Bedrijven die werk willen maken van digitale transformatie, weten vaak niet hoe ze dat concreet moeten aanpakken. Flow Pilots wil hen daarom begeleiden in alle fasen van dat proces – van concept tot integratie of marktklaar product. Sinds begin dit jaar staat Dewi Van De Vyver aan het roer van het digitaal innovatiebedrijf uit Antwerpen. “Ik wil als vrouwelijke CEO zeker mijn stem laten horen”, vertelt ze aan Bloovi.

Door digitaal te transformeren, kunnen bedrijven hun processen stroomlijnen en efficiënter werken. Dat schept kansen op vlak van omzetverhoging, kostenverlaging en arbeidsflexibiliteit. Maar hoe begin je als onderneming aan zo’n project? “Doorgaans willen bedrijven bestaande processen op een digitale manier vertalen”, legt Van De Vyver uit. “Ze hebben daar meestal zelf al over nagedacht en hebben een bepaalde oplossing voor ogen. Wat wij met hen willen doen, is een stuk hun denkpiste opnieuw afleggen – hoe dichter bij het begin, hoe beter – en kijken of dat effectief de beste oplossing is. We willen hen vooral stimuleren om breder te gaan kijken. Zo kan een bedrijf bij ons komen met de vraag een app te ontwikkelen, terwijl dat misschien niet het optimale antwoord is.”

“Het is daarbij niet de bedoeling om analoge processen gewoon te vervangen door digitale alternatieven. Het omzetten van een papieren formulier in een digitaal formulier is geen transformatie. Je moet het proces ten gronde durven herbekijken met de mogelijkheden van digitale technologie in het achterhoofd. We hanteren daarvoor de parabel van de versnellingsbak: de automatische variant is meer gebruiksvriendelijk en modern dan de manuele bak. Maar daarmee verliezen we de kerndoelstelling uit het oog: mensen willen geen betere versnellingsbak, ze willen efficiënter van punt A naar B geraken. Daar zit de transformatie! Datzelfde geldt voor digitale processen: je moet niet zomaar iets gaan digitaliseren, je moet je afvragen welke oplossingen er vandaag voorhanden zijn om het einddoel van de gebruiker of klant te bereiken. En vaak zullen we dan zelfs het hele proces in vraag stellen.

Wel of niet op de trein springen

Het is overigens geen must om per se de nieuwste technologie in zo’n digitale transformatie te integreren. “Uiteraard kijken wij naar innovatieve mogelijkheden als IoT, AR, VR of machine learning maar die moeten altijd ten dienste staan van het einddoel, ze mogen nooit het doel op zich zijn”, aldus Van De Vyver. “Digitale oplossingen kunnen ook heel basic en sec zijn.”

“Wat die nieuwe technologie betreft, is het vandaag ook veel moeilijker dan vroeger om in te schatten of een bepaalde technologie zal emergen, en wanneer je precies op de trein moet springen om die niet te missen. Wat bijvoorbeeld met spraaktechnologie, augmented reality, of de Hololens van Microsoft voor mixed reality, om maar een paar dingen te noemen? Daarop inzetten betekent een enorme investering, maar je weet nog niet of het zijn waarde zal bewijzen en effectief een rol zal gaan spelen. Die afweging moeten bedrijven meer dan vroeger maken, net als wijzelf overigens. Want in het adopteren van een nieuwe technologie kruipt uiteraard ook heel wat R&D.”

“We proberen bij Flow Pilots in de eerste plaats een vinger aan de pols te houden van nieuwe technologieën om de mogelijkheden te zien. En dan proberen we daar pragmatisch mee om te gaan. Zo hebben we hebben enkele jaren geleden voor Agfa-Gevaert een proof of concept met Google Glass ontwikkeld. Je kan dan zeggen dat Google Glass zelf nooit echt is doorgebroken, maar anderzijds blijft het concept op zich vandaag nog steeds overeind en komen veel van de features van de Glass op andere manieren terug. We hebben daar veel uit geleerd. Ik beschouw zoiets niet als falen, maar als lessons learned”, vertelt de CEO.

Veel meer bewegingsvrijheid dankzij de cloud

Had Van De Vyver eigenlijk, toen ze in 2011 mee aan de wieg van Flow Pilots stond, kunnen vermoeden dat de technologische ontwikkelingen in het tweede decennium van de 21e eeuw zo’n vaart zouden nemen? “Ik vind eerlijk gezegd dat het nog allemaal redelijk traag gaat”, lacht ze. “Zo zijn de mobile devices ten opzichte van 2011 toch maar weinig fundamenteel veranderd. Akkoord, de camerabeelden zijn scherper, de opslag en rekenkracht zijn groter en er is toegang via vingerafdrukken, maar fundamenteel? We experimenteren al van in het begin met bijvoorbeeld beacons of AR of voice commands. Dus zo snel gaat het allemaal niet. En misschien maar goed ook, want zo kunnen we tenminste doordacht te werk gaan.”

