Grote techbedrijven zijn steenrijk en almachtig geworden dankzij onze persoonlijke data. Katryna Dow wil met haar onderneming Meeco en haar ‘API of me’ de rollen radicaal omkeren: we moeten onze eigen digitale identiteit creëren en we moeten zélf beslissen welke data we met wie delen. Europa is voor de Australische het perfecte startpunt voor die nieuwe digitale economie, daarom is Gent de nieuwe thuisbasis van Meeco. “We willen samen met de Europese bedrijven een transparante digitale markt bouwen, die het wantrouwen bij burgers en consumenten wegneemt.”

Katryna Dow liep al tien jaar met het idee voor Meeco rond, voor ze in 2012 een vlammend manifesto schreef om de controle over onze digitale identiteit terug te krijgen. Of nog beter, te nemen. “Het was de film 'Minority Report' die me wakker schudde. Jared Lanier, de vader van de augmented reality, was één van de adviseurs voor die film. Ze hadden hem gevraagd om een dystopisch beeld van de toekomst te helpen creëren. Maar wat stelde Lanier na die film tot zijn grote verbazing vast? De voorspellingen die kijkers bang en ongemakkelijk moesten maken – gepersonaliseerde reclame die je achtervolgt terwijl je door een winkelcentrum loopt, dat soort dingen - hadden net het omgekeerde effect. Mensen vonden het cool en begonnen die te bouwen.”

“Zelf ben ik in actie geschoten toen Facebook in 2012 naar de beurs besloot te gaan. Die IPO legde vier risico’s bloot, vier bezorgdheden die in mijn ogen wel eens een bijzonder groot probleem konden creëren: privacy, het gebrek aan regulering, de waarde van onze persoonlijke data waar we ons toen amper van bewust waren en een afbrokkelend vertrouwen in de samenleving. Al mijn bezorgdheden bleken méér dan terecht. Ik ben in mijn pen gekropen, en heb dat manifesto geschreven om met Meeco een tegenbeweging te lanceren en het tij te keren.”

“Meeco wil een nieuwe digitale economie creëren die goed is voor bedrijven én consumenten én burgers. Transparantie en wederzijds vertrouwen zijn cruciaal. We willen de balans tussen alle spelers in de digitale economie, die vandaag scheef zit, opnieuw herstellen.”

Digitale identiteit terugnemen

De digitalisering heeft de machtsverhoudingen volgens Dow grondig dooreengeschud. “In een wereld die volledig digitaal en geconnecteerd is, hebben mensen niet dezelfde invloed als hun eigen data. Het zijn grote platformen die rijk en machtig worden dankzij onze data. Zij staan aan het einde van de digitale waardeketen. Die macht moeten we terugnemen. We moeten niet alleen opnieuw een deel worden van die digitale wereld, maar recht in het hart ervan gaan staan.”

Mensen moeten hun digitale identiteit opnieuw zélf vorm geven, stelt de Australische. “Onze identiteit, dat was altijd ons paspoort, ons rijbewijs. Een identiteit die uitgegeven werd door organisaties en instanties die we vertrouwden. Die gereguleerd waren. De grote digitale spelers – de Facebooks en Googles van deze wereld – kenden onze identiteit niet. Dus zijn ze ons online overal beginnen volgen.”

“Maar de info die ze zo verzamelen, is niet accuraat en al helemaal niet gecontroleerd. Het is een mish mash van tientallen of honderden log-ins en paswoorden die we online creëren, en waarvan we vaak niet eens meer weten dat we ze ooit hebben gecreëerd. Het is een valse identiteit die onze échte identiteit in gevaar brengt.”

‘The API of me’

Meeco helpt ons om een transparante en betrouwbare identiteit te creëren. The API of me, noemt Dow het. “Banken of luchtvaartmaatschappijen hebben systemen opgezet om onderling data en informatie op te zetten. Wij doen hetzelfde voor mensen. Alles wat we doen, creëert een digitale tweeling. Die tweeling willen we zelf controleren. We integreren dat ‘API of me’, die digitale identiteit, in bestaande apps en platformen.”

“Het is een digitale kluis, een digitale versie van de klassieke kluis bij de bank. Je bank moet je binnenlaten in de zaal waar de kluizen staan, maar alleen jij kent de code of hebt de sleutel van je persoonlijke kluis. Zo gaat het ook met onze oplossing. Jij controleert als burger of als consument welke data je aan welke organisaties doorgeeft, zoals je vroeger ook zelf koos of je je geld in een kluis stak of onder je matras verstopte.”

