Nolan Bauerle is hoofdonderzoeker bij CoinDesk, een toonaangevende Engelstalige nieuwssite gewijd aan de blockchain-wereld. Hij geeft ons een overzicht van 2017 en zijn voorspellingen voor 2018. Bauerle zet alvast hard in op de nieuwe technologie, ondanks de kritiek erop.

2017 was een belangrijk jaar voor blockchain. De technologie brak door en het belangrijkste voorbeeld ervan: de cryptomunt Bitcoin, slaagde erin om op een bepaald moment tot 19.000 dollar waard te zijn.

Nauerle's weg naar blockchain

Om dit tumultueuze jaar in perspectief te stellen, spraken we met Nolan Bauerle, hoofdonderzoeker van de Amerikaanse site CoinDesk, zowat de belangrijkste Engelstalige nieuwssite gericht op de blockchain-ruimte. Nauerle was oorspronkelijk een jurist die voor het Canadese Senaat financiële onderwerpen bestudeerde. “In 2012 onderzochten we de financiering van terrorisme en het witwassen van geld. Dat was de eerste keer dat ik van Bitcoin hoorde”, blikt hij terug. Daarna overtuigde hij zijn werkgever om een jaar lang onderzoek te doen naar de munt.

Voor 2017 hadden mensen nog steeds moeite om zich in te beelden dat iets wat enkel digitaal bestond ook echt bezit kon zijn. Maar nu denk ik dat die blokkade weggevallen is

“Tijdens die periode woonde ik in Toronto, een paar straten van de plek waar Ethereum ontwikkeld is”, zegt hij. “Ik zat vaak in hun coworkingruimte.” Ethereum is een van de eerste systemen die toeliet om applicaties te bouwen op de onderliggende technologie van Bitcoin, blockchain. Vandaag is de munt van Ethereum de derde meest waardevolle cryptomunt naast Bitcoin en Bitcoin Cash. Na die ervaring begon Nauerle te werken in de blockchain-ruimte, wat hem uiteindelijk bij CoinDesk bracht.

Wat hij als de belangrijkste realisatie ziet van blockchain in 2017? Blockchain werd plots als iets echts, iets reëels gezien. “Voor 2017 hadden mensen nog steeds moeite om zich in te beelden dat iets wat enkel digitaal bestond ook echt bezit kon zijn”, stelt Bauerle. “In 2017 denk ik dat die blokkade weggevallen is.”

Tulpenbollenmanie

2017 was het jaar waar de prijs van Bitcoin explosief steeg. Op bepaalde momenten was een bitcoin zelfs meer dan 19.000 dollar waard. Daarna zakte de prijs echter tot onder de 10.000 dollar.

Analisten vergeleken deze vrij irrationeel lijkende stijging al met de zogenaamde tulpenbollenmanie. Die manie vond plaats tijdens de vroege 17e eeuw in Nederland, toen de prijs van tulpenbollen irrationeel hoog steeg, om dan in 1637 dramatisch in elkaar te storten. Sindsdien is de tulpenbollenmanie een populaire metafoor om speculatieve bubbels aan te duiden.

In de wereld van de cryptomunten wordt Bitcoin niet gezien als een bubbel, maar als een hefboom. Voor hen is het huidige financiële systeem zelf de bubbel, door alle problemen ervan

Volgens Nauerle is het onmogelijk om Bitcoin hiermee te vergelijken. “Een schaars, digitaal middel vergelijken met een plant is belachelijk”, stelt hij. “In de wereld van de cryptomunten wordt Bitcoin niet gezien als een bubbel maar als een hefboom. Voor hen is het huidige financiële systeem zelf de bubbel, door alle problemen ervan. Het succes van Bitcoin ondermijnt die consensus”, vertelt Nauerle. “Tulpen konden nooit een alternatief vormen op een financieel systeem.”

“Misschien is het ook fout te zeggen dat enkel Bitcoin naar omhoog ging”, vervolgt hij. “De dollar is eigenlijk gewoon verzwakt.” Nauerle ziet Bitcoin als antifragiel. Dat is een term uit cryptografische veiligheid dat een systeem beschrijft dat steeds sterker wordt naarmate het meer aangevallen wordt. De prijs van Bitcoin begon in 2017 antifragiele kenmerken aan te nemen. “Wanneer experts Bitcoin aanvielen, versterkte dat de munt omdat het voor discussies zorgde over financiële onderwerpen”, stelt Nauerle. Zo ondermijnden die experts indirect het vertrouwen in het bestaande financiële systeem, en dreven ze meer mensen naar Bitcoin.

VC's zijn niet meer de enige manier om gefinancierd te worden

In 2017 zagen we ook de opkomst van zogenaamde ICO's, of initial coin offerings. Dat is een manier voor bedrijven in de blockchain-wereld om kapitaal op te halen. Dat doen ze door een eigen cryptomunt te verkopen die later doorgaans nodig is om de diensten van het bedrijf te gebruiken.

ICO's werden ondertussen een duchtige concurrent voor traditioneel durfkapitaal of VC funding: in 2017 haalden ICOs meer dan 2,3 miljard dollar op. Meer dan het totale bedrag aan seed funding dat vorig jaar via traditionele kanalen werd opgehaald. Tegelijk ontstond er ook bezorgdheid omdat onbewezen ideeën honderden miljoenen in kapitaal ophaalden, en dat hacks en fraude vaak voorkwamen.

“ICO's hebben de afstand verkleind tussen een idee hebben en het op de markt brengen”, stelt Nauerle. “Ik denk dat ze veel terechte kritiek hebben gekregen. Veel slechte ideeën zijn gefinancierd via ICO's. Maar als de VC industrie even transparant was als die van de ICO's, dan zouden we ook daar veel slechte deals tegenkomen. Het verschil is dat de tussenpersonen nu weggevallen zijn, en dat VC's niet meer de enige manier zijn om gefinancierd te raken.”

Hij erkent wel dat niet steeds de beste projecten gefinancierd werden: “Veel van die projecten zullen uiteindelijk falen. Maar de resultaten van diegenen die wél slagen, zullen ongetwijfeld belangrijk zijn.”

In 2018 wordt blockchain nuttig

Nauerle is dus een agressief voorstander van blockchain en wat het heeft bereikt in 2017. 2017 was voor hem het jaar waarin blockchain doorbrak en doordrong in het publieke bewustzijn.

2017 bracht het aanvaarden van digitaal bezit, 2018 zal dat digitaal bezit nuttig maken

2018 daarentegen wordt volgens Bauerle het jaar waarin blockchain nuttig wordt: “Ik denk dat 2018 zal draaien rond dingen nuttig maken”, zegt hij. “In 2017 zagen mensen dat iets louter digitaal ook eigendom kon zijn en waarde kon hebben. Dat was een begin, maar veel van de producten in de blockchain-ruimte hebben nog steeds weinig nut voor gewone mensen en de maatschappij. 2017 bracht het aanvaarden van digitaal bezit, 2018 zal dat digitaal bezit nuttig maken.”

Kortom: volgens Bauerle ziet de toekomst van blockchain er rooskleurig uit - desondanks alle kritiek.