk bijvoorbeeld naar topsporters, waar elke respecterende topclub wel over een lab met analisten beschikt om alle waarden van de sporters te monitoren om tot betere prestaties te komen. Het Canvas-programma “Wereldrecord” van Maarten Vangramberen is hiervan het beste bewijs.

Waakzame systemen

Met de opkomst van het Internet of Things zijn we gewend geraakt aan waakzame systemen. Smart cities, smart homes en smart cars. We zijn gegaan van een wereld die op vaste tijdstippen meet naar een wereld die constant monitort (en ons een notificatie stuurt als er iets gebeurt dat buiten de verwachtingen valt). Waarom zouden we dan achterblijven op de werkvloer?

Met de opkomst van het Internet of Things zijn we gewend geraakt aan waakzame systemen. Waarom zouden we dan achterblijven op de werkvloer?

In HR is dat niet anders: er is een explosie van SaaS-tools met mobiele apps en ingebouwde rapportering, die het mogelijk maken om bedrijven continu en in real time te monitoren.

Het inzamelen van data gebeurt in goed gerunde organisaties niet louter om werknemers te controleren op hun gepresteerde uren. Het zijn ook systemen die aangeven wanneer de werkdruk op sommige plekken (te) hoog wordt, waar de betrokkenheid van werknemers opeens achteruit kachelt, waar er klachten bestaan over bepaalde managers, of waar er te veel verloop zit.

En ze laten werknemers ook toe om hun werk af te stemmen op strategische doelstellingen van de organisatie – 'ben ik met de juiste dingen bezig?' Het gebeurt nog te vaak dat werknemers een heel jaar goedgemutst gaan werken, om tijdens hun evaluatie te horen dat ze met totaal verkeerde dingen bezig zijn. Wat een verspilling van talent en energie.

Performance management prioritair

Moderne HR-tools leveren door continue monitoring een hoop kwantitatieve en kwalitatieve gegevens op. Dat is nuttig voor zowel werkgever als werknemer.

Het laat je toe om door de mist van de dagelijkse taken te kijken – een beetje zoals de heads up displays in games, die aangeven hoe het gesteld is met je batterij (energielevels en flow), je gezondheid (hoe staat het met je carrière?) en een kompas (loop je in de juiste richting?).

Performance management moet dus een strategische prioriteit van elke organisatie zijn, zowel bij de overheid als in de privé. Laten we daarover praten, in plaats van over de prikklok. Want die tijd hebben we niet...

Noot van de redactie: opinies vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Bloovi. Indien je het niet eens bent met de auteur en/of zelf een opinie wil schrijven, stuur ons dan een mailtje op redactie@bloovi.be