“Je kan er natuurlijk voor kiezen om je persoonlijke data voor jezelf te houden. Maar door ze te delen, krijg je toegang tot sterker gepersonaliseerde gezondheidszorg, financieel advies, onderwijs,... Het grote verschil met vandaag is dat je zelf toestemming geeft en dat je weet wélke data je deelt met wie. Banken, maar ook andere instellingen, staan vandaag door de aard van hun activiteiten al ver in het beschermen van persoonlijke gegevens en in het autoriseren van het vrijgeven van bepaalde data. De digitale kluis wordt ingebed in hun apps en platformen. Zij fungeren als trusted anchors.”

Australisch bedrijf wordt Belgisch

Meeco, van oorsprong Australisch, mag zich sinds een paar maanden een Belgisch bedrijf noemen. Hoe komt een Australische ondernemer ertoe om haar business te verhuizen naar een land en een continent dat volgens veel critici hopeloos achterop hinkt op digitaal vlak? “Die critici hebben het dan over de grote digitale platformen. Een Europese Facebook, Google, WeChat, AliBaba of Amazon zie ik inderdaad niet. Maar Europa neemt wel het voortouw in de beweging die zegt dat mensen ook digitaal rechten hebben. Loud and clear.”

Europa loopt helemaal niet achter, Europa toont de rest van de wereld net de weg

Ik zie vandaag wereldwijd drie grote evoluties. In China controleert de staat je digitale identiteit. Zo kan het dat je het land niet in of uit mag door een post op Facebook of een like op Twitter. Zo komt het ook dat het verzet in Hongkong zo heftig geweest, de nieuwe generatie wil die weg niet op. In de Verenigde Staten zien we dan weer totaal het omgekeerde. Daar zijn ze allergisch voor alles wat naar inmenging van de overheid ruikt. Die obsessie voor small government heeft ervoor gezorgd dat de techplatformen op zo’n korte tijd almachtige reuzen konden worden, en baas zijn over onze data en onze digitale identiteit. Al zie ik wel stilaan verandering. De almacht van Facebook en co wordt steeds vaker in vraag gesteld, en pas nog werd Mark Zuckerberg in het Amerikaanse Congres geroosterd door een paar vrouwelijke Democraten.”

Het Europese model staat al veel verder. Kijk maar naar de GDPR-regelgeving. Hier zijn niet de overheid of de bedrijven baas, Europa vertrekt van basisrechten die burgers en consumenten hebben. Offline en analoog, maar steeds vaker ook online en digitaal. Europa loopt helemaal niet achter, Europa toont de rest van de wereld net de weg.”

Een nieuwe digitale economie

Dow wil kinderen die vandaag geboren worden, laten opgroeien in een andere digitale wereld. “Een wereld waarin ze hun digitale identiteit zelf managen. Op die basis kan je een nieuwe digitale economie bouwen. Zeker in één grote, open digitale markt van 27 Europese lidstaten die samen méér inwoners hebben dan de Verenigde Staten. Dat durven we wel eens vergeten: Europa is een grotere markt dan Amerika. De nieuwe digitale economie kan hier ontstaan en groeien.”

De Australische onderneemster is ervan overtuigd dat bedrijven mee in die nieuwe digitale economie zullen stappen. “Er beweegt de laatste jaren heel wat. Er is natuurlijk de regulering en de druk om compliant te zijn. Maar slechte data kost bedrijven ook steeds meer geld. Wanneer je mensen de controle over hun digitale identiteit afneemt, krijg je data die niet accuraat en niet up-to-date zijn. Zo wordt gepersonaliseerde marketing irrelevant en storend in plaats van doeltreffend. Als consumenten hun digitale identiteit zelf controleren, kunnen ze betere beslissingen nemen over digitale producten en diensten.”

“Zo kunnen we ook het gedeukte consumentenvertrouwen herstellen. Intrusieve gepersonaliseerde marketing, datalekken, inbreuken op de privacy,…, consumenten pikken het niet meer! In de nieuwe digitale economie herstellen we het vertrouwen tussen burgers en bedrijven. Meeco wil een bruggenbouwer zijn, we geven burgers én bedrijven de tools om opnieuw in alle vertrouwen en transparantie met elkaar te communiceren.