De cloud heeft IT enorm gedemocratiseerd, ervoor gezorgd dat start-ups kunnen concurreren met grote bedrijven, en dat je je product/bedrijf gemakkelijker kan schalen

De belangrijkste ontwikkeling sinds 2011? Dan denk ik toch vooral aan de cloud, omdat die ervoor heeft gezorgd dat bedrijven naar hosting, processen en storage toe opeens veel meer bewegingsvrijheid hebben gekregen. De cloud heeft IT enorm gedemocratiseerd, heeft ervoor gezorgd dat start-ups kunnen concurreren met grote bedrijven, en dat je je product/bedrijf gemakkelijker kan schalen.”

Groeiambities

Zoals gezegd zag Flow Pilots in 2011 het levenslicht. Ziet ze haar benoeming tot CEO – voorheen was ze COO – dan als de volgende logische stap, die de cirkel helemaal rond maakt? “Jazeker. Toen de vraag eerder werd gesteld, vond ik het te vroeg. Nu leek mij de tijd rijp, omdat ik zo zelf aan het roer zou kunnen staan terwijl het bedrijf een volgende fase werd ingestuurd. We hebben vandaag een groeiambitie uitgesproken. We willen niet groeien om te groeien, maar om een gezond bedrijf te blijven dat zijn klanten efficiënt kan faciliteren op de schaal die ze nodig hebben.”

“Of de rol van CEO mij ligt? Ik probeer vooral zoveel mogelijk de talenten van mijn medewerkers te erkennen, hen daarin te stimuleren en naar hun mening te luisteren. Ik heb al veel taken in het bedrijf opgenomen en ken het bedrijf door en door, maar CEO zijn brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee wat maakt dat het momenteel toch vooral nog een interessant leerproces is voor mij (lacht).”

Het systeem bypassen

We kunnen er niet omheen: Dewi Van De Vyver is een vrouwelijke CEO in een digitale omgeving, en dat is anno 2019 nog steeds niet evident. “Ik hoop dan ook dat mijn positie van vrouwelijke CEO in de IT-sector andere vrouwen kan inspireren om door te groeien in hun bedrijf en daar vooral geen schrik voor te hebben. Ik ben in elk geval van plan die rol uit te spelen – al sinds mijn studies ben ik erg bezig met vrouwenthema’s. Ook als voorzitter van Jong VLD Nationaal heb ik mij altijd ingezet voor meer vrouwen in de politiek – al ben ik er nog niet echt uit hoe precies. Maar ik wil zeker mijn stem laten horen”, vertelt ze.

“Ik was onlangs in Nigeria, samen met Close the Gap. Het viel mij enorm op dat overal waar we kwamen vrouwen aan het roer stonden en ook steeds het woord namen. Een fantastische ervaring. ‘Het bedrijfsleven’ en de daarbij gevestigde structuren en patronen die wij hier kennen, ontbreken ginds. Ze hoeven dus niet op te boksen tegen ‘mannelijk geïnstitutionaliseerde hindernissen’. Dat systeem wordt ginds dus voor een stukje gebypassed. Ik was vooral benieuwd waar ze stonden op vlak van technologie en innovatie en of ze voordeel halen uit de technology leap. Tot mijn grote verrassing hebben ze daar eerder een social leap hebben gemaakt in het bedrijfsleven. Ik hoop dat wat ik heb gezien zich verder doorzet en duurzaam wordt.”

Voorstander van quota voor vrouwen

“Het is uiteraard belangrijk om mee zijn met ontwikkelingen zoals AI en machine learning, maar daarnaast moeten gender bias en de gender gap zeker worden aangepakt – want die uitdaging is even groot. In het Westen is IT nog een echte mannenwereld – veel meer dan in Azië en Afrika. Het onderwijs speelt hier een belangrijke rol in, vooral naar beeldvorming toe. Veel mensen denken bij IT nog steeds spontaan aan mensen die coderen in kleine cubicles, terwijl niets minder waar is. IT-omgevingen zijn energiek en levendig, er gebeuren nieuwe, opwindende dingen. Het is een échte mensen-business, omdat van ons verwacht wordt dat we de wensen en verlangens van klanten en gebruikers omzetten in goed werkende systemen. Bovendien kan de architectuur van een back-end of integratiesysteem écht mooi zijn”, glimlacht ze.

Momenteel lijkt me de uitdaging om meer vrouwen in de IT-sector te krijgen nog groter dan meer vrouwen op topposities krijgen

“Momenteel lijkt me de uitdaging om meer vrouwen in de IT-sector te krijgen nog groter dan meer vrouwen op topposities krijgen. Dit gezegd zijnde ben ik wel degelijk voorstander van quota voor vrouwen in topfuncties: die quota moeten blijven tot we volledige gelijkheid hebben en de vooroordelen uit de weg zijn geruimd. De evolutie inzake gelijkheid die nu is ingezet is weliswaar goed, maar er is nog enorm veel werk aan de winkel. Wat mij betreft moeten we naar een toekomst waarin we terugblikken op 2019 en zeggen: hoe is het mogelijk dat we toen nog moesten werken met quota om evenveel vrouwen bovenaan te krijgen, terwijl dat nu gewoon de evidentie zelve is?