Het aannemen van jonge digital natives lijkt op het eerste zicht de beste keuze om te kunnen reageren op de snelle veranderingen: zij zijn immers opgegroeid in het digitale tijdperk en raken het snelst gewend aan technologische innovaties. Leidinggevenden en recruiters mogen echter de oudere generaties niet over het hoofd zien. Zij zijn onmisbaar om snel te kunnen inspelen op disruptieve technologieën.

Het is voor veel organisaties een uitdaging om te reageren op disruptie. Veel organisaties hebben de reflex om jonge digital natives aan te nemen, omdat zij zijn opgegroeid in het digitale tijdperk. Maar oudere werknemers hebben ook heel wat voordelen. “Oudere, meer ervaren werknemers zijn vaak beter voorbereid op veranderingen”, aldus Robby Vanuxem, Managing Director van rekruteringsbureau Hays.

Zowel ouderen als jongeren spelen een cruciale rol in tijden van disruptie. Daarom is het voordelig om zowel ouderen als jongeren in een team te hebben.

“Mensen denken vaak dat jonge digital natives de vaardigheden bezitten om het best met technologische veranderingen om te gaan en zich het vlotst aan te passen aan nieuwe businessmodellen. Maar oudere professionals hebben meer ervaring in het maken van beslissingen en in het nakomen van afspraken”, vertelt Vanuxem. "Zowel ouderen als jongeren spelen een cruciale rol in tijden van disruptie. Daarom is het voordelig om zowel ouderen als jongeren in een team te hebben."

Streven naar een divers personeelsbestand

“Een organisatie moet streven naar een divers personeelsbestand, bestaande uit digital natives en ervaren professionals uit verschillende werkvelden. Op deze manier heeft de organisatie een gevarieerd, veerkrachtig team dat goed kan omgaan met uitdagingen en veranderingen. Door de kruisbestuiving tussen jong en oud raken oudere professionals vaak ook sneller vertrouwd met de digitale wereld en kunnen ze beter met disruptie omgaan of ze zelfs creëren.”

Een divers personeelsbestand heeft nog meer voordelen. Diversiteit is volgens Hays cruciaal om innovatie te bevorderen. “Een divers personeelsbestand kan een enorm creatief potentieel bieden aan een organisatie, omdat de verschillende ervaringen van de werknemers ervoor zorgen dat iedereen op een verschillende manier problemen bekijkt en oplossingen bedenkt. Sterker nog, hoe diverser het team, hoe meer ideeën er gewoonlijk naar voren komen en hoe groter de kans is dat de best mogelijke oplossing wordt geleverd”, aldus Vanuxem.

Een divers personeelsbestand kan een enorm creatief potentieel bieden aan een organisatie, omdat de verschillende ervaringen van de werknemers ervoor zorgen dat iedereen op een verschillende manier problemen bekijkt en oplossingen bedenkt.

Een divers personeelsbestand stuurt ook een sterke boodschap naar toekomstige kandidaten. “Bedrijven met een inclusieve werkomgeving worden vaak als een aantrekkelijke werkgever gezien. En dat kan een grote rol spelen bij het aantrekken van talent in een krappe arbeidsmarkt”, voegt Vanuxem eraan toe.

Hoe divers is jouw team?