Van alle landen in de Eurozone is België het op een na moeilijkste land om financiering via de bank op te halen als kmo. Dat blijkt uit een onderzoek van de Duitse kredietverzekeraar Euler Hermes. De financieringskloof tussen de vraag naar bedrijfsfinancieringen en het aanbod van bankleningen valt in België met 14% van het bbp net onder de eerste plaats van onze noorderburen Nederland (22% van het bbp) en net boven de derde plaats onze zuiderburen Frankrijk (9% van het bbp).

Wat is die financieringskloof eigenlijk?

Ondernemingen willen verder groeien door investeringen te doen en daardoor is er nood aan externe financiering. Voor die groeifinanciering zijn Europese ondernemers op dit moment nog voor 70%(!) afhankelijk van banken. Maar in de eurozone is de vraag van ondernemingen naar bankleningen groter dan het aanbod bij de banken. Dat verschil tussen vraag en aanbod bij bankleningen voor ondernemingen is de financieringskloof.

Toch kent de kloof tussen vraag en aanbod van bankleningen een positieve evolutie. Sinds 2015 is er een daling van 6% van het bbp in de Eurozone naar 3% in 2018 (goed voor zo’n 400 miljard euro). De grootste reden voor de daling? De grotere beschikbaarheid van leningen door de ECB. Maar in tegenstelling tot de algemene daling in de Eurozone, steeg de financieringskloof in België het meest.

De financieringskloof tussen vraag en aanbod

Waarom is de financieringskloof zo groot in België?

Een aantal factoren spelen hierin een rol: de hoge openstaande schulden van onze kmo’s, de stijgende groei van economische activiteiten, het huidige bankenlandschap, de problemen van Belgische kmo’s om zichzelf te financieren...

De verdeling tussen schulden en economische groei zijn in een goed werkende economie gelijk. Maar we zien dat in België de schulden sneller stegen dan de economische groei. Het bankenlandschap kan daarop inspelen door meer leningen ter beschikking te stellen, zoals in Frankrijk en Nederland wordt toegepast. Maar dat gebeurt in België niet.

Waarom is een stijgende financieringskloof gevaarlijk?

Ons banklandschap is volgens het onderzoek een stuk zwakker in vergelijking met de andere Europese landen. Daardoor wordt de kloof alleen maar groter. Als de financieringskloof op dit tempo blijft groeien, zullen ondernemers minder investeringen kunnen maken en dus ook trager groeien. Dat veroorzaakt uiteraard een daling van de algemene economische activiteit.

Wat is de oplossing voor ondernemers om financiering op te halen?

Aangezien kmo’s moeilijker financiering vinden bij bancaire instellingen, zoeken ze meer en meer naar alternatieve financieringsmiddelen: winwinleningen, tax shelter voor ondernemingen, PMV startlening en cofinanciering, subsidies, factoring, single invoice financing, reward based crowdfunding, crowdlending

De alternatieven voor Belgische ondernemers zijn in grote mate beschikbaar, maar ondernemers zijn niet altijd op de hoogte van de alternatieven of denken er niet altijd aan. Als we willen dat Belgische kmo’s kunnen blijven groeien, moet er dringend meer awareness komen bij ondernemers over de beschikbare mogelijkheden. Niet alleen via de media, maar ook via de bestaande bancaire instellingen, sociale secretariaten, boekhouders… We dragen allemaal de verantwoordelijkheid om de Belgische economische groei te stimuleren.